BEDRIJFSDOEL:

Om de doelmatigheid van kapitaalinvesteringen te verbeteren is in 1997 het bedrijf GRID Consult opgericht. De onderneming houdt zich nu voornamelijke bezig met contra-expertises: bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparingsbeleid, ruimtelijke ordening, en verkeersystemen. Voorbeelden vindt u hier.

INLEIDING:

GRID Consult leverde diensten op het gebied van projectdefinitie en -management. Ons doel is bij te dragen aan een verbetering van de kwaliteit van uw project. Daartoe leveren we een 'derde opinie', die los staat van de opvattingen van zowel de klant als leverancier. Daartoe observeren we, en onderzoeken we. Onze kracht is ons vermogen om het verloop van een project te herdefiniŽren op basis van waarnemingen die vaak verborgen blijven voor diegenen die direct bij het project betrokken zijn. Deze nemen vaak waar vanuit hun 'eigen centrum' en zijn daarmee onbewust bevooroordeeld. Ook zijn betrokkenen vaak niet in een positie de suggestie te doen het project wezenlijk te wijzigen wanneer dat wenselijk is.

De laatste jaren zijn we echter meer en meer gespecialiseerd in het leveren van voorstellen en contra-expertises met betrekking tot overheidsprojecten, bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparingsbeleid, ruimtelijke ordening of verkeerssystemen. Een voor de handliggende toepassing is de rationele verbetering van politieke besluitvormingstrajecten. De kwaliteit van ons werk was veelal aanleiding voor de overheid haar beleid te wijzigingen, of leidde tot bemoeienis van de tweede kamer met voorgenomen beleid.
Met vriendelijke groet,
Ir. Jan Bovenlander
terug naar de startpagina
Neem contact op voor nadere inlichtingen:

januari 2021