terug naar de inhoudsopgave

muideninfo.nl ingezonden stukken:

Geen raadslid dat aanslaat bij dit slap gelul en publiek gesjoemel

Alles wat D66 landelijk voorstaat is Muiden te grabbel gegooid.
17 oktober 2015

Ach Webmaster, wat een gezellig familiespel biedt u ons in deze sombere tijden, de uitslag voorspellen van de komende Raadsverkiezingen voor de gloednieuwe gemeente Gooise Meren. U kent mijn en andermans zorgen over de lokale democratie, integriteit, belangenverstrengeling, publiek belang en private winst, om over gekonkel en handjeklap nog maar te zwijgen. Onze Provinciale Commissaris pleitte zelfs voor ingrijpen bij het falen van de lokale politiek. Wat eerder gebrek aan bestuurskracht heette noemt Remkes nu taakverwaarlozing. Als ik uw verslag van afgelopen Raadsvergadering lees, Webmaster, komt iets dergelijks ook mij in gedachte. Of is het gewoon vermoeidheid van huidige Raad en College die beide eind van dit jaar na gedane arbeid zonder enige verantwoording in rook opgaan. Vorig weekend startte de campagne voor de Raadsverkiezingen. U hebt zich vast al verdiept in de standpunten van de nieuwe kandidaat-volksvertegenwoordigers. Men wil daar blijkbaar met een volledig schone lei beginnen. Ik sprokkel wat leuzen bij elkaar: “De politiek zichtbaar maken en keuzes uitleggen” (CDA); “Benieuwd naar dingen die wel goed gaan” (D66); “Koopzondag en roze fietspaden” (VVD), “Beter betaalde ambtenaren” (PvdA): “Dromen waarmaken” (Groen Links). De rest laat ik maar even buiten beschouwing, die willen niet eens weten waar Muiden ligt. Enige historische kennis heb ik niet kunnen ontdekken bij onze kandidaat-vertegenwoordigers. Dat er door onze sleetse Raad vóór 31 december nog een belangrijke beslissing moet worden genomen over de inrichting van een groot deel van ons grondgebied lijkt niemand bezig te houden. Zoals een ieder kan waarnemen, is het bouwrijp maken inmiddels zonder goedkeuring van dat bestemmingsplan in volle gang. Zouden de kandidaten zich echt niet realiseren dat ze straks de rekening van de grotendeels geheime overeenkomsten op hun bordje krijgen? En dat er nog het een en ander geleverd en betaald zal moeten worden uit de communale kas van de nieuwe gemeente? Misschien kunt u aan het familiespel een loterij verbinden om straks vast over wat geld te kunnen beschikken als de grondheer langs komt.

De gemeente informeerde mij dat in november a.s. het Ontwerp-Bestemmingsplan “De Krijgsman” inclusief het MER-rapport en de Nota van Zienswijzen in commissie en Raad behandeld zullen worden. Publicatie van het daarop volgend besluit zal op de gebruikelijke wijze plaats vinden. Dat een dergelijk besluit ook negatief zou kunnen uitvallen wordt blijkbaar niet overwogen. Wat is er met al die zienswijzen in de tussentijd gebeurd? Met de Provincie vindt nog bestuurlijk overleg plaats, maar waar al die anderen het over hebben, dat werken we wel weg. De enige ontsnapping bij niet-levering van de goedkeuring heet “nalatigheid”, maar een weloverwogen democratisch nee tegen dit slechte en slinkse plan kan toch geen nalatigheid worden genoemd? En zelfs na goedkeuring kan het bestemmingsplan nog juridisch tot aan de Raad van State getoetst worden. Ook dat is geen nalatigheid, maar een van de mogelijkheden binnen de rechtstaat. Dat de grotendeels geheime Vaststellingsovereenkomst die het fundament vormt voor dit Bestemmingsplan geld kost hebt u regelmatig met cijfers aangetoond en ook waar het geld terecht komt. Ook dat kan aangevochten worden omdat hierbij belastinggeld wordt overgeheveld naar een private partij, hetgeen in strijd is met Europese regels. Hiervan zouden onze toekomstige volksvertegenwoordigers toch op de hoogte moeten zijn en aan ons moeten kunnen uitleggen hoe ze daarmee in de toekomst zullen omgaan in het licht van hun montere verkiezingsleuzen. Of wordt er weer een college van ambitieuze carrière-makers te saam met een gesjeesde wethouder van elders ingevlogen?

En dan moet het CDA nog een oplossing zien te vinden voor de investering van KNSF of moet die arme failliete volksvertegenwoordiger daar in z'n eentje voor opdraaien? Over D66 zal ik zwijgen daar alles wat zij landelijk voorstaan in Muiden te grabbel is gegooid. Tot zelfs een eigen lokale variant aan toe. De veelzijdige eensgezindheid van de plaatselijke VVD is in ieder geval voor mij een raadsel gebleven. U hebt waarschijnlijk ook van ons college bericht gekregen over wat wel en wat niet bekend mag worden over de verkoop van de grond van de tuinders. Tenminste als u er iets van snapt. Op mijn herhaald verzoek naar deze stukken onder verwijzing naar eerdere openbaarmaking elders kreeg ik wederom een afwijzing met de merkwaardige mededeling dat de gemeente alles in het werk had gesteld om de overeenkomsten geheim te houden. Tevergeefs dus. Moet ik daaruit concluderen dat de geheime deal met KNSF Vastgoed ons gemeentebestuur ook dwingt om in het openbaar te ageren tegen openbaarmaking van de door hen zelf bekonkelde uitverkoop van lokale belangen. En geen raadslid dat aanslaat bij dit slap gelul en publiek gesjoemel. Rest mijn vraag: realiseren de kandidaten van de nieuwe Raad zich met welke erfenis en met welk heerschap zij straks te maken krijgen? En dat er nog veel geld in die richting zal gaan. Planschade ivm de Bredius-plannen, ik was er nog niet opgekomen, maar het zou me niets verbazen.

Weet u al of en wat u gaat stemmen, Webmaster, of geniet u elders van de mooie omgeving? Ik zie voornamelijk kandidaat-volksvertegenwoordigers die fris en vrolijk voorwaarts kijken zonder enige kennis van of betrokkenheid bij wat ons al zoveel jaren bezig houdt. Zou die enige integere kandidaat nog wat voor ons kunnen bereiken in dit vrolijke Gooise gezelschap? Misschien kunt u de kandidaten nog informeren a.h.v. wat kaartjes over het deel van Muiden waar zij straks niets over te zeggen hebben. En met daarbij een overzicht van wat dat gaat kosten. Wij kunnen slechts zachtjes verzuchten, te saam met die eerder gesneefde en veroordeelde bestuurder: “Arm Muiden hangt en nu voorgoed”

Met een vriendelijke groet, Jacob Veenhuysen

Naschrift van de webmaster:
Beste Jacob,
Op jouw vraag of ik nu (al) weet op wie op moet stemmen:
Als je mijn verslag van de laatste raadsvergadering leest, dan blijkt uit het onderwerp KNSF dat we in Muiden maar vier raadsleden hebben met enige kennis en ervaring, inderdaad: enige historische kennis blijkt bij de rest nergens uit. Als je dan verder met het artikel over de sportvelden filtert, dan blijft daarvan er één over.
Omdat je op personen stemt, en niet op partijen of programma's, zou je je daardoor moeten laten leiden,
Groet, Jan

terug naar de inhoudsopgaveU kunt uw bijdrage zenden of opmerkingen kwijt door op de onderstaande envelop te klikken
U belandt dan op ons reactie formulier: