terug naar de inhoudsopgave

muideninfo.nl ingezonden stukken:

Een ongezond zorgenkindje

12 maart 2012

Ach, Webmaster, hebt u ook met rode oortjes het ruim 50 pagina’s beslaande verslag van het debat in de 2e Kamer over onze bestuurlijke toekomst gelezen? De enige winnaar is wederom onze feodale grondheer die sinds 2003 ons bestuur in zijn greep heeft en houdt. Eerst locaal via het wurgcontract van Rijk en Provincie, nu via de spookclaim waar een ieder met een boog omheen loopt zolang er geen rechterlijke uitspraak is. Knap spel, dat zal u moeten toegeven. Was de herontwikkeling al gericht op wat zoete winst, nu is er ook nog uitzicht op wat extra vergoeding en groot ontzag bij onze bestuurders. Ik mag hopen dat de rechtbank wat minder onder de indruk is van dit juridisch steekspel dan de locale bestuurders en de Haagse volksvertegenwoordigers. Angst is een slechte raadgever, heb ik altijd geleerd, zeker in het huidige pollitieke klimaat.
Ook de minister leek er door bevangen. Ze verdedigde een zeven jaar oud herindelingsvoorstel, waarover inmiddels iedereen alles heeft gezegd, maar zou ook genoegen nemen met een light-versie, dus zonder Weesp dat dan de Bloemendalerpolder als hoofdpijn veroorzakend zoethoudertje ontvangt. “Tekentafeldemocratie” noemden onze volksdemocraten van SP en PVV het niet helemaal onterecht, hoewel zij beter lijken te weten wat wij willen dan wij zelf. En wat was uiteindelijk de uitkomst van de zes uur debat? Ik citeer de samenvatting van de voorzitter: “We moeten dit netjes formeel afhechten. Er komt een brief van de minister. De Kamer kan daarna de beraadslaging heropenen als zij dat wil.” M.a.w. we beginnen weer van voren af aan. De voorzitter dankte alle aanwezigen, ook op de publieke tribune, en sloot af met “Helaas weet u nog niet precies waar u aan toe bent, maar u zult dat spoedig weten”. Dat betwijfel ik, voor geen van de voorstellen was een meerderheid in de Kamer, ondanks de toezegging van de minister dat de nieuwe gemeente niet zou bezwijken onder de claim van de investeringsmaatschappij KNSF. Let u even op de nieuwe naam van onze feodale grondheer, wel chique, vindt u niet! Zouden CDA en D66 dat bedacht hebben na een nieuwe financiële injectie of siert het de shirts van onze sporters als zij bij ons interim-college gaan protesteren tegen het opzeggen van de gratis huur door hun sponsor? En zag u ook dat in de hele discussie niemand uit onze regio met name werd genoemd, behalve de heer Mok, die echter wel zijn keurige c kwijt raakte. Wie zei ook weer dat je je vingers moet natellen na een handdruk met sommige politici?

Maar eigenlijk wilde ik het in dit verband over iets anders hebben. Zoals u bekend zal zijn vernietigde de Rechtbank te Amsterdam op 18 januari j.l. de door de Gemeente Muiden aan KNSF Vastgoed II B.V. verleende gedeeltelijke kapvergunning. Op 29 februari j.l. deelde de Raad van State aan de Stichting Erfgoed Kruipad mede dat KNSF Vastgoed II B.V. hoger beroep tegen deze uitspraak heeft aangetekend. Of we binnenkort dus weer een toneelstukje kunnen verwachten over op scherp staande explosieven in het Kruitbos weet misschien de heer Elias, maar wij zullen weer aan de bak moeten met uw deskundigheid. Verder berichtte de Rechtbank te Amsterdam dat zij er niet in slaagt binnen zes weken na de zitting van 27 januari j.l. uitspraak te doen over de bezwaarschriften tegen de aanwijzing door het College van het Kruitpad tot Gemeentelijk Monument.
Ingewikkelde zaak blijkbaar die meer tijd vergt. Misschien goed om uw lezers op te roepen van het beginnend voorjaar op het Kruitpad te komen genieten onder dankzegging voor de gulle financiële ondersteuning van de juridische inspanningen van de jonge Stichting Erfgoed Kruitpad. En tot slot doet ook de gemeente nog een duit in het zakje door te bevestigen dat zij zich ook zorgen maakt over de verloedering van de panden aan het begin van het Kruitpad. Alvorens op grond van de Woningwet, het Bouwbesluit, de bouwverordening en het bestemmingsplan hiertegen op te treden wil de gemeente eerst de uitspraak van de Rechtbank over de Monumentenstatus afwachten. Zoals gezegd duurt dat wat langer dan de eerder aangegeven zes weken. Het zij zo.

Twee kanten dus van het zelfde verhaal: op ons Gemeentehuis wordt hard gewerkt aan locale zaken, terwijl we voor de regionale en landelijke politiek een ongezond zorgenkindje zijn dat hulp nodig heeft die niemand durft te geven. Zou de actie Schoon Schip ook het doopceel lichten van de actieve plaatselijke vissers?

Met vriendelijke groet, Jacob Veenhuysen


terug naar de inhoudsopgaveU kunt uw bijdrage zenden of opmerkingen kwijt door op de onderstaande envelop te klikken
U belandt dan op ons reactie formulier: