terug naar het overzicht

"Muiden kan ook zonder Weesp"

kopte een artikel in het Weesper Nieuws op woensdag 9 augustus 2006. Burgemeester Worm van Muiden bedoelde te zeggen, zo blijkt verderop in het artikel, dat Weesp is voor Muiden geen 'vanzelfsprekende' fusiepartner is. Zijn dit soort uitspraken nu wel zo 'vanzelfsprekend'? Voor waarnemend burgemeester Kozijn van Weesp in ieder geval niet.

Ons redactioneel commentaar
En voor Muideninfo ook niet. Laten we voorop stellen: onze knusse zelfstandigheid is een groot goed. Onze omvang leidt ertoe dat lokale problemen al gauw groot zijn. Daarmee kon de bestemming van het KNSF-terrein de verkiezingsuitslag met een aardverschuiving beïnvloeden. De korte lijnen voor menig burger naar ons gemeentebestuur zijn alleen mogelijk door onze kleinschaligheid. Het is gezellig onder ons, en we zijn onderling ook nog wel vergevingsgezind, want we moeten tenslotte met een klein ploegje verder. Ons voordeel is ook ons nadeel. Door dat kleine ploegje ontbreekt het niet zelden aan voldoende niveau en kennis binnen het gemeentelijk apparaat om onze doelstellingen efficient te bereiken. 'Gebrek aan bestuurskracht' noemde Cap Gemini dat in haar rapport. Onze inefficientie leidt ertoe dat we één van de duurste gemeenten van Nederland zijn. Schaalvergroting is de oplossing, en de Provincie maakt duidelijk dat daar niet aan te ontkomen valt. Hoe, dat mogen we zelf uitzoeken, maar als we dwars gaan liggen en helemaal niets willen, of iets flauws dat voor de provincie niet acceptabel is, dan wordt er waarschijnlijk over ons beslist. Dus moeten we er maar het beste van maken.
Dat beste is heel wel mogelijk een samengaan met Weesp, als realiteitszin gebiedt dat zelfstandigheid niet mogelijk is. We delen bijvoorbeeld de Vechtproblematiek, en de Bloemendalerpolderproblematiek, en het behandelen van deze problemen door één bestuur kan alleen maar meer bestuurskracht opleveren. Muiden wordt allang als gemeente niet heel erg serieus genomen. Zelfs wanneer het, zoals met de diverse IJmeerverkenningen, over haar eigen grondgebied gaat. De idee van de 'Golden Gate Brug' over ons IJmeer kwam geheel zonder ons tot stand. Almere en Amsterdam denken de dienst uit te maken. Wanneer de geplande woningaantallen uit het voorgestelde streekplan erbij komen zijn Weesp en Muiden gezamelijk meer dan 30.000 inwoners groot, groot genoeg om een zelfstandige gemeente te vormen, en enig gewicht in de schaal te leggen. Ook wanneer Muiderberg zich niet kan identificeren met de nieuwe entiteit, en bij Naarden gevoegd zou worden. Het alternatief zou weleens kunnen zijn dat we gedwongen worden op te gaan in een grote Gooise gemeente waar zeker de identiteit van de stad Muiden verloren zou gaan. Daarom is de kille opstelling van mevrouw Worm tegenover Weesp onverstandig.

Jan Bovenlander


Het artikel uit het Weesper Nieuws:

Muiden kan ook zonder Weesp

MUIDEN - Weesp is voor Muiden geen 'vanzelfsprekende' fusiepartner. Dat zei burgemeester Worm-de Moe! van Muiden op Radio Weesp. Ook de gezamenlijke inrichting van de Bloemendalerpolder is volgens haar niet per se een opmaat voor het schrappen van de gemeentegrens tussen beide. “De ontwikkeling tot dusver doen we toch nu ook als twee aparte gemeenten?”
Waarnemend-burgemeester Kozijn van Weesp liet onlangs weten dat een samengaan van Weesp en Muiden om meerdere redenen voor de hand ligt. Zijn collega Worm bestrijdt dat niet, maar een uitgemaakte zaak is het wat haar betreft op dit moment dus niet. “Het onvermijdelijke wil ik op dit moment niet uitspreken.” Als het om fusie gaat is een blik op de kaart alleen voor Muiden niet voldoende. De discussie over de toekomst van de stad moet eerst binnen Muiden uitgekristaliseerd zijn voordat een keuze wordt gemaakt. Die keuze kan ook net zo goed nog zelfstandig blijven zijn, aldus mevrouw Worm. Hoewel de samenwerking met andere plaatsen dan wel intensiever moet, want laten zoals het niet is kan niet meer, zo heeft ook Muiden vastgesteld. De provincie staat echter op gemeentelijke herindeling in de Gooi en Vechtstreek. Hoe precies wordt voorlopig aan de gemeenten zelf overgelaten. Muiden heeft beloofd de inwoners bij de discussie te betrekken “Uit een eerste gemeentelijke enquête blijkt dat 38% Muiden het liefste zelfstandig ziet blijven, 36% voor vergaande samenwerking is en 24% primair voor een fusie is”, zo meldt de burgemeester. Als het om de toekomst gaat zijn het open landschap rond de kernen en de kleinschaligheid van Muiden en Muiderberg een groot goed. Volgens Worm is Muiden bezorgd dat de betrokkenheid tussen bestuurders en inwoners over en weer minder wordt en dat de specifieke belangen van Muiden verloren kunnen gaan in het grote geheel. Vandaar de zorgvuldige aanpak, want “we laten ons niet ondersneeuwen”, aldus burgemeester Worm.


terug naar het overzicht

U kunt uw bijdrage zenden of opmerkingen kwijt door op de onderstaande envelop te klikken
U belandt dan op ons reactie formulier: