GRID Consult

Tarieven / Tarifs


excl BTW / ex. VAT:
Adviezen aan instellingen en bedrijven / Consultancy for corporations: € 135 per uur voor kortlopende opdrachten /
per hour for short term assignments
€ 110 per uur voor langlopende opdrachten /
per hour for long term assignments
minimaal declaratiebedrag
/ minimum fee €1080
Alleen voor Nederlandse opdrachtgevers:
Adviezen aan particulieren (energiebesparingsadvies): € 60 per uur
Energiebesparingsadvies (standaard): € 240
Meerwerk: € 60 per uur
Verplaatsingen: € 30 per uur plus € 0,30 per km

Coulancehalve kan bij uitzondering aan Stichtingen en Verenigingen met ideλle doelstellingen het tarief dat geldt voor particulieren aangerekend worden.

Er kan van deze tarieven - in overleg - afgeweken worden.

terug naar boven

terug naar de startpagina
Should you have any queries, please feel free to contact us.
Indien u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.
date: august 2017