terug naar de inhoudsopgave

muideninfo.nl ingezonden stukken:

Iedereen gelukkig…!

6-december-2007
Kiezen voor een win-winsituatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft een herindelingontwerp Gooi en Vechtstreek vastgesteld. Daarin is gekozen voor een fusie tussen de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp. Door deze fusie ontstaat volgens het dagelijkse bestuur van de provincie een krachtige gemeente, die goed in staat is om grote opgaven als woningbouw, infrastructuur en herstructurering van bedrijventerreinen het hoofd te bieden.

Dit klink goed, maar er is één probleem. Bussum, de grootste van de vier, verzet zich met kracht van argumenten tegen het voorstel van GS. Volgens deze gemeente voldoet het ontwerp niet aan de zeven criteria die door het rijk aan de gemeentelijke herindelingen zijn gesteld. Bussum wil met Naarden fuseren en niet Muiden en Weesp op de koop toe krijgen.

In deze versie zijn Muiden en Weesp op elkaar aangewezen (in provinciejargon: restproblematiek), maar daar voelt Muiden niets voor. Deze gemeente laat de goegemeente voortdurend weten dat een fusie met alleen Weesp onaanvaardbaar is. Dat levert volgens Muidense Raad te weinig bestuurskracht op. Daarom kiest Muiden voor de G-V4, het samengaan van Muiden met Weesp, Bussum en Naarden.

Als inwoner van Muiderberg (gemeente Muiden) heb ik op 1 november j.l. ingesproken in de vergadering van de Raad van Muiden. Dat was toen de Gemeenteraad weer eens van plan was te bevestigen dat zij tegen een fusie met alleen Weesp is. Ik zie het anders en ben van mening dat een andere gemeentelijke herindeling dan nu door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten is voorgelegd diverse partijen gelukkiger kan maken.
Mijn voorstel luidt kort en bondig:
- Laat Bussum en Naarden met elkaar fuseren en laat Weesp zich bij Wijdemeren aansluiten;
- Hef de gemeente Muiden op: voeg de kern Muiderberg bij Naarden/Bussum en de kern Muiden bij Wijdemeren/Weesp.

Volgens mij ontstaat hierdoor voor alle partijen een win-winsituatie:

1. Noord-Holland hoeft op haar grondgebied geen fusiemodel te forceren waar Bussum als grootste partij vierkant tegen is;
2. Bussum wordt geen fusie opgedrongen waarvan deze gemeente zowel op korte als op lange termijn veel nadelen verwacht;
3. Naarden krijgt met de komst van Muiderberg automatisch de door haar verlangde grenscorrecties, te weten de Muidense delen van de Hollandse Brug en het Naardermeer;
4. Weesp/kern Muiden hoeven niet op te gaan in een gemeente, waarvan de meerderheid hen niet wenst ('met onwillige honden is het kwaad hazen vangen'); door een samengaan met Wijdemeren wordt toch de gewenste schaalgrootte bereikt;
5. Wijdemeren krijgt meer inwoners; dat betekent meer geld en volgens zeggen betere (namelijk beter betaalde) ambtenaren en wethouders; de grenscorrectie 'Zanderijsluis' met Weesp is automatisch geregeld;
6. Muiderberg ten slotte krijgt aansluiting bij twee gemeenten, waar de Muiderbergers al verregaand op gericht zijn (winkelbestand, scholen, uitgaansleven). De (sociale) binding met Naarden en Bussum is m.i. sterker dan met het stadje Muiden en Weesp.

Wijdemeren, op 1 januari 2002 ontstaan uit een samengaan van Loosdrecht, 's-Graveland en Nederhorst den Berg, is buiten de huidige herindelingprocedure gehouden. Dat is jammer, want een toevoeging van Weesp en de kern Muiden zou een verdere logische clustering van het plassengebied en de Vecht betekenen. Acht jaar na de eigen fusie kan Wijdemeren per 1 januari 2010 toch wel een uitbreiding met Weesp en het stadje Muiden aan?

Wat mij betreft mogen Weesp en Muiden overigens best met zijn tweetjes verder samengaan (over een dergelijke fusie werd al gefluisterd in de tijd dat in Muiden een groot taboe rustte op het hardop nadenken over het opgeven van de zelfstandigheid). Samen staan Weesp en Muiden sterker dan alleen en als de bouwopgave van 4500 woningen in het gebied wordt gerealiseerd (Bloemendalerpolder, KNSF-terrein) neemt het inwonertal automatisch toe en groeit de schaal navenant.

Muiderberg is meer een 'Gooi'dorp dan een 'Vecht'dorp. Daarom denk ik dat ook bij een eventuele fusie tussen Muiden en Weesp veel en misschien wel de meeste Muiderbergers er de voorkeur aan zullen geven gemeentelijk bij Naarden/Bussum te worden ingedeeld.

Ik ben benieuwd wat Provinciale Staten en straks de minister gaan beslissen.

Harry Mock
Muiderberg, 6 december 2007


terug naar de inhoudsopgave


U kunt uw bijdrage zenden of opmerkingen kwijt door op de onderstaande envelop te klikken
U belandt dan op ons reactie formulier: