terug naar het overzicht

Alles over het Van der Vliet terrein


Hier treft u een overzicht aan van onze artikelen over de Schoutenwerf,
ook wel het Van der Vliet-terrein genoemd:inhoud:

19 december 2010

Schoutenwerf-plannen gaan definitief door!

Op de raadsvergadering van 16 december is het bestemmingsplan Schoutenwerf door de raad goedgekeurd. Alleen Flip van D'66 had wat bedenkingen, maar dat was kennelijk alleen maar om gehoord en gezien te worden – trouwens zijn bezwaren aangaande verkeersplan en onduidelijke bouwhoogten zijn uitgebreid in de commissie aan de orde gekomen, en als je de moeite neemt het bestemmingsplan te lezen wordt alles duidelijk. Flip vreesde ook voor 'massaliteit'. Het bestemmingsplan werd unaniem aangenomen.

Muideninfo feliciteert initiatiefnemer Ad van der Vliet met deze belangrijke stap!

13 september 2010

Voorontwerp Bestemmingsplan in commissie behandeld

Algemene instemming met plannen

Op woensdag 8 september werden in de raadscommissie Ruimtelijke Zaken de plannen met het Schoutenterrein besproken. In het algemeen was er niets dan lof voor de door de "initiatiefnemer" Ad van der Vliet voorgestelde plannen. Al in 2005 heeft de raad trouwens van harte ingestemd met het 'beeldkwaliteitplan'. De behandeling in de commissie was naar aanleiding van de inspraak op het voorontwerp bestemmingsplan. Het bij die inspraak hoofdzakelijk over de onduidelijkheid aangaande bouwhoogten. Hoewel het beeldkwaliteitplan voldoende doorsnedeschetsen biedt, was er toch behoefte aan meer informatie. Verwarrend bleek het hanteren van bouwhoogten boven NAP: zo is een gebouw dat met 12 meter hoogte op de tekening staat, in werkelijkheid 10 meter hoog. Rietje Rijnja was met een aantal 'bezwaarden' bang dat bij vergissing de gebouwen twee meter hoger zouden uitvallen dan dat de bedoeling is.
Ook bleek er onduidelijkheid te bestaan aangaande de verkeersafwikkeling. Ook hier kan verduidelijking soulaas bieden.
Ondanks de eerdere instemming van Waternet met de plannen, blijken ze nu wel bezwaren te hebben aangaande de veiligheid van de waterkering. Er bestaat echter vertrouwen bij Ad en de gemeente dat aan deze bezwaren zonder veel moeite tegemoet gekomen kan worden.

Al met al kan Muiden tevreden zijn: er blijft gang in dit aantrekkelijke project


19 mei 2010

Voorontwerp Bestemmingsplan gepresenteerd

Belangstelling van omwonenden en 'habituées'

Overdreven veel belangstelling was er niet op de presentatie van de plannen van Ad van der Vliet voor zijn terrein, gisteren in 'de Kazerne'. De bijeenkomst, verluchtigd met een beamer-presentatie, tekeningen, het voorontwerpbestemmingsplan, en een heuse maquette, werd bezocht door ruim een dozijn omwonenden, en evenveel habituées, die je altijd, bij welke gelegenheid dan ook, in 'de Kazerne' aantreft. En wat politici, maar dat is hun werk. De plannen werden ondermeer toegelicht door de ontwerper Cees Nagelkerke, en de initiatiefnemer Ad van der Vliet. De algemene opinie was 'een mooi plan, waar de buurt zeker op vooruit zal gaan', hoewel enkele omwonenden zich zorgen maakten over een mogelijk gebrek aan uitzicht. Zij hebben de gelegendheid de gemeente onverwijld hun zienswijze te laten weten, waarna er overleg zal plaatsvinden.

2 maart 2010

Schoutenwerf in bestemmingsplan

Nadat in juli 2007 de samenwerkingsovereenkomst gesloten was de gemeente verplicht een partiele herziening van het bestemmingsplan in werking te zetten, om de bouwplannen mogelijk te maken. Om een aantal redenen heeft echter de voortgang stilgelegen. Eind 2009 is het proces echter weer op gang gebracht – middels een provinciale ' aanjaaggroep' - die contact hield met werfeigenaar Ad van der Vliet, en gemeentebestuurders Winnubst en Schadé.

Voor de kern Muiden is er een actualisatie van het bestemmingsplan in gang gezet, dat 2 maart op de commissievergadering gepresenteerd wordt. Om de ontwikkeling van het Schoutenterrein mogelijk te maken is in dit plan het gebied als 'nader in te vullen' gepresenteerd.

De voortgang van het project heeft er toe geleid dat de gemeente zich voorneemt de bestemming van het gebied als voorontwerpbestemmingsplan in april aan de raadscommissie voor te leggen, en het ontwerpbestemmingsplan in augustus ter inzage te leggen, om vervolgens in november in de gemeenteraad te behandelen. Er wordt dan uitgegaan door het u bekende, en door de raad geaccepteerde beeldkwaliteitplan.


terug naar het overzicht

U kunt uw bijdrage zenden of opmerkingen kwijt door op de onderstaande envelop te klikken
U belandt dan op ons reactie formulier: