terug naar de inhoudsopgave

muideninfo.nl ingezonden stukken:

Boeven en Sukkels

22 december 2013

Al was het maar voor de geschiedschrijving

Ach Webmaster, overkomt het u ook wel eens dat u midden in de nacht aan dr. R. Visser moet denken? En dan vooral hoe hij tegen ons aankijkt, de bewoners van dat deel van het Muider grondgebied dat niet zijn eigendom is. Ik vermoed dat hij daar slechts boeven en sukkels van elkaar weet te onderscheiden. De eerste veroorzaken problemen, maar met wat handigheid pak je de tweede daarmee in. Zoals bekend is het allemaal begonnen met die verschrikkelijke explosie in Enschede. Dat zou hier, volgens dr. R. Visser, ook zomaar kunnen gebeuren op het door hem via aandelen verworven terrein van de ons sinds 1702 vertrouwde kruitfabriek. De Rijksoverheid had hem via die aandelen en wat vooroverleg zover gekregen de verouderde fabriek te sluiten en te ontmantelen. Maar natuurlijk niet voor niets. Voor de prijs, zo was de gedeelde gedachte, moesten de sukkels in Muiden opdraaien. Herinnert u zich nog de stennis in de zomer en herfst van 2003 toen dit verhaal naar buiten kwam? En hoe het toenmalig college zich vergiste in de bereidheid van de inwoners om deze deal te slikken. De rest is het verhaal van de afgelopen tien jaar. Dat we nu weer in een vergelijkbare situatie terecht zijn gekomen is, volgens dr. R. Visser, veroorzaakt door de boeven. Zij toonden aan dat de kostenberekening van de zgn. Open Begroting niet klopte, zij procedeerden op eigen kosten over de methoden om die gevaarlijke explosieven te verwijderen, zij verzetten zich met succes tot op het hoogste niveau tegen het kaal slaan van het terrein en wisten tenslotte ook de status van Gemeentelijk Monument tegen stevig juridisch en deskundologisch geweld overeind te houden. En let op, de door dr. R. Visser indertijd betaalde prof. drs. Asselbergs wordt nu als mediator gepresenteerd!

Zonder de inzet van de genoemde boevenbende zou iedere discussie verder overbodig zijn geweest. Dr. R. Visser zou zijn bouwpakket, nog vr de bouwfraude, voor een goede prijs van de hand hebben gedaan en de historische stad Muiden en haar directe omgeving zouden voorgoed zijn verminkt. Maar los van de juridisch gevechten bleek dr. R. Visser een aantal sukkels in Muiden goed in de hand te hebben. Hij kon, zoals eerder vermoed, daarbij op stevige ondersteuning vanuit het provinciehuis in Haarlem rekenen. De kort geleden veroordeelde ex-gedeputeerde Hooijmaaijers voorzag dr. R. Visser niet alleen van advies en informatie, maar hield ook belangrijke gegevens buiten het dossier en verplichte mede-bestuurders tot geheimhouding. Je zou zeggen doodzonden in een democratie en dat vond de rechtbank in Haarlem ook, maar de sukkels in Muiden deden of hun neus bloedde. In 2005 kreeg wethouder Mackay de Raad, ondanks hevig protest vanuit de bevolking, mee met het verhaal dat hij een compromis voor de poorten van de hel had weggesleept. En verloor in 2006 met zijn coalitiegenoten de verkiezingen. Daarna verplaatste het hele proces zich naar de Rechtbank aan de Parnassusweg, hetgeen ons behoorlijk op kosten heeft gejaagd. De Raad speelde nauwelijks meer een rol. We zouden immers heringedeeld worden. Het ragfijne en geheime spel waarmee de mopperende oppositie in die jaren het toen zittende college voor de voeten heeft gelopen en tenslotte na de schertsverkiezingen van eind 2010 zonder alternatief wethouder Winnubst wist te wippen doet een groter verstand vermoeden. Eerlijk gezegd heb ik daarna grotendeels mijn belangstelling in de Muider politiek verloren. Ik verwachtte eigenlijk dat de bodemprocedure in hoger beroep nog wat zou doorzeuren totdat Bussum met dr. R. Visser een nieuwe deal zou sluiten over het volledig bebouwen van weten zij veel een stukje grond ergens aan het IJmeer. Maar nee, dr. R. Visser maakte een betere inschatting. Ons nieuw ingevlogen college bestond niet uit boeven en had, gezien de hun gegeven termijn, haast. Genoeg sukkels om met wat pr-praat - ruimtelijke ambitie, fusierijp, schone lei, nieuwe start ed. - een wat opgepoetst scenario erdoor te jassen. Twee weken voor Kerst lijkt wat krap, maar na een eerste balletje moet het in januari lukken. Hoorde ik goed dat CDA/D66 wat complimentjes uitdeelden? Die kenden het verhaal blijkbaar al langer. Voorzichtige vragen vanuit VVD/PvdA werden naar de Rietlanden verwezen. Als twee ware Jansen & Jansens, verdwaald in een zeer vreemd land, hadden de wethouders het over laveren en een complex proces dat in januari met succes zou kunnen worden afgesloten. Ik wil niet in herhaling vervallen maar zijn we echt overgeleverd aan een Raad die zich zo laat gebruiken en geen weet heeft van enig Muider belang. Dr. R. Visser bedient zich wederom van een stel sukkels om na de voetballers nu ook de tuinders van hun grond te schoppen. Herinnert u zich nog het een/tweetje rond het huurcontract in het begin van dit jaar? Wie volgt? Zeeverkenners, bewoners van het Kruitpad, Noord West? Kijk maar uit, Webmaster, straks is ook Zuid West aan de beurt. We weten waar u woont!

Ik geef toe een slechte cijferaar te zijn, maar kan iemand mij uitleggen wat bedoeld wordt met herstelde WOZ-waarde, financieringsfaciliteit als werkkapitaal en fiscale optimalisatie. Wat ik wel snap is dat de financile claim pas van tafel gaat als dr. R. Visser volledig zijn zin heeft verworven. En daarbovenop moeten we ook Bussum nog gerieven om als zelfstandige gemeente te worden opgeheven. Webmaster, denkt u ook wel eens aan vluchten? Ik heb echter grote moeite om onze stad over te laten aan de genoemde sukkels en aan boef dr. R. Visser. En kortstondig raadslid lijkt het licht te hebben gezien, maar is snel en vakkundig verwijderd. In september 2003 sloot ik mijn reactie op de toen bekend geworden voorstellen aan de raad af met de woorden: Het onderwerp houdt me uit de slaap. Ik ben bereid tot actie. Tien jaar later kom ik, treurig genoeg, tot de zelfde conclusie. Zou het echt waar zijn dat na alles wat er in de afgelopen tien jaar is gebeurd de sukkels zich wederom door dr. R. Visser laten inpakken om gezamenlijk het overtuigend bewezen gelijk van het Muider boevenpak uit te wissen en de gemeente Muiden, alvorens deze te laten opheffen, een nog groter oor aan te naaien? Wederom: Arm Muiden!

met een vriendelijke groet, Jacob Veenhuysen

terug naar de inhoudsopgaveU kunt uw bijdrage zenden of opmerkingen kwijt door op de onderstaande envelop te klikken
U belandt dan op ons reactie formulier: