terug naar de inhoudsopgave

muideninfo.nl ingezonden stukken:

Over de fusie

27 maart 2012

boos en verbitterd

Zijn de inwoners van onze gemeente, enige jaren geleden, ook niet om hun mening gevraagd wat betreft een eventuele fusie?
Kwam daar toen niet uit dat zo'n 3/4 tegen was? En kwam daar bovendien niet uit dat, mocht een fusie onvermijdelijk blijken, de invullers van de enquette gingen voor de G4-variant? Maar alleen als het dus écht niet anders kon!!
 
Onze vorige burgemeester de Worm heeft dat toen zo mooi verkocht als: "De inwoners van Muiden staan pal achter een G4-variant".
 
Als de geschiedenis ons íets geleerd zou moeten hebben dan is het wel het feit dat de Muider politiek maling heeft aan de mening en de wensen van de inwoners. De inspraakavond op de 28e maart in de Kazerne onderschrijft mijn stelling helemaal. We hebben toch een paar jaar geleden al gestemd over die fusie? Wat is er zó veranderd dat er weer om de mening van de inwoners wordt gevraagd? De meeste kwakbollen die verantwoordelijk zijn voor het bungelen van Muiden aan het KNSF-touw scheumen nog steeds rond in de Kazerne. En die zouden nu geïnteresseerd zijn in onze mening?
 
Toen er in 2005 tijdens een volksopstand tegen de KNSF-deal bleek dat zo'n beetje heel Muiden tegen was, werd dat van tafel geveegd als zijnde stemmingmakerij door een paar oproerkraaiers.
 
De politiek had tóen moeten luisteren naar de inwoners en de schier oneindige rij deskundigen van adviesbureau's van alle betrokken partijen. Dan was er waarschijnlijk allang een aanvang gemaakt met bouwen naar Muider maat en was er waarschijnlijk ook al nieuwe sportaccomodatie geregeld.
Geen torenhoge claims, geen enorme gerechtskosten, geen sportclub zonder velden, geen waterscouts zonder fort, geen tuinders zonder tuin.
 
De politiek had de KNSF naar huis moeten sturen met hun achterlijke begroting en zelf de regie in handen moeten nemen door tegen ze te zeggen:"Julie willen kostendekkend bouwen?? Prima...zoveel huizen in dit prijssegment en zoveel in dat prijssegment en daarvoor mogen jullie zoveel hectare gebruiken. Ook realiseren jullie een complete sportaccomodatie voor de lokale verenigingen en tot díe is gerealiseerd blijft de sport op de huidige velden". TAKE IT OR LEAVE IT!!!
 
Nee, Methorst en zijn vriendjes Mackay en De Groot wisten, absoluut tegen beter weten in, niet hoe snel ze moesten tekenen en meenden daarna de zaken uit te kunnen onderhandelen. Althans...dat verteldde Methorst mij toen ik hem vroeg waarom die zaken niet eerst geregeld waren. Zó dom kan je toch niet zijn...zou je haast denken, toch??
Helaas is anders gebleken. Het is zelfs nog erger....Methorst had een KNSF-directeur nodig om zijn eigen bedrijf overeind te houden.
 
Maar goed....in ieder geval zit 28 maart in de Kazerne het oude schorriemorrie en hun nieuwe generatie klapvee, naast een handvol integere mensen, met smart op uw mening te wachten.....kennelijk.
 
Misschien kom ik wat sceptisch over. Laat ik het zo stellen.....sceptisch ligt lichtjaren achter mij...dat was ik tot 17 februari 2005..de beruchte avond toen bovengenoemden Muiden, heel bereidwillig en zonder gene, naar de kloten hielpen.
Nu ben ik vooral heel boos en verbitterd. Integere mensen zijn door verstandloze nitwits uit het CDA en D66 geintimideerd en anderen werden met achterbakse truuken de Kazerne uit gebonjourd.
Zelf zijn zij nog nooit ergens op afgerekend en kennelijk gaat dat ook gewoon niet gebeuren. Eenoog Methorst blijft koning in het land der blinden en Muiden loopt er weer schoorvoetend achteraan.
Ga vooral de 28e ten goeder trouw uw mening verkondigen in de Kazerne....stuur uw mails en brieven. Ik ben jaloers op jullie vertrouwen in de "democratie" hier in Muiden.
 
Persoonlijk heb ik niet zoveel met een fusie in welke vorm dan ook. Het enige pluspunt dat ik zie in een fusie, is dat we eindelijk verlost raken van die CDA en D66 kakkerlakken die, samen met een gefrustreerde VVD-larf, Muiden de afgelopen jaren hebben geterroriseerd. De kans dat zij boven komen drijven in de politieke pool die, mocht een fusie wel door gaan, straks nodig is om Groot-Muiden te bestieren lijkt mij nihil.
Mij lijkt een lokale gepensioneerde katoenplukker uit, laten we zeggen, downtown Naarden meer capabel dan de geestdode Koikarpers die, avond aan avond in Taveerne De Mol, voorganger Methorst met open mond zitten aan te staren.
 
Ik ga voor ambtelijke G4 samenwerking met klare afspraken. Geen landjepik om de Bloemendaalerpolder en Muiderberg. Weesp hoort er bij, en Muiderberg al helemaal.
 
Maar goed...da's mijn mening natuurlijk.
 
Shit..geef ik 'm toch weer....
 
Hugo Jut, Muiden
 

27 maart 2012

Wij willen Weesp wel

Woensdag 28 maart a.s. vergadert de gemeenteraad van Muiden over de fusiemogelijkheden. In de berichtgeving tot nu toe is er weinig aandacht geweest voor wat de Muidenaren zelf vinden van de mogelijke fusie.
 
Na de eis van de minister is nu pas echt de vraag gesteld wat men wil. Wij, Dora Akkersdijk, Guus Kroon en ongetwijfeld vele anderen willen samen met Weesp. Wij hebben niets tegen Weesp, zoals Bussum en sommige anderen, nee wij houden van Weesp! En volgens ons houdt Weesp ook van ons. Veel Weespers willen in ieder geval samen gaan met Muiden. Dus wat er verder nog voor partners bij zullen komen, wij willen Weesp wel. Dat is de boodschap die we woensdag zullen uitdragen.
 
Deze mail gaat ook naar vele familileden, vrienden en kenissen van ons zodat zij,net als wij, de Gemeente Muiden massaal zullen laten weten waar onze voorkeur ligt.

Guus Kroon en Dora Akkersdijk
25 maart 2012

Advies van Ad

Hierbij mijn welgemeende prive en zakelijke mening en advies. als bijna 50 jaar betrokken inwoner en bijna 40 ondernemer in Muiden.

Ik was al eerder van plan mijn mening eens aan het papier toe te vertrouwen. De oproep in het gemeenteblad gaf het zetje. Ik zou het overigens wel op prijs stellen dat het 1:1 aan bestuurderen verzonden wordt.

Ik ben voor een samengaan van de gemeente Muiden (Muiden en Muiderberg) met de gemeente Weesp.
Hieronder de motivering.

1. Afstand zowel fysiek als inhoudelijk tot Naarden en Bussum is enorm en een andere wereld en ook niet redelijkerwijs overbrugbaar. Het zijn die plaatsen achter de snelweg en waar je pas na 15/20 min. in de auto arriveert. Geen synergie en dus geen betrokkenheid over een weer. Ver van m'n bed show. De grote afstanden nemen alleen maar extra ambtelijke en bestuurlijke (reis) tijd- en kosten met zich mee en daar zitten we niet bepaald op te wachten. De gemeente Muiden zal vooral bij een G3 variant niet de aandacht krijgen van de krachtiger gemeenten Naarden en Bussum en ondergesneeuwd raken. Moet er toch perse grootschalig samengegaan worden dan alleen als G4, zodat gemeente Muiden en Weesp een sterk westelijk deel kunnen vormen.
2. Muiderberg past geografisch niet bij Naarden/Bussum en zou in een isolement komen. Bovendien vertegenwoordigd Muiderberg een aanzienlijk oppervlakte water en grond, wat veel te interessant is van landschappelijke- en economische waarde voor de toekomst om afscheid van te nemen.
3. Muiden en Weesp passen geografsich perfect bij elkaar, akseptabele afstanden. Op de fiets slechts 10 minuten. goede bereikbaarheid. (op het openbaar vervoer na) Heel veel zaken gemeen met elkaar. Weesp voert nu al diverse gemeentelijke taken prima uit. Gemeente Muiden en gemeente Weesp, werken nu al op veel onderdelen samen. Weesper en Muider bedrijfsverenigingen werken al samen. Veel inwoners van gemeente Muiden werken in Weesp of hebben er hun bedrijf. Van oorsprong hebben Muiden en Weesp al goede banden ook omdat over en weer inwoners uit de steden komen. Muider jeugd in Weesp naar het middelbaar onderwijs gaan etc. Verenigingsleven laat al een goede samenwerking tussen Muiden en Weesp zien. Gemeente Muiden en Weesp hebben de Vecht als rode draad en economische verbondenheid.

Kortom gemeente Muiden en Weesp vullen elkaar prima aan en zal bij een doordachte aanpak snel en redelijk eenvoudig veel efficiency/synergie voordelen bieden en kosten verlaging op kunnen leveren. En dat is toch de bedoeling van samenwerken of samengaan ??

Ik baseer mijn mening puur op intuitie. Want ik heb geen cijfers en overwegingen gezien. Onze bestuurderen zullen uiteraard wel over die info beschikken.

Als echter de mening van inwoners gevraagd wordt vindt ik het niet passen dat dat slechts een paar dagen voor een belangrijke beslissing wordt gedaan en verbaasd het ook dat er fusie varianten besproken worden terwijl naar de inwoners en ondernemrs geen enkel model is gecirculeerd, wat informatie verstrekt over wat de organisatorische en financiele voor- en de nadelen in de diverse varianten zijn. Laat staan wat de doelstellingen zijn. Bijvoorbeeld;
- wat de synergie voor- of nadelen zijn ?
- wat de ambtelijke en organisatie efficiency impact is?
- in welke gemeentelijke en ambtelijke kostenbesparingen een fusie zich uit ?
- wat de voor- en nadelen zijn voor de inwoners en ondernemers ? - welke gemeentelijke service vervalt er bijvb ? die straks van ver gehaald moet worden.
- of wordt er voor de werkenden een loket voor- en na werktijd geopend?
- ook ontbreekt informatie wat de fusie op zich alleen al kost.

Zonder dure fusies en nog meer ambtelijke overhead kunnen gemeenten evengoed op bepaalde onderdelen met elkaar prima samenwerken. bij huisvuil inzameling en dergelijke. Dat is met een paar simpele contractjes te regelen.

Het is dus kennelijk nog maar de vraag of er een noodzaak is of dat het wenselijk is om uberhaupt een op zich al weer geldverslindende fusie met wie dan ook aan te gaan.

De bestuurlijke afstand tot de inwoners en ondernemers is in de gemeente Muiden al onacceptabel. Gemeentelijke aparaten werden ooit opgericht als service- en dienst verleningsapparaat voor inwoners en ondernemers. Door dicht bij haar bevolking en ondernemers te staan en de dagelijkse feeling met wat er leeft kon er prima op de wensen en behoeften van die inwoners en ondernemers geanticipeerd worden. Helaas, is, de goede uitzonderingen daar gelaten, al op tal van punten te zien dat de locale betrokkenheid niet meer zo leeft en die afstand alleen maar groter lijkt te worden en nog groter zal worden als de gemeente Muiden straks geregeerd wordt door bestuurderen die niet uit Muiden komen, laat staan daar eens door heen wandelen of fietsen om met eigen ogen te zien en vanuit de bevolking te horen wat er goed gaat of aandacht nodig heeft.

De regio gemeenten zouden er beter aan doen om ipv van een fusie maar vergaande samenwerking op bepaalde onderdelen eens na te denken over een toegevoegd task force (kennis) team of buro, waar gezamelijke zaken zoals grootschalige infrastructuur en projecten e.d. bij ondergebracht kunnen worden en boven de lokale politieke deskundigheid en ellenlange discussies uitgetild worden.
Dat had zeker de gemeente Muiden in het verleden al heel veel voordelen en doorstroom verbetering kunnen opleveren.

Ik realiser mij dat dit schrijven geen simpel antwoord is op de vraag in een ogenschijnlijk spelletje kwartetten. Maar een aanzet tot gedegen overweging bij wat ons toekomst beeld is en gaat worden en dan uiteraard tegen minder kosten, want daarom en niet anders wordt en gefuseerd, toch ??

Naar mijn stellige overtuiging kunnen Weesp en Muiden/Muiderberg heel mooi samensmelten gezien beider identiteit. Beide Vechtsteden met veel historie. Beide gemeenten kunnen zich daarbij blijven concentreren op het blauwe en groene karakter terwijl Weesp een industrie terrein en een spoor heeft en Muiden/Muiderberg zich desgewenst nog meer kunnen toeleggen op recreatie en als forensen plaatsen. Het openbaar vervoer sterk verbeteren, met name voor de ouderen met wijkbusjes en gezamalijk de Bloemendaler polder en sport en werken goed op de rails zetten zal enthousiast ontvangen worden naar mijn stellige overtuiging.

Ad van der Vliet

terug naar de inhoudsopgaveU kunt uw bijdrage zenden of opmerkingen kwijt door op de onderstaande envelop te klikken
U belandt dan op ons reactie formulier: