uw Energie Prestatie Adviseur

direct naar:
Energielabel
Energiebesparingsadvies
Thermografie
Zonnepanelen

U bent verplicht om bij verkoop of verhuur van een woning een Energielabel te leveren. Sinds 1 januari 2021 bestaat er uitsluitend een nieuw label, dat voldoet aan de NTA8800 norm. In dat label staat de energiebehoefte (in kWh/jaar/m2) vermeld, alsmede het "primair fossiel verbruik" (in kWh/jaar/m2), het percentage hernieuwbare energie en een indicatie van binnen temperatuur in juli - actueel nu het klimaat opwarmt.
Het label maakt een nauwekeurige vergelijking tussen woningen mogelijk, met name voor wat betreft milieu-impact.
Desondanks hebben wij ervoor gekozen om niet te investeren in deze nieuwe methode.
Het nieuwe NTA8800 label is zeer "nauwkeurig". "Nauwkeurig" tussen aanhalingstekens, omdat het zinloos is de energiezuinigheid tot drie cijfers achter de komma te bepalen. Het Energieverbruik wordt vooral bepaalt door uw gedrag. Sterker nog, er kan sprake zijn van een "spaarlamp-effect" - verkwistend gedrag omdat de woning immers tch energiezuinig is. En zo draagt deze kennis bij aan juist een hoger energieverbruik.

U kunt nog wl bij ons terecht voor (in veel gevallen gratis) energieadvies. We zijn dus nog wl huizendokter.
Het is verstandig om meteen een besparingsadvies te vragen, zodat u weet op welke wijze u zinvol en betaalbaar energie kunt besparen. Met onze kritische en analytische instelling bent u zeker van een zinvol advies!Het Oude Energielabel:
als u dat al heeft, en het nog steeds geldig is, dan heeft u gn nieuw label nodig.


Energielabel
Het laten opstellen van een energielabel voor woningen is vanaf 2008 wettelijk verplicht wanneer een woning verkocht of verhuurd gaat worden. Het vertelt de aspirant koper of huurder hoe energiezuinig de woning - vergeleken met soortgelijke woningen - is en wat daar aan kan worden verbeterd. Tot nog toe stelde deze verplichting weinig voor, door het ontbreken van sancties. Vanaf 2015 kon u echter eenvoudig een doe-het-zelf energielabel maken. Hoe, leest u hier in een overheidsfolder.
Het nieuwe NTA8800 label is sinds 1 januari 2021 verplicht als u uw woning verkoopt. Als het label ontbreekt bij verkoop riskeert u een boete
Als u over een geldig "oud" label beschikt, is dat natuurlijk ook goed.

In het nieuwe label staat de energiebehoefte (in kWh/jaar/m2) vermeld, alsmede het "primair fossiel verbruik" (in kWh/jaar/m2), het percentage hernieuwbare energie en een indicatie van binnen tempertuur in juli - actueel nu het klimaat opwarmt.
Wij hebben ervoor gekozen om niet te investeren in deze nieuwe methode.
U kunt nog wl bij ons terecht voor (in veel gevallen gratis) energieadvies. We zijn dus nog wl huizendokter.

Voor het uitbrengen van een degelijk energieadvies een huisbezoek noodzakelijk. Om uw en onze gezondheid te beschermen zijn we daar terughoudend in, want corona.
Wl kunt u ons advies (telefonisch of per mail) inwinnen.


Het vorige, nauwkeurige energie-label, met energie-index, verplicht als verhuurder of bij het aanvragen van korting op uw hypotheekrente. Als u dat nog heeft, heeft u gn NTA8800-label nodig.


Energiebesparingsadvies
U vraagt zich natuurlijk af wat u daar als verkoper en als koper daar dan aan heeft. Niet zo heel veel, denken wij ook, en daarom is het verstandig een besparingsadvies te laten opstellen. U krijgt dan een gedegen advies voor woningverbetering, en aan voorspelling van uw kosten en besparingen.

Indien van toepassing zullen wij u adviseren over maatregelen om uw woning tegen relatief lage kosten te verbeteren, zodat uw woning beter verkoopbaar wordt.

Bij dit advies worden de besparingsmogelijkheden in een specifieke bewonerssituatie opgesomd. Er wordt tijd besteed aan details en vindt er een gesprek plaats met de bewoner. Het eindresultaat is een uitgebreid rapport waarin n of meerdere verbeterscenario's zijn opgenomen. Niet alleen op energetisch rendement, maar ook op terugverdientijd. Er wordt gekeken naar installatietechnische en bouwkundige aspecten en ook naar binnenmilieu en comfort. Een energiebesparingsadvies is aan te raden bij verbouwplannen, een hoge energierekening en binnenklimaatklachten.
Hier ziet u een voorbeeld van zo'n uitgebreid rapport, zoals dat tot nog toe werd uitgebracht. Wegens de nu veranderde wetgeving op het gebied van energielabels, zal dar er nu anders uitzien.

Indien gewenst verstekken wij graag een beknopt advies. Wij sommen dan de meest voor de handliggende verbeterpunten op aan uw woning, en verstrekken daarover objectieve informatie.
Hier ziet u een voorbeeld van zo'n beknopt advies.

Thermografie
Met behulp van een infra-rood camera kunnen wij een foto maken van alle gevels van uw huis. Daarmee kunt u vaststellen waar u precies warmte verliest. Op die plekken kunt u het meest effectief isoleren. Daarmee rendeert uw investering optimaal. Zo kan een tochtstrip of radiatorfolie eerder terugverdiend zijn dan kostbare maatregelen. We kunnen van nieuwe en bestaande isolatie vaststellen of zij correct is aangebracht, van oude isolatie vaststellen of zij nog functioneert, of misschien deels vergaan is, vochtproblemen localiseren, en uiteraard ook de ligging van uw vloerverwarmingsbuizen vastleggen, en eventuele problemen daarmee opsporen, kortom, de lijst is onuitputelijk. Thermografie is de stethoscoop van de huizendokter! Moeilijk bereikbare plaatsen inspecteren wij met behulp van endoscoop.
U ziet hier een voorbeeld van een thermografisch rapport.

Zonnepanelen
Dezelfde deskundige en kritische instelling vind u terug bij onze advisering inzake zonnepanelen ten behoeve van electriciteitsopwekking (PV-cellen). Deze zijn nu dusdanig goedkoop dat ook zonder subsidie de investering de moeite waard is, wij kunnen u bij een verstandige keuze begeleiden. Daarbij houden wij bijvoorbeeld rekening met de ligging van uw huis, beschaduwing, adviseren over een geschikte uitvoering van de PV-cellen, een optimale plaatsing en omvang, etc.
In plaats van dat wij u zoveel mogelijk PV-panelen adviseren - zoals leveranciers veelal doen - gaan wij na wat voor u de optimale hoeveelheid is, en welke panelen in aanmerking komen, om tot een zo hoog mogelijk rendement te komen.
Als u een elektrische auto heeft ligt het nog meer voor de hand zonnepanelen te nemen, en deze aan te passen aan uw behoefte.
Hier leest u meer over intelligente laadsystemen voor uw elektrische auto.

Akoestische metingen
Isolatie heeft ook akoestische consequenties, die vaak de doorslag kunnen geven. Ook daar weten we iets van, en we beschikken over een gecalibeerde registerende geluidsmeter.

Onze tarieven voor particulieren vindt u hier:
terug naar de startpagina