terug naar de inhoudsopgave

muideninfo.nl ingezonden stukken:

De keurige heer Mock

het onrustige zooitje overgeleverd aan KNSF en Provincie

Muiden, 20 december 2011

Ach Webmaster, mogen we het echt nog meemaken dat er in het openbaar een discussie wordt gevoerd over de politieke situatie in Muiden sinds de schijnverkiezingen van 24 november 2010 en over alles wat er aan voorafging. Uw speurzin en de commentaren van een enkele burger worden door College en Raad volstrekt genegeerd. Ik zou namelijk zo graag eens willen horen wat onze verkozen volksvertegenwoordiger Hagens heeft bewogen om, in afwijking van zijn fractie en te saam met de toch wat gecompromitteerde CDA/D66-club, het zittende college van een integere wethouder te ontdoen. Vooral ook omdat deze club niet meer te berde wist te brengen dan dat ze genoeg van hem had en zelf geen alternatief voor handen had. Naar mijn overtuiging toch een eerste vereiste als je een zittend bestuur opblaast. En dan geeft u nu, via die keurige heer Mock, het woord aan, ja aan wie eigenlijk, zijn het nu in- of formateurs?
Nee, zij komen niet met een oplossing voor de gerezen problemen, maar met een voor mij niet te begrijpen conclusie: “Muiden is anarchistisch en gemonopoliseerd en eigenlijk failliet.” Het lijkt de KNSF wel die ooit de Tros inhuurde voor een dramatisch toneelstukje “Muiden staat op ontploffen!” En net zoals toen ons bestuur ingreep totdat het alarm werd ingetrokken zou men nu verwachten dat een hogere overheid ingrijpt om ons te beschermen tegen dit anarchistisch kartel. Kom nou, onze anarchist Methorst die te saam met monopolist Deuling en met een door KNSF geleverd wapenarsenaal onze schatkist zou bedreigen. Of is de ex-wethouder er soms stilletjes met de kas vandoor gegaan. Ik kan er, eerlijk gezegd, geen touw aan vast knopen, en vrees dat de keurige heer Mock het niet goed begrepen heeft of dat onze externe raadgevers in zo korte tijd niet echt vat hebben gekregen op het Muider labyrint. Dat laatste verbaast me dan weer niet, want daar is wat meer voor nodig dan wat gesprekjes met de een en/of de ander. Die onontwarbare kluwe van connecties en relaties, van belangen en sideletters, van heren en clienten, waarvan we ooit hoopten dat onze gekozen volksvertegenwoordigers daar los van zouden staan, dat verziekt mijns inziens de Muider politiek. Het handjeklap rond sluiting, ontmanteling en herontwikkeling van de kruitfabriek, het gesjacher rond het Voorbeeldproject Gebiedsontwikkeling Bloemendalerpolder, het eindeloze juridisch onderzoek naar de gedragingen van een ex-gedeputeerde van Noord-Holland, de schijnverkiezingen van 24 november 2010 en de volstrekt onduidelijke betrokkenheid van de locale politiek bij dit alles, dat zijn zo uit de losse hand wat oorzaken van de nu ontstane situatie. En als dan de plaatselijke politiek er zo’n zooitje van heeft gemaakt, waarom heeft de Provincie haar verantwoordelijkheid dan niet genomen? Een ieder met wat kennis van ons staatsbestel kent de status van een artikel-12 gemeente, dwz. zonder eigen financiële zeggenschap zolang de begroting niet klopt.
Tenslotte nog een enkele opmerking over het Columbiaanse ei van de keurige heer Mock of te wel het bestuurlijk konijn uit zijn hoge hoed: alle keurige gemeentes bij elkaar onder de vaderlijke hoede van Bussum en het onrustige zooitje overgeleverd aan KNSF en Provincie, is dat het wat hij bedoelt? U zult begrijpen dat ik dat geen keurige oplossing vindt, maar eerder getuigen van opportunisme en wegkijken van de echte problemen. Maar zoals gezegd, Webmaster, als dit alles het begin is van een publieke discussie over het een en ander, dan doe ik graag mee en dan laten we onze vertegenwoordigers rustig overleggen met de in- of waren het nu formateurs, totdat ze de sleutel van de schatkist weer hebben gevonden. Aan verkiezingen zullen ze wel niet meer toekomen, en dat lijkt me gezien het voorgaande maar goed ook.

met een vriendelijke groet, 

Jacob Veenhuysen
terug naar de inhoudsopgaveU kunt uw bijdrage zenden of opmerkingen kwijt door op de onderstaande envelop te klikken
U belandt dan op ons reactie formulier: