terug naar de inhoudsopgave

muideninfo.nl ingezonden stukken:

Afscheidsraadsvergadering vertoon van schijnheiligheid

De dood mag niet gebruikt worden voor welke zaak dan ook.
24 december 2015

Ach Webmaster, dat was me het feestje wel het afscheid van de gemeente Muiden, als ik uw verslag mag geloven. En dat doe ik graag en niet alleen vanwege uw constatering dat er wat aan ontbrak, maar vooral door uw verslag van een schrijnend vertoon van schijnheiligheid. Als trouwe tribune-klant mocht ik getuige zijn van de ontsporing van de fractievoorzitter van het CDA en de reactie daarop van een meerderheid van de Raad en dat alles op kosten van de KNSF. En dan worden twee volksvertegenwoordigers eind 2015 - omdat ze er al zo lang zitten - versierd met de versierselen van een of andere orde en laten zich dat enthousiast opspelden. Voor mij onbegrijpelijk. Het failliet van de gemeente Muiden had niet treffender in kaart kunnen worden gebracht. Daar hebben eenvoudige burgers als u en ik natuurlijk niets mee te maken omdat ze het gewoon niet snappen.
Benieuwd ben ik natuurlijk wel hoe het verder gaat met het onder leiding van een stervende voorzitter aanvaarde bestemmingsplan voor het kruitfabriekterrein. Dat had zelfs de pr-afdeling van doctor Visser niet kunnen bedenken. Ik ben langzaamaan oud genoeg om enigszins vertrouwd te zijn met de dood. Die mag echter, naar mijn mening, niet gebruikt worden voor welke zaak dan ook. Bij een sterfhuis hoort stilte en bedroefde familieleden. Hoe kan er zinnig vergaderd worden en kritisch gediscussieerd met de dood in haar midden? Stervend Muiden was geen prettige ervaring op donderdag 19 november, symbolisch was het wel. Of was ik misschien de enige gevoelige ziel die het zo ervaren heeft?
Zag u trouwens het bakje met Muider oliebollen onder het kopje: "Explosieven oude kruitfabriek geruimd." In 2005 heette dat nog: "Muiden staat op ontploffen". Dat was blijkbaar nu niet meer nodig, hoewel het bericht alle verzinsels van eerder leek te bevestigen. Het heette nu: "Ontstekers, oud kruit en andere gevaarlijke spullen weggeslingerd bij verschillende grote explosies in het verleden." Bommen en granaten zoals te verwachten op het terrein van een oude kruitfabriek. Precies het sprookje waarop de gemaximaliseerde winst van KNSF Vastgoed B.V. is gebaseerd en dat door u in het verleden tot zijn ware proporties is teruggebracht. Tevergeefs!
U begrijpt dat ik niet begrijp dat niet Muideninfo en haar webmaster in het zonnetje zijn gezet bij het afscheid van de gemeente Muiden om het dramatisch moment tenminste enige betekenis voor de geschiedschrijving te hebben kunnen geven. Alleen met zichzelf tevreden bestuurders is geen prettig gezicht. Zie ik goed dat de oude relaties elkaar alweer hebben weten te vinden in het college van de nieuwe gemeente. Zelfs met een lintje mag de PvdA niet meedoen. KNSF behoeft zich geen zorgen te maken, maar hoe legt Jan Portengen dat thuis uit?
Alles bijeen genomen zal een ieder ervaren dat de tijd hem inhaalt en dat daardoor veel niet meer te snappen valt. Daarom heeft het huidig bestuur van de Stichting Stad Muiden besloten zich op te heffen. Sinds het laatste koffieconcert in mei 2012 in aanwezigheid van de de 103-jarige Jo van Rooij en een volle Ridderzaal waren de activiteiten al gestopt. Het einde van de zelfstandige gemeente Muiden gaf het laatste zetje om er een punt achter te zetten. Ontstaan in 1979 om de Bruine Vloot voor Muiden te behouden heeft de stichting zich al die jaren ingezet voor een levendig en leefbaar Muiden. Betrokken burgers waren we met een kritische blik op het functioneren van de lokale democratie. De bovengenoemde afscheidsceremonie was het zoveelste loze theaterstukje zoals er de laatste jaren teveel zijn opgevoerd. Bussum is voor ons te ver en te vreemd om er onze stem te verheffen. Voorlopig oogt de nieuwe gemeente meer Gooi dan Vecht, terwijl Weesp nog steeds dichterbij en aan dezelfde rivier ligt. Wie gaat er met Weesp vandoor?
Goed Kerstfeest, Webmaster, en maak er wat van in het nieuwe jaar, gegroet Jacob Veenhuysen

Bedankt, Jacob, ik begrijp wl waarom ik nu niet in het zonnetje gezet werd. Prettig is deze constatering niet. Wellicht komt de maatschappelijke waardering later. Ik ben het met je eens dat de dood van Marleen werd misbruikt. Maar door wie?
Janterug naar de inhoudsopgaveU kunt uw bijdrage zenden of opmerkingen kwijt door op de onderstaande envelop te klikken
U belandt dan op ons reactie formulier: