Op deze pagina vindt u voorbeelden van contra-expertises en rapporten die door GRID Consult openbaar zijn gemaakt:


Op het gebied van Ruimtelijke Ordening:

Contra-expertise op een begroting voor de ontwikkeling van het Kruitbos, waar 1700 woningen zouden komen, om de sluiting van een Kruitfabriek te bekostigen. Aanleiding tot landelijke publiciteit en kamervragen, en een motie in het parlement.
2 december 2004

Contra-expertise op een aanvraag voor een kapvergunning door een project-ontwikkelaar. Naar aanleiding van deze contra-expertise werd deze vergunning geweigerd, een beslissing die door de raad van State bekrachtigd werd. Onderwerp van een uitzending van 'De Leugen regeert'.
18 oktober 2005

Inzending prijvraag Studie Schiphol-Amsterdam-Almere. Het rapport beschrijft een robuust alternatief voor de uitbreiding van de autosnelweg A1. In dit alternatief is sprake van een intergrale gebiedsontwikkeling: er is meer dan naar verkeerskundige aspecten gekeken. Complimenten van de jury en Rijkswaterstaat.
13 maart 2006
Samenvatting Voorgeschiedenis Bestemmingsplan "De Krijgsman"
Deze samenvatting is bedoeld om inzicht te geven in de achtergronden van het bestemmingsplan voor 'de Krijgsman', voorafgaande aan de toetsing door de Raad van State.
25 april 2016
Op het gebied van het Energiebesparingsbeleid:
Betrouwbaarheid van Energielabel en Maatwerkadvies: over foutieve labels en misleidende maatwerkadviezen. Over de fouten in het veronderstelde energiegebruik en de misleidende waardering van vloerisolatie.
5 mei 2010
Een Energielabel voor iedereen: bijdrage aan de hoorzitting van het parlement. Een suggestie om uit de impasse te komen, overgenomen door, onder meer, de Vereniging 'Eigen Huis'.
14 april 2011
SAMENVATTING: In-situ aangebrachte PUR-isolatie aan de onderzijde van vloeren
juni 2012

Maatschappelijke overwegingen bij het in-situ aanbrengen van PUR-isolatie aan de onderzijde van vloeren (gebruikelijk in Nederland).
juni 2012

Maatschappelijke overwegingen bij het in-situ aanbrengen van PUR-isolatie aan de bovenzijde van ruwe vloeren (gebruikelijk in Vlaanderen).
mei 2012

bijlagen bij deze rapporten over PUR-schuim:
NIBE-PUR-Schuim Milieugegevens (pentaan geblazen platen)
KOMO-Attest Vloerspraysysteem

Lezing over de achtergronden van het alternatieve Zonneplan van de gemeente Smallingerland
oktober 2019

bijlagen bij deze lezing:
Het zonneplan van de gemeente Smallingerland
Leidraad: De rol van de gemeente Smallingerland inzake zonne-energie
terug naar de startpagina