terug naar de inhoudsopgave

muideninfo.nl ingezonden stukken:

Gemeente minacht rechtbank

27 september 2016

Ach, Webmaster, dat was weer een leerzaam reisje naar de Rechtbank in Utrecht. Vandaag stonden er tegenover elkaar Joost Lammers van RTV Noord Holland met advocate en de gemeente Gooise Meren in de persoon van de heer Zeegers en een advocaat. Het ging over bekende zaken, namelijk over het afgewezen WOB-verzoek van RTV NH om alle stukken boven tafel te krijgen rond de eind 2013 gestarte procedures om de juridische geschillen met KNSF op te lossen ter voorbereiding op een ontwerp-bestemmingsplan. Zoals u weet betreft dat o.a. de grotendeels geheime Vaststellingsovereenkomst waarin het een en ander onderhands geregeld werd op onze kosten. Mijn eerdere pogingen om hier inzicht in te verkrijgen werden afgewezen en deze afwijzing werd door de bezwaarschriftencommissie in 2014 bekrachtigd. U zult begrijpen dat ik vandaag met meer dan rode oortjes samen met een aantal inwoners van onze stad op de publieke tribune in Utrecht zat. Mij ontbraken indertijd de middelen en misschien ook wel een beetje de moed om naar de rechtbank te stappen.
Tot verrassing van ons allen had het College van Gooise Meren niet op het verzoek van de Rechtbank gereageerd om de stukken plus argumentatie voor de geheimhouding op te sturen. Dus waarover kunnen we het vandaag hebben vroeg de rechter zich en ons gepikeerd af. Dat heet in klassieke juridische films "Contempt of Court" of te wel "behavior that opposes or defies the authority, justice, and dignity of the court". Dus kortom minachting voor de onafhankelijke rechter.
Wat hierna volgde was treurig om te zien. De twee vertegenwoordigers van onze nieuwe gemeente werd als suffige schooljongens de les gelezen over de juridische regels rond het bestuursrecht en een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Een echt weerwoord kwam er niet anders dan dat het College met KNSF had afgesproken bepaalde zaken geheim te houden en dat dit door de Raad die op de hoogte was, met zwijgplicht was aanvaard. Geduldig legde de rechter aan beide heren uit dat na afwijzing van een WOB-verzoek de weg open staat om dat bij de rechtbank te laten toetsen. Maar dan moet de rechtbank wel over alle stukken kunnen beschikken om tot een eigen oordeel te komen. Dat is de onafhankelijke rechter naast wetgever en bestuurder, weet u het nog, webmaster, dat heet de Trias Politica!

We kregen bijna medelijden met de twee vertegenwoordigers namens de gemeente die dit lesje beschaamd moesten aanhoren, terwijl ze niet anders konden herhalen dan dat dit echt door College en KNSF was afgesproken. We zagen al voor ons hoe ze dit in Bussum aan de verantwoordelijk wethouder en vervolgens op Kruitpad 16 aan de heer Visser moeten gaan uitleggen. Minachting van de rechtbank, dat is niet niks na alle eerdere chicanes. De heren probeerden nog weg te komen met het excuus dat door de fusie bepaalde stukken niet meer terug te vinden zouden zijn. En dat de wethouder die hierbij betrokken was niet meer in de gemeente werkzaam was. U weet wel dat was de heer Jaeger die zijn carrière voortzet in de buurgemeente Hilversum. Onvindbaar dus voor ons gemeentelijk apparaat. De rechter hield het netjes en verzocht de heren nog eens goed te zoeken. Aan de slag, zei ze letterlijk.
Wat was ook weer het doorslaggevend argument voor deze fusie, Webmaster, inderdaad, vergroting van de bestuurskracht. Zelden vertegenwoordigers van ons openbaar bestuur zo in hun hemd zien staan. Om een lang verhaal kort te maken - het nam alles bijeen toch nog een klein uur - bood de rechter de heren de mogelijkheid tot herstel, inhoudende ten eerste inventarisatie van alle stukken, vervolgens het overleggen van al deze stukken en tenslotte daarbij ook de afspraak en argumenten voor de geheimhouding. Dit alles volgens artikel 829 AWB. Misschien dat de gemeente een uitzendkracht kan vragen een uurtje muideninfo te raadplegen en dan wat stukken te printen. Hoeveel tijd zou u dat kosten vroeg de rechter vriendelijk en moet er misschien een dwangsom aan te pas komen? Twee maanden dachten de heren, de rechter maakten het af op zes weken en na wat besmuikt overleg durfden de vertegenwoordigers met een klein stemmetje toe te geven dat een dwangsom niet nodig was. Donder en bliksem op Kruitpad 16, wat dwangsom, jullie zijn me nog 376 miljoen plus rente schuldig, boeven! Toen ik na afloop, toch wat geëmotioneerd, veronderstelde dat hiermee een snelle afwikkeling van het aangepaste bestemmingsplan niet was te voorzien, mompelde de heer Zeegers dat dit een andere procedure was. Wat was ook weer de basis van iedere versie tot nu toe van het bestemmingsplan, de zgn. anterieure overeenkomst, juist ja, de VOK. Dus besluitvorming, terwijl er een WOB-verzoek onder de rechter is, lijkt mij niet gepast. Minachting van de rechter kan een college zich niet te vaak permitteren, zelfs niet als ze door een private partij worden gechanteerd. Wordt vervolgd, webmaster, ik zie wel wat in die slimme advocate van RTV Noord Holland en dit soort journalistiek ligt u vast ook wel..

Vriendelijke groet, Jacob Veenhuysen
terug naar de inhoudsopgaveU kunt uw bijdrage zenden of opmerkingen kwijt door op de onderstaande envelop te klikken
U belandt dan op ons reactie formulier: