naar het nieuwtjes overzicht

Muider Nieuwtjes

Klarabel,
de Babbelzieke
Buurvrouw

de Klacht van Klarabel


Een babbeltante bezoekt regelmatig commissie- en raadsvergaderingen. Niemand kent haar, ze valt niet op, maar na afloop schrijft ze me soms een briefje.

vanaf januari 2012: klik
  • hier voor ouwe koeien, tot september 2006,
  • hier tot en met december 2007,
  • hier tot en met augustus 2010,
  • hier tot en met december 2011,


17 november 2015

Klarabel waarschuwt nog één maal

Geachte heer Webmaster,
Bent u nu van lotje getikt? U lijkt wel die lui van WC-eend: 'Wij van WC-eend bevelen aan: WC-eend”. Nogal wiedes dat Fred vindt dat we op Fred moeten stemmen, en dat Erik Pienter vindt dat we op EP moeten stemmen. Da's geen nieuws, kostelijke zonde van de elektronen in m'n internet. Weet u waar u wel goed aan zou doen? Aan het op de korrel nemen van die foldertjes die ondanks mijn nee-nee sticker op mijn deurmat belanden. Maar omdat u daar kennelijk geen zin in hebt zal ik, één dag voor ons democratisch kiesfestijn, dat zelf maar doen.

Laat ik beginnen met dat kleurige kaartje met dat aandoenlijke portret van Ben Hagens, die zich ook VVD-er noemt. Ben is een aardige vent. Maar een onbetrouwbaar politicus. De VVD houdt misschien wel koers (zoals dat kaartje vermeldt) maar Ben Hagens niet. Nog geen jaar nadat hij op 7 februari 2011 bezworen had “loyaal te gaan voor dit bereikte akkoord” brak hij zijn woord en stuurde in november wethouder Winnubst naar huis. Dat vuiltje heeft hij voor de KNSF toch maar weer mooi opgeruimd. Trouwens u had al voor de verkiezingen van 2010 kunnen weten dat de VVD een onbetrouwbare “elck wat wils” partij is, waar u hoogstens sympathie kunt voelen voor één van de kandidaten. Voor de rest vermeldt het briefkaartje zaken waar u het moeilijk mee oneens kan zijn: zo mag u gewoon blijven wonen waar u nu woont: in Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden: dus Ben is niet van plan u gedwongen te deporteren. Dat vind ik een reuze geruststelling.

D66 wil “Nu vooruit”. Hup ermee: “meer inspraak”. Maar waren het niet juist onze nep-democraten die destijds, precies tien jaar geleden, een referendum over het KNSF-terrein tegen hielden? Met name Rietje Rijnja was tegenstander van dat referendum want dat is ongezellig en Rietje wil alles gezellig houden ook als rond dezelfde tijd KNSF dreigt met ontploffende granaten als ze hun zin niet krijgen. Ik weet wel wie de boeven zijn! En dan wil D66 ook nog af van onnodige regels, beter onderwijs, wie niet, en “een veilige omgeving door de spoorwegovergangen” – dat staat er echt!

Tenslotte is er een nieuwkomer: het GOP ofwel de Gooise Ouderen Partij. Die willen ook een hele hoop zaken waar u moeilijk tegen kan zijn, teveel om op te noemen.
En dan ook nog een CO2- vrije gemeente en nog een aantal belachelijke idealen waarvan m'n man zegt – die er voor doorgeleerd heeft – dat Jan Kwekkeboom er kennelijk niet voor doorgeleerd heeft. En Kwekkie leest de krant kennelijk ook niet want ze willen een ondertunneling van het spoor, een project waar de gemeente Delft aan kapot is gegaan. En verrassingen bij dat project wil Kwek ook al niet, terwijl het bij verrassingen er nu juist om gaat dat je ze niet kan uitsluiten. Net als in Delft.
En mocht u nu toch nog overwegen om op die GOP te stemmen omdat u niet met de gevestigde partijen in Muiden in zee wil gaan: in maart 2014 dachten 602 Muiers er ook zo over en stemden op OMM: Petra en Sandra kwamen in de raad. U weet wat daar nu van gekomen is. Net zoals de GOP was OMM bedoeld om uw belangen in de fusiegemeente te behartigen.

Hier wou ik het eigenlijk bij laten, Webmaster, maar nu krijg ik toch nog een briefje in de bus, van die failliete zakenman, de man-van-een-kwart-miljoen, de desondanks platzakke Methorst.
Ik was net zo blij dat hij zich teruggetrokken scheen te hebben. Opgeruimd staat netjes, dacht ik nog, geen aandacht meer aan schenken. Methorst schrijft: “er wordt zoveel geïnsinueerd en daar wil ik eigenlijk geen deel van uitmaken”. Maar nou insinueert-ie toch zelf ook, Webmaster?

20 oktober 2015

Klarabel over Nep-Democraten

Beste Webmaster,

Hoe zei meneer Veenhuysen dat ook alweer: "Alles wat D66 landelijk voorstaat is in Muiden te grabbel gegooid". Dat vind ik nou ook, en ik zal ff een voorbeeld geven:

Op de laatste raadsvergadering kwam meneer Winnubst van de PvdA met een motie om aan meneer Visser van de KNSF te vragen schriftelijk in te stemmen met het bestemmingsplan voor zijn terrein. De bedoeling was dat wanneer het bestemmingsplan voor het KNSF-terrein zou sneuvelen bij de Raad van State, buiten de schuld van de gemeente Muiden, de KNSF Muiden niets zou verwijten, en niet zou lullen over die claim van 376 miljoen. Die motie werd maar ternauwernood behandeld, dat vond Ben van de VVD nergens voor nodig. Zoals we allemaal weten heeft de KNSF niet alleen Bennie in zijn zak. Behalve dan de PvdA en meneer Vlaanderen van de VVD, of liever Gemeentebelangen, omdat dat beertje hart heeft voor Muiden.

Als KNSF-baas Rolf Visser wél blijft palaveren over z'n claim komt deze op het bord van alle Nederlanders. Want als Muiden na 1 januari niet meer bestaat dan neemt het Rijk die claim over. En minister Plasterk besteedt het juridisch voetenwerk dan natuurlijk weer uit aan de landsadvocaat, meneer Droogleever Fortuyn. En die volgt, net als meneer Rolf Visser, natuurlijk ook Muideninfo, die leuke onafhankelijke bron van u. Dat kan een feestje worden! Die slimme meneer Drooglever Fortuyn heeft natuurlijk allang tegen de minister gezegd dat die claim niet onderbouwd is, nergens op slaat en dat hij dat risico best kon overnemen.

D66-raadslid Nico Kooij vond dat als meneer Winnubst niet zelf een zienswijze had ingediend het hele probleem niet zou bestaan, en dat dan die prachtige plannen gewoon zouden doorgaan. Uit het lood geslagen door zoveel domheid kon meneer Winnubst alleen stamelen dat er nog 168 andere zienswijzen waren.

Nep-democraat Nico Kooij verwijt meneer Winnubst dus dat hij probeert de gevolgen van het mogelijk afkeuren van het bestemmingsplan voor het KNSF terrein voor onze gemeenschap te beperken. Die beschaafde meneer Winnubst was te verbouwereerd om dat te zeggen. Stank voor dank, krijgt meneer Winnubst van deze valse en inconsequente jurist die zelf beweert dat die afkeuring er misschien wel in zit.

Ook de in Enkhuizen gesjeesde wethouder Hendrik Boland nam het op voor z'n vriendje Rolf, in plaats van voor Muiden of het algemeen belang. Hij vond dat als de deal door toedoen van de Raad van State afspringt, meneer Rolf Visser gewoon weer die 376 miljoen mag eisen. "U kunt niet verwachten dat de KNSF van zijn rechten afziet" zei hij zuinig. Nee, natuurlijk niet, we kennen onze pappenheimers, maar we kunnen van een wethouder wél verwachten dat hij voor ons allemaal zijn best doet.
En zo leren we de plaatselijke afdeling van D66 steeds beter kennen.

Nawoord van de Webmaster:
Ach, Klarabel, die mannen worden geacht naar beste kunnen hun functie uit te oefenen. Dat zal dan ook wel zo zijn.


29 mei 2015

Klarabel wast weer een varkentje!

Beste Webmaster,

Je zou er moedeloos van worden: schoffeert die botte Boland de Raad met een onwettig en onnodig besluit over dat zanddepot. Hij wist dat er daarover een motie zou komen, maar was die voor.
Ik vraag mij af van welke planeet die wethouder Boland komt. Ja, ik weet het wel: van de planeet Enkhuizen. Maar daar moesten ze hem niet, want met ruzie vertrokken.
Op 15 december vorig jaar, bij zijn aantreden, gunt u die door de Raad van Enkhuizen uitgespuwde Boland nog het royale voordeel van de twijfel. Heeft u dan zo weinig mensenkennis, beste Webmaster? U weet toch dat de raad van Muiden onveranderlijk slappe figuren als wethouder aanstelt, die dan door de razend intelligente en charismatische meneer Visser ingepalmd worden. Daar voelen die figuren zich dan groot door, lekker meedoen met de grote vastgoedjongens, ze hopen natuurlijk dat een pietsje van de charme en het charisma van de handige zakenman op hun afstraalt. "Hoe doe je dat, Rolf, dat ik je zo geweldig vind" lispelt Hendrik Boland die talentvolle investeerder in het oor.
"Als jij die boevenbende van Winnubst er onder houdt, vertel ik je dat nog wel" antwoordt Rolf dan zeker. Nou dat heeft Fred Winnubst geweten, toen hij kennis maakte met het gebrek aan omgangsvormen van die Enkhuizer. Die liet hem gewoon voor lul zijn motie indienen. 't Zal Boland een zorg zijn hoe die beschaafde meneer Winnubst over hem denkt: over een half jaartje is hij toch weer vertrokken.


21 maart 2015

Klarabel heeft een goed woordje voor Sandra over

Beste Webmaster,

Die aardige en nette meneer Winnubst kwam op de laatste raadsvergadering (19 maart) met een motie, die door zijn vijand Ben Hagens werd beschouwd als "voor de Bühne". In die motie staat dat het College "zich tot het uiterste moet inspannen" om een nieuwe plek voor SC Muiden te vinden, en voor de Volkstuinen. Maar er staat ook dat zolang dat nog niet gebeurd is, SC Muiden en de Volkstuiners gewoon moeten blijven waar ze nu zitten. En dat is niet "voor de Bühne", maar ja, meneer Winnubst is wel gewend dat het meneer Hagens zo zwart voor de ogen wordt wanneer hij iets probeert te lezen van meneer Winnubst dat hij helemaal niet ziet wat er staat.

En wat zei Sandra Deuling ook al weer over de uitplaatsing van de voetbalvelden, en ook de volkstuinen?

"Het college heeft zich al tot het uiterste ingespannen, maar er is helemaal geen oplossing. De Provincie ziet de te bouwen huizen en hotel (op de Bredius) niet zitten, en Rijkswaterstaat (de eigenaar) stelt dit als voorwaarde. De samenwerking met hogere overheden is ronduit slecht. De motie draagt niet bij aan een oplossing. Houden we elkaar voor de gek? Want er is helemaal geen oplossing".
En haar dikke vriendin Rietje Rijnja zei ook dat niemand weet wat de oplossing is.

Webmaster, daar komt het op neer: de KNSF veroorzaakt een probleem, door plotseling een zanddepot te willen aanleggen op de sportvelden. Maar dat zanddepot hebben ze nu helemaal niet nodig. M'n man zegt: "Kijk, Klara, de logische volgorde is: eerst bestemmingsplan, dan bomen kappen, en dan een zanddepot op de plaats waar je het laatst huizen wil bouwen."
En hij zegt ook dat dat zanddepot alleen maar aangevraagd wordt om de gemeente te treiteren. En dat SC Muiden zich daar voor laat gebruiken. Ik denk dat de aardige, nette, en slimme meneer Winnubst dat gezegd wilde hebben. En Sandra Deuling had dat misschien door. Maar misschien ook niet, maar wat ze wél zei is wél waar.

M'n man weet een oplossing: zolang de KNSF doorgaat met SC Muiden en de gemeente te treiteren komt er gewoon geen zanddepot en ook geen bestemmingsplan. Met die belachelijke claim wordt dan na de fusie wel door de landsadvocaat afgerekend. Maar dat zal wel niet gebeuren, zegt m'n man, want dan moeten al die VVD-kopstukken met boter op hun hoofd met de billen bloot. Liever tientallen miljoenen belastinggeld naar meneer Visser dan dat.

Ik heb op mijn verleidelijkst eens rondgevraagd waarom de andere raadsleden meneer Winnubst niet bijvielen. "Om het College niet af te vallen" zeiden ze. Dus ze laten SC Muiden gewoon in de steek. Want om een probleem op te lossen, zegt mijn man "moet je het wél onderkennen".
Trouwens, wethouder Boland ontraadde de motie van meneer Fred, want daar zouden "onwaarheden" in staan. Weet hij veel. Hij is zeker ook in de ban van charmeur Visser.

Het ging trouwens ook nog over de uitbreiding van het Rechthuis met vier kamertjes en een fietsenkeldertje. Daar werd ook weer eindeloos over geklept, terwijl dat in andere gemeenten gewoon door de ambtenaren wordt afgehandeld. Inclusief informatie aan omwonenden, maar daar doet ons College niet aan.

Trouwens wat hebben we nu voor College? Een aan het pluche gekleefde lieftallige dame, die alleen op m'n man indruk maakt, een ingevlogen nul-wetende meneer Boland, die in z'n oude gemeente door z'n eigen fractie naar huis werd gestuurd, en ik weet wel waarom: de man compenseert zijn nul-wetendheid met bestuurlijke arrogantie, en sleept daar de lieftallige wethouder in mee, en een burgemeester die al bijna vijf jaar 100 km verderop woont. Arm Muiden.


31 januari 2015

Klarabel droomt over de Krijgman

Beste Webmaster,

Ik heb nou zo gek gedroomd! Ik wou dat m'n man me niet wakker gemaakt had, want het was zo'n lekkere droom! De Krijgman, meneer Visser dus, had zich heel boos gemaakt omdat Muiden niet op tijd klaar was met dat bestemmingsplannetje. Of omdat Raad van State het bestemmingsplannetje vernietigd had, dat weet ik niet meer. Gespeelde boosheid natuurlijk, in m'n droom werd hij zowaar vertrouwelijk en vertelde dat. Nou ja, dromen zijn natuurlijk bedrog.
Die slimmerik was eigenlijk wel blij dat zijn plannetjes niet doorgingen, want hij kan nu toch geen huizen verkopen en kan nu lekker die 376 miljoen claimen.

Maar verder liep mijn droom niet zo goed voor onze investeerder af. Die stoute fusiegemeente zegde zomaar ineens de afspraken, de VOK op. Eenzijdig! Zonder overleg! 't Is wat! "VOK moet natuurlijk FOK (Foute Overeenkomst) zijn", zei m'n man, "daar zijn ze nu achter gekomen".

Dus stapt meneer Visser naar de rechtbank om z'n schadevergoeding op te eisen. Zegt de portier tegen meneer Visser dat hij te laat was, want de fusiegemeente laat niet met zich dollen. Ze eisen bij de rechtbank dat meneer Visser al z'n dubieuze claims laat vallen.
Je moet maar durven!
Wel met hulp van de landsadvocaat, meneer Drooglever Fortuyn, die ook in m'n droom voorkwam, en die zei net als meneer Visser uw website te volgen. Want minister Plasterk had immers beloofd voor die claim op te draaien.
Zegt m'n man toen ik m'n droom vertelde: “Kennelijk heeft die PvdA-minister er geen 376 miljoen voor over om de reputatie van die VVD-ers te beschermen.” Snapt u dat, Webmaster?


1 november 2014

De “Krijgman” en de “Geefman”

Dag Webmaster,

Wat jammer nou dat Wimar Jaeger geen wethouder meer is. Hij had zulke prachtige, leuke dingen voor Muiden geregeld, bijvoorbeeld de buitenhaven. En zodra hij z'n hielen gelicht heeft loopt dat mis. Wimar zou wel doorgepakt hebben, en dat ventje Dinant gevraagd hebben wat-ie zich wel niet verbeeldt om te verlangen dat Muiden zich aan de afspraken houdt. Dat doen we toch nooit!

Er is dan ook nog de KNSF: had Wimar het juist voor elkaar dat er goeie afspraken met z'n vriend meneer Visser waren, en daarmee kon Muiden voor een koopje van slechts 35 miljoen euro op de eerste rang achter de natuurboulevard zitten. En dan gooien een stelletje amateur- en beroepsazijnpissers roet in het eten, en besluit die lieverd van een Rob Meerhof dat het helaas nu maar eens zorgvuldig moet.
Dat was met Wimar nooit gebeurd!

Wat aardig nou dat meneer Visser zich nu “de Krijgsman” laat noemen. “In overleg met de Krijgsman is gekozen voor een zorgvuldige behandeling” staat er in de brief aan de raad. Ze bedoelen natuurlijk “in overleg met meneer Visser”. Trouwens, ik vind de “Krijgman” beter bij hem passen. En wethouder Meerhof is dan zeker de “Geefman”.

Maar ook “de Krijgsman” past wel bij hem, vind ik, want strijdlustig is die meneer Visser wel. En charmant. En razend slim, want als het zo door gaat – en waarom niet, we wonen tenslotte in Muiden – dan heeft hij zo de miljoenen van Muiden en het Rijk in z'n zak, en komt hij daarna weer met zijn claim, omdat de plannen niet tijdig, of niet naar z'n zin, uitgevoerd worden. En die kans wordt steeds groter met dat uitstel van het bestemmingsplan, daarom vindt-ie 't wel best zo. Je verkoopt nu toch geen huizen.
Die deegsliert van een Remkes noemt hem een handig zakenman, en dat is-ie!

De gemeente heeft besloten dat een vormvrije MER wel genoeg is voor dat mooie plan dat die Krijgsman wil uitvoeren. Nou snap ik daar niet erg veel van, maar voor mij is dat ook wel genoeg: ik ben ook nogal vormvrij, evenals vele andere dames die ik in de Kazerne zie, en toch zijn we heel leuk – zegt m'n man.

Wat grappig trouwens: dat besluit dat er opeens toch maar eens zorgvuldig gekeken wordt naar dat plan. Ons college bestaat natuurlijk wel uit enorme oenen, omdat ze daarmee toegeven dat ze tot nog toe helemaal niet zorgvuldig zijn geweest. Nou, dat is nogal wiedes: anders kan je niet zo'n prachtig plan uitvoeren. Die azijnzeikers met al hun zienswijzen hebben nu misschien wel voor mekaar dat de raad nu ook ineens kritisch gaat worden. En dan komt er misschien wel een motie van wantrouwen aan het adres van dat vormvrije college.
Als ze durven.


10 augustus 2014

Klarabel had een nachtmerrie (vervolg)

Beste Webmaster,

Dat het zo zou aflopen had ik in mijn engste dromen niet gedacht! Dat die leuke mevrouw Timmerman, Henny dus, als wethouder aanblijft lag natuurlijk wel voor de hand (omdat die ruziënde partij van haar geen ander weet, schreef ik al.)
Wat ik niet gedacht had is dat ondanks de bekwame leiding door Methorst en Ferry Holzhaus het wereldconcern van Dirk Jan op de fles is gegaan. Had u toch gelijk met dat Mickey Mouse bedrijfje. Door schade wijs geworden vinden ze dat ook in Groningen. En als Dirk Jan een greintje “zelfreflectie” heeft, zegt m'n man, is hij nu ook door schande wijs geworden.
Die lieverd van een Rob Meerhof houdt het toch niet voor gezien. Uitgekotst door zijn eigen partij, de PvdA, blijft hij aan op verzoek van de oliedomme meerderheid van de rest van onze gemeenteraad. Het kán niet gekker worden, Webmaster.
Samen gaan ze nu het plannetje dat met de charmeur Visser is afgesproken door onze strot duwen. Wat heeft u een allemachtig prachtig en krachtige zienswijze geschreven, webmaster. En die beschaafde heer Winnubst kan er ook wat van. En meneer Steenhuizen. Bent u ook zo benieuwd hoe dat nou weer afloopt? Zouden ze op het gemeentehuis veel werkstudenten inhuren om al die zienswijzen te beoordelen?
Die wethouders zijn maar meteen full-time aangenomen. Scheelt weer in het wachtgeld als ze na de fusie niet meer aan de bak komen. We kijken niet op een tonnetje meer of minder als er al tientallen miljoenen naar de grote jongens gaan. Hoewel, voor die lieve Robbie ben ik niet zo bang. Die wordt vast wel ergens burgemeester. In de politiek wordt je altijd beloond als je bepaalde belangen beschermt. Kijk maar naar Van Bochove. Die gaf ook zijn principes op, en werd daar beter van, denk ik.


13 maart 2014

Klarabel heeft een nachtmerrie

Beste Webmaster,

Vannacht werd ik badend in het zweet wakker toen ik me besefte wie misschien wel onze wethouders worden, als die lieverd van een Rob Meerhof, en alpha-mannetje Bokito Jaeger het voor gezien houden:
Kijk, Methorst heeft geen tijd, want die moet samen met Ferry Holtzhaus zijn wereld-concern leiden. Had u het toch mooi mis toen u zijn toko een Mickey Mouse bedrijfje noemde. Niks van waar, hij moet nu zelfs een boekhouder inschakelen want zelf schijnt hij financieel niet erg onderlegen te zijn!
Arie Masterbroek valt ook al af. Hij wil weg bij de politie, nou ja, of dat nou vrijwillig is weet ik niet helemaal, maar in ieder geval wil hij het recht op een uitkering niet verspelen, denk ik.
Blijft, als Muiden zo dom is het CDA van Methorst voldoende stemmen te geven, Petra Nell over. Je weet wel, die mevrouw die nooit iets te zeggen heeft, behalve “ik vind het wel mooi, zeg maar”. Ze is wel aardig, hoor, daar niet van, m'n man zegt van haar dat ze vast niet zo Corrupt, Dom en Arrogant is als de rest. Nou ja, misschien wel een beetje dom. Haar erf ligt er altijd mooi bij dus ruimtelijke ordening is bij haar vast in goeie handen.
Bij OMM hebben ze Sandra Deuling, die er de vorige keer zeker en vast op rekende wethouder te worden. Omdat ze nu al ziek is wordt dat ook niets. Weer jammer van dat jurkje.
Bij die zogenaamde democraten heeft natuurlijk Werner van Bastelaar geen tijd, want die moet de communicatie bij Tante Post doen. Prima communicator, dat ventje, ik heb Webmaster uw stukje over hun verkiezingsonzin gelezen. Communiceren is tegenwoordig zeker hetzelfde als de kluit besodemieteren. Wat dat betreft verandert er dus niets na het vertrek van Bokito. Weet je wie het dan maar moet worden: Rietje Rijnja, die het allemaal “gezellig wil houden”, die kan prima de haven doen, want ze woont aan de Herengracht. En ze is dol op parkeren dus met het verkeer zitten we ook goed.
Als mijn droom uitkomt hebben we straks dus een damescollege, met Petra, Rietje en natuurlijk Henny Timmerman, die natuurlijk gewoon blijft zitten, omdat die ruziënde partij van haar geen ander weet, en de mevrouwen De Pater en Schade. Henny heeft dan toch maar zoveel meer ervaring om met kop en schouders boven dat damesclubje uit te steken.
Ik moet er maar beter niet aan denken anders slaap ik vannacht weer niet.
Webmaster, kunt u die beschaafde meneer Winnubst niet terugvragen? Hij schijnt erg te houden van Muiden en een hekel te hebben aan geheime afspraken met Vissers die Muiden aan de bedelstaf brengen, zegt m'n man. Hij zegt ook dat ik dan op hem moet stemmen als ik wil dat hij terug komt om de dames te versterken. Wat mijn man daarmee bedoelt Webmaster weet ik niet helemaal want hij moest erg hard lachen.20 februari 2014

Klarabel neemt afscheid van Bokito

Beste Webmaster,

Die imposante wethouder, Wimar Jaeger, heeft iets beloofd en woord gehouden: na de verkiezingen is hij geen wethouder in Muiden meer. Ik heb gehoord dat hij zijn ontslagbrief bij de voorzitter van de gemeenteraad heeft ingeleverd. Ze zeggen dat hij “een nieuwe stap in zijn maatschappelijke carrière” gaat maken. Het was zelfs mij, een domme koe, wel duidelijk, Webmaster, dat al vanaf het begin Muiden alleen diende als tussenstation, om met de nodige “successen” zijn image op te poetsen. Nu, dat hebben we geweten.

Ik moet wel bekennen dat Wimar “Bokito” Jaeger (zoals sommige van mijn vriendjes hem liefkozend noemen) een afdoende oplossing leverde voor onze ruzie met KNSF. Gewoon alles toegeven, en, als wethouder van financiën, nog enige tientallen miljoenen erbij cadeau geven.
Die dan weer terugverdiend worden door een paar honderd euro te bezuinigen op subsidies voor sportverenigingen. Snapt u het?

Wimar kan kennelijk niet erg goed rekenen, maar weet u wat ik erger vind: Wimar ging hier tekeer als een olifant in een porseleinkast, die ons mooie Kruitbos, en strandje bij de Westbatterij, uw sportclubje, en uw portemonnee ondergeschikt maakt aan zijn persoonlijke ambities. Ondernemers klagen dat hij geen tijd heeft voor hun problemen. Hij volgt gewoon zijn persoonlijke agenda, en kan nog geen kwartier zijn aandacht bij een gesprek houden. Ik heb gehoord dat hij daarop ook nog trots is!
En hij weet het nog leuk te brengen ook, want in het begin van dat kwartiertje geeft hij je nog gewoon gelijk ook. Om vervolgens gewoon te doen wat hij altijd al van plan was. Ik heb een bol vriendje die hem daarom een leugenaar noemde. Een begrijpelijk misverstand, zeg maar.

Weet u nog dat toen het Muizenfort verkocht moest worden Wimar maandenlang onderhandelde met een niet-bestaande Stichting? Heus waar, hij had zeker geen tijd om even te kijken of zijn onderhandelingspartner wel bestond. Wimar Jaeger was er slechts op gefocust om de verkoop van het Muizenfort aan zijn lijst van “successen” toe te voegen.

Ik hoor dat hij nu naar een wethouderschap in Hilversum solliciteert. Of ergens anders, in een stad die niet bestaat, net als die Stichting.20 december 2013

Klarabel is pissig

Dag Webmaster,
Daar ben ik weer!
Eindelijk zijn de heren het eens geworden. Daar zat je toch mooi mis, gelijkhebberige Webmaster, toen je voorspelde dat die bemiddeling wel op niets zou uitlopen. Je wist zeker niet dat die Fons Asselberg een vriendje is van meneer Visser, die hem immers geholpen heeft met zijn strijd tegen meneer Steenhuizen, toen ze voor de rechter stonden over het Kruitpad. En die andere bemiddelaar, Joris Bakker, is dan zeker een D66-vriendje van Bokito Jaeger. Je had het kunnen weten, Webmaster, toen beste Rob Meerhof zei dat het helemaal geen bemiddelaars waren, maar proces-begeleiders.
M'n man heeft dat uitgelegd: een bemiddelaar is neutraal, zijn doel is dat iedereen in gelijke mate z'n zin krijgt. Een proces-begeleider probeert alleen maar zo snel mogelijk tot een resultaat te komen. En dat doe je als je de ene gewoon z'n zin geeft, en de andere gewoon op z'n rug gaat liggen. Trouwens, meneer Visser ligt nu ook op z'n rug, zegt misschien wel ons meest integere raadslid, Marlon – want kan er niet meer tegen – niet om genaaid te worden, maar van het lachen.
En je wist zeker ook niet dat meneer Visser alles allang in kannen en kruiken had met de schatrijke bouwer Wessels, zodat er voor hem niets meer te halen viel: behalve een cadeautje van 500 euro de man die Muiers en Muidenbergers aan hem geven. “Daar gaat m'n smart TV” brult m'n man, maar dat is niet waar: we zijn met twee kinderen, dus daar gaat een knappe tweedehands auto. Zou Muiden daar nou niet pissig over worden? Wat is er nodig voor een ouderwetse volkswoede?
Beste Rob wist dit zeker al toen hij op 2 november voorzichtig zei dat hij niets meer kon doen aan die rekeningen. En natuurlijk ook al niet aan de juridische kosten, die ik voor het gemak maar meegerekend heb bij die 500 euro de man, vrouw, kind en bejaarde.
En dan is er ook nog een potje van 35 miljoen om maar alvast te beginnen, betaald uit belastingcenten. Om te voorkomen dat meneer Steenhuizen te veel inspreekt is ook een noodwetje om alles te bespoedigen door beste Rob ingeschakeld.
En van het bos blijft ook al nauwelijks iets over. Meneer Steenhuizen vocht dus voor niets tegen die kapvergunningen. O ja, en over de 4000 bommen en granaten hoor je ook niets meer. Gek dat iedereen zo blij is dat niemand meer kan rekenen of een kaartje bekijken. Eigenlijk is dat niet gek, want als je wél kan rekenen en nadenken hoor je niet thuis in de raad, kijk maar naar Marlon. Daarom zijn de plannen ook verder geheim, om te voorkomen dat de raadsleden ze voorleggen aan slimme neefjes. Die neefjes schieten dan zeker, net als u, Webmaster, destijds met de “Open Begroting”, die plannen lek.

Andere varkentjes ga ik volgend jaar wel wassen, het wordt weer verkiezingstijd.
Ik wens alle Muiers en Muiderbergers tóch nog een gelukkig en gezond 2014.1 mei 2013

Klarabel doet het boekje open

Beste Webmaster,
Kreeg ik zomaar een boekje over Muiden cadeau, dat toen ik het las, eigenlijk voor de toeristen bedoeld is. Wat aardig van de uitgever, de Stichting Muider Promotie, om dat ook aan de inwoners te geven. Die Stichting bestaat nog maar een paar weken, sinds maart, en als je daar meer over wilt weten, moet je maar een mailtje aan info@muidermagazine.nl sturen, staat er. Harm Haselaar zit daar achter. Of eigenlijk dat winkeltje, HIP Muiden, tussen bakker Stricker en de Ijssalon, want daar staat die Stichting ingeschreven. Of Jaap Koster, want hij wordt genoemd op de website van de gemeente, waar je het magazine kunt doorbladeren. Of eigenlijk de voortvarende wethouder Jaeger want er staat in dat boekje dat zonder zijn “betrokkenheid en gedrevenheid het Muider Magazine er nooit was gekomen”. Zou ik het zelf het dan betaald hebben via de gemeentelijke lasten? Wilt u dat aan hem vragen?

Verder niets dan lof hoor, Webmaster, voor dat boekje. Wist u dat je in Muiden kunt overnachten? Staat op bladzijde 6, met twee volwassen en ook nog twee kinderen, óf nog een volwassene, op de Weesperstraat 8, in een piepklein huisje, een zogenaamde Bed en Breakfast. En dan ook nog op diverse schepen van de Bruine Vloot. Maar ja, als ik de website goed begrijp kan dat alleen maar in combinatie met een zeiltochtje. Dus onze totale capaciteit voor de passant is welgeteld drie bedden. Ik zal m'n gasten dan toch maar naar 'het Hart van Weesp' blijven sturen. In Muiderberg hebben ze meer ruimte, in het Rechthuis, en naar het schijnt nog twee “Bed en Breakfasts”.
O ja, even nadenken als u passanten zonder meer die aanwijzingen op bladzijde 5 geeft om na een vermoeiende dag naar Muiderberg te wandelen. Hoe komen ze dan terug? En als ze een zeiltocht willen maken, dan moeten ze wél contact opnemen met de zeilvloot. Maar dat staat er niet bij. En als je die fietstocht wil maken, wél je fiets meebrengen. Of huren op het station van Weesp, als je overnacht hebt in 'het Hart van Weesp' zeker, maar dat staat er niet bij. O ja, wat komt het Muizenfort er bekaaid van af, Webmaster. En wat onhandig dat je het hele boekje moet doorbladeren als je een dokter nodig hebt.
Wat leuk dat op bladzijde 36 staat dat je bij onze roeiclub Heeren14 een roeiboot met instructeur kunt huren! Maar wat vreemd dat er op hun website niets over vermeld staat.
Wat leuk dat je ook een kajak kunt huren om naar Pampus of op de Vecht te peddelen! In Wormer, dus je moet vanaf Wormer naar Muiden varen. FF stukkie peddelen!
Webmaster, wat heeft die Adonis Jaeger toch een diepgaande kennis van de gemeente: “kenmerkend voor Muiderberg zijn prachtige natuur en rust”, schrijft-ie op bladzijde 51, en dan twee regels verder “het strand van Muiderberg trekt veel kitesurfers” (alsof die zo ingetogen zijn), maar dat gaat veranderen, Webmaster, want meneer Jaeger belooft dat Muiderberg ook meer zal gaan bruisen. Zitten we daar nu op te wachten?
Tenslotte, Webmaster, belooft de Stichting dat we in 2015 in de buitenhaven kunnen afmeren. Net zoals de bouw van de Spieringbrug in 2012 gestart is, de eerste woningen op het KNSF-terrein allang opgeleverd zijn, en er vanaf 2009 op het Schoutenterrein gewoond wordt.7 februari 2013

Klarabel wast andere varkentjes!

Het varkentje van de burgemeester moet maar even wachten. Wat in het vat zit verzuurt niet, Marleen! We gaan eens effe andere varkentjes wassen.
Wat een flapdrollen hebben we toch in ons gemeentebestuur. Je mag allochtonen natuurlijk niet allemaal over één kam scheren, maar je zou bijna Rob Oudkerk citeren: kut-collegetje. Nou ja, de enige autochtone wethouder, Henny Timmerman, uitgezonderd.
Ze komen met het ene na het andere voorstel om Muiden te vernietigen en uit te buiten. Geen wonder dat u zoveel ingezonden stukken ontvangt. Over de Parkeerboetes. Over het om zeep helpen van “King Cruise”. Ongebreidelde uitbreiding van horeca stellen die mafkezen voor, en daarmee is de niet te vermijden overlast nog niet genoeg, nee, nu komt er ook nog een evenementenhal die van de gemeente net zoveel overlast mag veroorzaken als de A1. Die zultkop die dat bedacht heeft – “het zal wel een jurist zijn”, roept mijn man “want die hebben nergens verstand van” – heeft er natuurlijk niet aan gedacht dat de A1 's avonds en 's nachts stiller is dan overdag. Die evenementenhal mag juist 's avonds en 's nachts een pokkengedreun produceren. Maar ja, ons college woont hier niet en doet er alles aan om meneer Visser te vriend te houden. Zodat die grote meneer hun vooral maar blijft aanspreken met “beste Rob en beste Wimar”. Ik wil er wel even fijntjes op wijzen dat die grote meneer Muiden probeert te naaien. Met een claim van 376 miljoen omdat hij zijn terrein niet tijdig kwijt kon aan het roversnest Bouwfonds. En nu brengt de salonsocialist wethouder Meerhof doodleuk het voorstel van meneer Visser over aan de raad om maar het hele Kruitbos te kappen. En dat terwijl de rechter opdroeg om een boskern van 16,5 hectare te behouden met de leukste beestjes en plantjes. En dat was ook nog onnodig streng voor Muiden, zeggen die knappe koppen van Deloitte. En toen wist de rechter nog niet dat 600 woningen genoeg zijn, en naast KNSF ook de Provincie de kluit belazerde. Nu is meneer Visser bang, denk ik, dat Muiden het enige logische doet: opzeggen die hap, en dan de rechtszaak afwachten. Nou, dat winnen we met twee vingers in onze neus, zegt ook onze advocaat Boekel De Nerée! Maar dat doen die mafkezen niet, ondanks hun gespeelde verbijstering toen ze op Nieuwsuur verschenen. Van Methorst kan ik dat wel begrijpen, “voor wat hoort wat” is hem natuurlijk verteld toen die die kwart miljoen euro aannam. Die pias slaat dan ook juridische wartaal uit over dat advies van Boekel De Nerée. “Geen idee” had hij waarom de Provincie dat rapport waarin stond dat 600 woningen genoeg zijn achterhield. Terwijl iedere boerenlul weet dat dat was omdat meneer Visser dat aan Tonnetje Hooijmaijers vroeg, ik denk ook weer onder het motto “voor wat, hoort wat”.
Ik kan ook nog wel begrijpen dat wethouder “Beste Rob” de raad niet adviseert de overeenkomst op te zeggen. Dat mag hij natuurlijk niet van gedeputeerde Talsma. Talsma heeft nu “z'n mannetje” in Muiden, en commissaris van de Koningin Remkes “z'n vrouwtje” in Muiden. En samen zorgen ze ervoor dat de beerput bij de Provincie niet nog verder open gaat en alleen Tonnetje Hooijmaijers de klos is. En dan is ook Muiden de klos. Dat zal iedereen die hier niet woont een rotzorg zijn.23 december 2012

Klarabel maakt Schoon Schip

Ik heb geprobeerd m'n mond te houden, webmaster, maar nu hou ik het niet langer. Het varkentje van de burgemeester moet nog maar even wachten. Effe tussendoor, webmaster, wat aardig van de Provincie om dat plannetje waar ik het de vorige keer over had aan u op te sturen!

Denken die zultkoppen van bestuurders van de Provincie nu echt er vanaf te zijn door nu alles maar openbaar te maken? Remkes denkt overal vanaf te zijn door te roepen dat we het verleden maar moeten vergeten. Beetje raar, want moeten we nu al die geopenbaarde stukken onmiddellijk vergeten? M'n man zegt: “da's nu precies hetzelfde als dat een inbreker voor de rechter staat, en als die ruiterlijk toegeeft ingebroken te hebben, hij er gewoon zonder straf vanaf komt”.
Zo werkt het natuurlijk niet, webmaster.

Henry Meijdam – die ons met het achterhouden van dat rapport oplichtte – wordt gewoon voorzitter van de gebiedscommissie Amstel, Gooi- en Vechtstreek. In plaats van straf te krijgen wordt die bolle oplichter beloont! Henry krijgt natuurlijk veel te maken met Muiden want wij zitten in de Vechtstreek en dat is natuurlijk voor ons heel eng. En ik dacht nog wel dat het gebruikelijk was om booswichten nu juist weg te houden bij hun slachtoffers.

Weet u wat ik nou nóg erger vind? Dat onze wethouder, die ook nog statenlid is, daar geen fuck aandoet. Ja, sorry hoor, webmaster, maar sinds ik niet meer met die beschaafde heer Winnubst omga ben ik wat grof in de mond. En heel zijn regentenpartij ook niet. Die vinden het zeker doodnormaal dat je beloond wordt voor slecht gedrag. Alleen de SP en GroenLinks vinden dat vreemd. En die CDA-zultkop van Bond zou het jammer vinden als Meijdam beschadigd zou worden. Risico van het vak zou ik zeggen als je de kluit belazert. Een inbreker loopt het risico doodgemept te worden, volgens zijn partijgenoot Fred Teeven, en politieke oplichters lopen het risico om nooit meer aan de bak te komen.

Wég met heel die boevenbende, en nou zal ík eens Schoon Schip maken.

Vastgoedhandelaar meneer Visser schrijft aan onze wethouders dat zij de boevenbende in Muiden maar eens moeten opruimen. En dan heeft hij het zeker over die beschaafde meneer Winnubst en z'n achterban.

Nou, webmaster, ik vind (da's een mening) dat meneer Visser zélf boefjes inschakelt.

We beginnen maar eens met de omgang van meneer Visser met die drie vastgoed-fraudeurs, toen hij met hun in dat vastgoedbedrijfje Commerce Park Amstelveen zat, en toen – maar da's maar een vermoeden – met het Bouwfonds, waar die drie boefjes ook leiding aan gaven, volgens mij afsprak dat hij het KNSF-terrein voor zo'n driehonderd miljoen euro zou overdoen. Dat briefje van Dennis L. waar u op 18 juni over schreef sloeg natuurlijk daarop – denk ik.
En dan zijn er natuurlijk die VVD-gedeputeerden Meijdam en Hooijmaijers die hem met die deal geholpen hebben – in Muiden lopen toch alleen maar domme boeren en koeien rond, denken ze zeker. En de VVD-ministers Kamp en Dekker en ik denk misschien ook wel staatssecretaris Remkes, die waarschijnlijk nog op VROM zat toen Visser daarmee langdurig onderhandelde, kunnen ook wel eens medeplichtig zijn – waarom zou die aspergesliert anders zo z'n best doen alles te kleineren en zo gauw mogelijk te doen vergeten.
En dan vergeet ik bijna nog VVD-volksverlakker Ton Elias, die dat toneelstukje “Muiden staat op ontploffen” voor meneer Visser organiseerde.
En dan die domme koeien en boeren in Muiden – nou ja, ik heb er nu al spijt van, want boeren zijn hardwerkende mensen waar geen kwaad bij zit.
Laat ik maar beginnen met die Dick Methorst, die een kwart miljoen euro van de KNSF-directeur aannam, en die domme Deuling, die ook meevrat uit zijn ruif, en die, samen met VVD-verraaier Benjamin Hagens er voor zorgde dat die beschaafde en integere meneer Winnubst nu eindelijk eens de tijd heeft om de krant te lezen.
En dan het verse raadslid Hans Thesingh, die er als de kippen bij was om mee te werken aan dat toneelstukje van Visser en Bulletje Elias.
En natuurlijk de beschermvrouwe van de lokale boevenbende (da's ook maar een mening, hoor) mevrouw De Pater, die hier door Bonestaak Remkes neergezet is (nou ja, neergezet, ze woont hier niet eens) om de zaak te sussen, en met de door Remkes uitgekozen koddebeier die onze integriteit moest onderzoeken afsprak dat hij niet na zou gaan waar die poen van Methorst nu eigenlijk vandaan kwam (denk ik), maar mijn Volvette Vriend Vlaanderen zo nodig moest pakken. En dan nog mevrouw Schadé, die als een DDR-matrone voorkwam en nog steeds voorkomt dat de pers z'n werk kan doen. En ik zal het nu maar niet hebben over al die wethouders en die mevrouw Worm die vielen voor die razend charmante meneer Visser. Misschien ook wel “Beste Wimar en Rob”, want ik weet nog steeds niet wat ze teruggeschreven hebben toen meneer Visser hun vroeg de boevenbende in toom te houden.

Heeft u even een teiltje, webmaster?
Ik wens iedereen fijne feestdagen, neem maar een borrel, en een gezond nieuwjaar.25 november 2012

Klarabel over het Ronddraaifonds

Beste Webmaster,
Wat heb ik mij geërgerd deze week! Ik moet het aan u kwijt, het varkentje van de burgemeester moet nog maar even wachten.

U schrijft zo leuk over de bezuinigingen van Wimar, onze wethouder financiën, die hier maar gewoon neergezet is om Sandra Deuling een lolletje te doen, en dan uit verveling maar overal de bezem doorhaalt. Hij denkt dat er heel wat bezuinigd moet worden, maar dat is helemaal niet zo, webmaster, er zijn de afgelopen jaren wel heel wat centjes onze knip uitgevlogen door Wormschade, en er zijn ook nuttige dingen gedaan, zoals het opknappen van 'de Rijver', en daardoor en door KNSF hebben we wel wat minder centjes in kas dan eerder, maar nog altijd een paar miljoen, en we hebben nog steeds geen schulden, en dat kunnen heel weinig gemeenten, en zeker niet die van wethouder Wimar, Hilversum, zeggen!
In 2004 hadden ze al een 75 miljoen euro schuld en nu is het al meer dan 200 miljoen. En toen zat Wimar in de gemeenteraad van Hilversum.
Da's twee-en-half duizend euro schuld per inwoner in Hilversum! En hun kas is hélémáál leeg! Als wij dat zouden hebben stonden we niet een paar miljoen positief, maar ruim 16 miljoen negatief. “Alles is betrekkelijk” zegt m'n man. O ja, weet je wat Wimar het wegjagen van bekwaam personeel en dan kosten maken aan interims die door het weinig overgebleven personeel ingewerkt moeten worden noemt? Wimar noemt dat “voorbereidingskosten voor de fusie”, ja dág!

Er zijn meer gekke dingetjes die Wimar verzonnen heeft. Zoals het sluiten van het gemeentehuis, en dan kosten maken om de ambtenaren ergens anders (in het Muizenfort?) onder te brengen, terwijl Weesp natuurlijk onze zaakjes er prima bij kan doen, en het verkopen van de Rijver, waarvoor niet eens een koper is, en er natuurlijk ook geen koper komt, maar áls dat lukt moeten we het terughuren om de gebruikers ter wille te zijn: nutteloos rondpompen van geld noemt m'n nieuwe vriendje (want bekend TV-persoon) Erik Pieter Vlaanderen dat, maar m'n man noemt het kapitaalvernietiging. En dan wil hij ook nog eens onze verenigingen om zeep helpen, die dan niets meer huren van de gemeente, zodat het tekort nog verder oploopt. Dat heeft Wimar zeker in Hilversum geleerd!

Maar weet u wat m'n man helemaal niet bevalt? Hij heeft een belastingskantoortje, in een bedrijfspandje, en nu moet hij 15% meer OZB gaan betalen. Waarom? Niet om het tekort te dekken, maar als bestemmingsbelasting, voor het 'revolving fund', een ronddraaifonds dus, dus het nutteloos rondpompen van gemeenschapsgeld volgens m'n nieuwe gewichtige vriend. En wat gaan ze nu met die poen doen? Een bootje laten varen van Almere naar Pampus en Muiden, zodat we nog meer volk over de vloer krijgen, en waarvan alléén de kroegbazen en Pampus en het Muiderslot profiteren. En een marktje op het Maxisterrein organiseren, alsof daar iemand op zit te wachten. Een App maken voor de smartphones van die toeristen, zodat ze zien waar dat marktje is, en dat dat niet te belopen is, en of ze dan direct weer terug kunnen varen naar Almere. Dat kunnen Ome Ko, Graaf Floris, het Muiderslot en Pampus toch best zelf betalen? Ik ben helemaal niet zo gediend van al die drukte, en m'n man ook niet, maar we moeten nu wél betalen om nog meer volk binnen te halen. We zijn Volendam niet, asjeblieft!

Maar weet u wat ik nog het ergste vind: 'Beste Wimar' vertrouwt er op dat het met KNSF wel goed komt! Net als z'n voorgangster Vera van Etten, die hélémáál weg was van de charmante en razend intelligente meneer Visser. En net als mevrouw Worm, die alles wat in het college vertrouwelijk besproken werd misschien wel aan Rolf Visser doorkakelde. Misschien komt het wel daardoor dat hij het verdomt de rekening van de gemeente te betalen. Die was einde vorig jaar al ruim 1,1 miljoen euro, en daar is dit jaar nog wel wat bijgekomen. En dan heb ik het nog niet over de advocatenkosten van 6 of 7 ton, per einde 2011, en daarna is natuurlijk ook nog wel wat uitgegeven. Bijvoorbeeld aan onze advocaat Jelle Otten, die z'n kennis over alle zwakheden van Muiden meenam naar het advocatenkantoor van meneer Visser. Dat geintje heeft ons dus al ruim twee miljoen euro gekost. Wat een sullen zijn we toch, webmaster!
M'n man zegt heel geleerd "laat de Provincie die vordering maar overnemen". U weet dat nog niet, webmaster, maar de gedeputeerde heeft gezegd niet met zijn rug naar Muiden te gaan staan. Wat dat betekent weet ik als domme koe natuurlijk niet, maar misschien krijgen we nu een paar miljoen, en zijn we zo ongeveer weer de rijkste gemeente van Nederland. En helpt de Provincie ons ook nog van dat vuiltje af. Daar schijnen ze een plannetje voor te hebben klaar liggen. Kunt u dat niet eens uitzoeken?

Wat vertel je me nou, Klarabel! Ik ga er meteen achteraan!
Webmaster Muideninfo11 november 2012

Klarabel stelt het nog even uit

Beste Webmaster,
Nou, dat varkentje van de burgemeester dat ik u de vorige keer beloofde moet maar even wachten. Dat rapport van die commissie Schoon Schip en de commissievergadering van woensdag zijn natuurlijk veel belangrijker.
Wat naar voor Rietje dat ze bij de zoveelste behandeling van het parkeerbeleid helemaal alleen stond. “Ik vind het onbegrijpelijk en hou erover op”, zei ze. Maar zo onbegrijpelijk was het niet wat Rietje zei: als er twee keer zoveel vergunningen zijn als auto's heb je nou eenmaal een probleem. Da's een waarheid als een koe (ahum).
Wat leuk dat die Ben Hagens op de fiets auto's telt. Ik zou wel willen dat hij scheve stoeptegels zou tellen, zegt m'n man, want daar breek ik m'n nek over als ik van mijn ver weg geparkeerde auto naar huis strompel.
Als ik het goed gevolgd heb voelt de voetbalclub uit Muiderberg zich nu een beetje genaaid omdat de gemeente nu 12.500 euro huur wil hebben voor een kunstgrasveld waar ze helemaal niet om gevraagd hebben. Wat hun betreft hadden ze gewoon doorgeoefend op dat grasveldje, maar de hockeyclub wou daar perse een kunstgrasveld, en de voetballers vonden dat allang best. Ja, niet wetende dat ze daar nu de rekening voor krijgen. De gemeente heeft namelijk 47.000 euro BTW teruggekregen onder de voorwaarde dat dat veldje tegen een “marktconforme” prijs wordt verhuurd. En dus moeten die voetballers betalen. Wethouder Wimar wist wel een oplossing, maar wilde dat niet zeggen. Maar ja, zelfs een domme koe als ik wist dat de gemeente dat dan weer met een subsidie goed gaat maken.
En toen kwam het rapport van Schoon Schip over KNSF aan bod. Daarin staat dat de Provincie in 2005 ook wel wist dat zoveel huizen helemaal niet nodig waren, maar dat geheim hielden. Maar u had óók haarfijn voorgerekend dat zoveel huizen helemaal niet nodig waren. Als ze dat dan tóch tekenen, dan denk ik “eigen schuld, dikke bult” en wrijft die slimme meneer Visser natuurlijk in zijn handen: effe platmaken, effe bestemmingsplannetje, effe doorverkopen en een paar honderd miljoen winst in de zak.
Maar geen één commissie had last van die (ahum) zelf-reflectie. Het puntje was in vijf minuten over. Ze gaan een brief sturen.
Wat de commissieleden natuurlijk wél belangrijk vonden was het voetballen van SC Muiden op de Brediusdriehoek. Wethouder Henny kondigde een bewonersbijeenkomst aan. Ben Hagens zei dat die bewoners niet moeten zeuren. Omdat hij als kleine Bennie mocht helpen bij het hooien bij boer Van Ginkel, vijftig jaar geleden, en toen hoorde dat hij daar later als grote Ben mocht gaan voetballen hebben de bewoners van de Kogge geen enkel recht van spreken. Ongelogen, Webmaster, dat zei hij écht. En dat is nou de fractievoorzitter van de VVD, 't moet niet gekker worden.
De Provincie vindt ruim een miljoen euro wel veel voor een tijdelijk veldje voor een club die niet eens een competitie-elftal kan samenstellen. Dus misschien gaat het dan toch niet door. Worden we weer dwarsgezeten door de provincie! En wassen alle raadsleden hun handen in onschuld.15 oktober 2012

Klarabel vraagt zich af.

Beste Webmaster,
Ik las op uw site dat de bouw van de lokale brug start in september 2012, en dat in maart 2014 de brug open voor is verkeer. Nou fiets ik nogal vaak naar Weesp, en kom dan voorbij de bouwplaats. Ik zie helemaal niets van bouwactiviteiten, en het nu al oktober. Als ik me niet vergis, komt oktober ná september. Weet u wat er aan de hand is? Weet u wat ik ook zo gek vind? Dat de raad daar nou geen vragen over stelt. Zitten ze allemaal te slapen?
En weet u wat ik nog meer zo gek vind? We hebben drie duur betaalde wethouders, een burgemeester en een gemeentesecretaris. Vijf maal full-time, dus daar moet wel wat uitkomen. Want zwaargewichten. Weet u wat die uitspoken van ons duur verdiende geld, in de zo ongeveer duurste gemeente van Nederland? Ik heb het eens nagekeken, in de besluitenlijsten van de laatste weken van B en W. Mijn man zegt: “het lijkt het overzicht van grote Engelse minnaars wel”. Want daar staat zo ongeveer helemaal niets, Webmaster. Ongelogen, ze nemen écht helemaal géén besluiten. En daar vergaderen ze dan zo ongeveer de hele dag over. Daar zou de gemeenteraad ook iets over moeten zeggen. Die beschaafde meneer Winnubst deed meer in z'n uppie.
Er is één uitzondering: de burgemeester, want die doet nog wél wat: heen en weer rijden naar Zutphen.
Dat varkentje was ik nog wel in mijn volgende briefje. Zo is het wel weer genoeg.1 oktober 2012

Klarabel was erbij!

Beste Webmaster,
Nou, ik ben maar weer eens naar een raadsvergadering gegaan. Ik heb me reuze vermaakt. Want er waren reuze veel aantrekkelijke jongemannen, die nieuwsgierig waren of ze binnenkort in de Brediusdriehoek mogen voetballen. Alle raadsleden vonden dat wel een goed idee, maar alle raadsleden weten ook dat lang niet zeker is, en dat de kans dat ze daar mogen blijven voetballen, na vijf jaar, klein is. Ze stemden zeker vóór het voorstel om die Han van Wees te vriend te houden, en omdat ze gokken dat het toch niet door kan gaan. U heeft daar allerlei redenen voor genoemd, zoals dat het niet wettig is te doen alsof het tijdelijk is, maar in werkelijkheid permanent. Ik weet er nog één: de provincie zal het nooit goedvinden dat we zoveel uitgeven aan een tijdelijk veldje, voor onze voetbalclub. Onze voetbalclub? ik heb ook gehoord, Webmaster, dat het niet eens allemaal Muiers zijn die daar voetballen. De meesten schijnen uit Almere te komen. Moeten we daar zoveel geld aan uitgeven? Doei!

En toen ging ze kleppen over die overeenkomst over de Bloemendalerpolder.
Er schijnt nu niets verbeterd te zijn sinds dat ze allemaal in de raad tegen zo'n overeenkomst stemden, zegt Jan Hylkema, en nu was er ineens meerderheid voor! Het verschil is natuurlijk dat die beschaafde heer Winnubst (ik zie hem niet zo vaak meer, hoor, webmaster) wist dat we in het ootje werden genomen, en dat die aardige en grappige heer Meerhof nu juist uit de club komt die Muiden nu weer in het ootje wil nemen. En ook maar weer dreigen met zo'n aanwijzing, of inpassingplan, weet ik veel, maar het komt erop neer dat de provincie de regie overneemt. M'n man zegt: “kenne we niet op achteruit gaan, Klarabel!”

Heeft u ook gehoord dat Sandra Deuling zei dat de verplaatsing van de voetbalvelden betaald gaat worden door de projectontwikkelaars? Ze twijfelt daar niet aan, zei ze. Nou, die projectontwikkelaars zijn natuurlijk niet het consortium van de Bloemendalerpolder, want die hebben hier niets mee te maken: de velden liggen aan de andere kant van de A1, met een stevige bos hout en plas water tussen hun wijk en de velden. En dus bedoelt ze KNSF, een club waarvan iedereen weet dat die enorm betrouwbaar is, met hart voor Muiden en de voetbalclub. Dat zit wel goed dus, Webmaster!

Toen Ben Hagens voorstelde op te houden met het verzenden van pakken papier, en alles per e-mail, of digitaal, te gaan doen, hoorde ik ze niet. Terwijl ze vroeger piepte dat ze alleen maar van papier kan lezen, en ze geen printer heeft, want te duur. Als ze nu, net als u en ik, van een scherm kan lezen, is dat wel een complimentje waard.

Wat een grapjas, Webmaster, die Erik Pieter Vlaanderen! Zegt-ie geen vertrouwen te hebben in Wimar Jaeger, de wethouder, en dan wordt-ie in de steek gelaten door z'n eigen fractie. Zo dom is-t-ie natuurlijk niet, 't was vast een opzetje: en let op m'n woorden: binnenkort stapt-ie uit de raad, om te kunnen procederen tegen de gemeente, vanwege die huizen aan het Kruitpad. Hij heeft een miljoenenschade omdat hij die panden niet kan verkopen vanwege de monumentstatus, nou ja, hij kan ze wel verkopen, maar de koper wou ze afbreken, en dat mag nu niet, en ging de verkoop dus niet door. Op 22 november praat de raad verder over de begroting, en dat lijkt me nu het moment waarop Erik Pieter weer z'n misnoegen over Wimar Jaeger opnieuw zal uiten en “hij eruit of ik eruit” boos wegloopt. We zullen nog wel van hem horen!24 augustus 2012 / 9 september 2012

Klarabel over het wapenfeit van zwaargewicht Jaeger

Nou, webmaster, wethouder Jaeger heeft zijn eerste wapenfeit erop zitten. U was er niet bij, maar op 25 juli stond er in het Muidernieuws hoe trots die zwaargewicht was op het veranderen van de route van het parkeerterrein naar het Muiderslot. Een ideetje van zijn praatgroepje de Muidertafel, een clubje van Muider ondernemers. Die vonden het maar sneu voor hun neringen dat die toeristen op weg naar het Muiderslot een mooie wandeling maakten over het 'stille weggetje' en de vestingwallen, in plaats van langs hun terrassen en andere verkooppunten. Business gaat voor alles, en zeker voor een mooi uitzicht. Die Wimar Jaeger wist natuurlijk niet dat zo'n tien jaar geleden er bewust voor gekozen werd om in plaats van de toeristen door de vesting te laten wandelen, ze langs de vesting te leiden – een idee van Ouwe Muier Otto Holzhaus. Kijk maar. en lees zijn Keutels van toen maar.
Maar ja, je kan zo'n nieuwkomer natuurlijk niet verwijten dat hij de voorgeschiedenis niet kent. Of wel, want hij had het zo kunnen zien op uw website, Muideninfo. Sneu voor Otto.

Ook sneu voor de bewoners van de Kogge dat nu ook Rijkswaterstaat overstag is gegaan voor het populisme van de raad, die liever geen ruzie krijgt met het luidruchtige SC Muiden of KNSF. En ook sneu voor alle burgers in Muiden die daarvoor weer tonnen moeten uitgeven. Ik snap niet dat die voetballers zich zo makkelijk hebben laten wegjagen, en ik snap niet dat het college ze niet geholpen heeft om gewoon te blijven zitten waar ze zaten, en snap al helemaal niet dat de gemeenteraad het steunt dat we weer tonnen euro's uitgeven om KNSF een zinloos pleziertje te doen. Als de voetballers weg zijn kan KNSF niets met de grond beginnen, er is geen bestemmingsplan. En de voetballers kunnen dan nergens terecht, want de buurt gaat naar de rechter. En dat kan jaren duren, zeker weten.
Otto Holzhaus heeft gereageerd op de brief van Klarabel:
Beste webmaster,
Het klopt wat op Muideninfo staat over de onlangs aangepaste wandelroute naar het Muiderslot, maar niet helemaal.
Als voorstander van een voor toeristen aantrekkelijk Muiden heb ik er tien jaar geleden via de 'keutels' bij de gemeente op aangedrongen om het stille weggetje als alternatieve route naar het Muiderslot aan te wijzen. Mijn bedoeling was dat gastvrij Muiden de bezoekers de keus zou bieden uit twee routes vanaf het parkeerterrein Mariahoeveweg: één langs het water (het stille weggetje) en een door de vesting over de Herengracht. In plaats van dat laatste werd gekozen voor een route over de vestingwallen naast de (bij het parkeerterrein onduidelijk bewegwijzerde) route langs het stille weggetje. Het is prima dat er nu toch een Herengrachtroute is, maar het is jammer voor de toeristen - en dus niet sneu voor mij zoals op Muideninfo staat te lezen - dat de bezoekers die van de natuur houden, nu de route over het stille weggetje is weggevallen, geen keus meer wordt geboden.
Met vriendelijke groet,
Otto Holzhau
s

Otto heeft dus niet direct tot Klarabel gewend, en verklaarde desgevraagd:
"ik vind Klarabel een beste meid, maar ik ga geen brief schrijven aan een koe"
Klarabel is daar allerminst blij mee, en reageert op haar beurt:
"Dat is de allerlaatste keer dat ik het voor die verwaande brombeer opneem. Eens maar nooit meer. Heb je dat stukje in het Weespernieuws van 5 september gelezen, Webmaster? Over de "Spieringbrug"? (de naam voor de toekomstige lokale brug over de Vecht. red.). Die brombeer Holzhaus zou die naam verzonnen hebben. Nou, ik vind 't nogal voor de hand liggend, en waarschijnlijk zijn die knappe ambtenaren op het gemeentehuis daar al veel eerder op gekomen dan meneer Holzhaus. Groetjes, Klarabel"24 april 2012

Zijn we nu helemaal gek geworden in Muiden?

Webmaster, zijn we nu helemaal gek geworden in Muiden?
De Muider bevolking kwam toch in opstand tegen de plannen van KNSF om het Kruitbos te rooien en helemaal vol te bouwen met dure huizen? En nu zie je overal van de raambiljetten voor de sport in de Brediusdriehoek, ook bij Muiers waarvan ik zeker weet dat ze KNSF voor rotte vis uitmaken. En die hebben dan zeker niet door dat ze meneer Visser van KNSF daarmee in de kaart spelen. Want het probleem van SC Muiden wordt niet veroorzaakt door de gemeente maar door KNSF - de aartsvijand van Muiden. En als SC Muiden nou zo tegen de gemeente uitvaart, dan lacht die meneer Visser zich dood!
Want de voetballers hoeven helemaal niet weg, daar is geen enkele reden voor. Meneer Visser kan toch niets met de voetbalvelden beginnen, daar heeft hij een bestemmingsplan voor nodig, dus toestemming van de gemeente. Nou, dat kan hij met onze zwaargewicht wethouders wel op zijn buikje schrijven! Laat die voetballers maar rustig doorvoetballen bij meneer Visser, dan laat hij zich nog eens van een goede kant zien. Dat getreiter maakt vast geen goede indruk bij de rechtbank. Hij zegt zelf een parasiet te zijn, volgens mijn man, die z'n cursusboekje “slim overnemen” gelezen heeft. Parasiteren op de domheid van Muiden zeker.
Trouwens, de Brediusgronden zijn natuurlijk helemaal niet beschikbaar als het die meneer Visser lukt om op 1 juni de voetballers weg te jagen. Daar is een bestemmingswijziging en inrichting voor nodig, en er komen vast en zeker bezwaren, en dan gaat daar jaren overheen. En nog eens trouwens: de gemeenteraad wil daar wel sportvelden maar wil daar óók een weg, om het KNSF-terrein te ontsluiten.
Denken die zultkoppen soms dat de Bredius driehoek van elastiek is?
Nou was ik op de commissievergadering van 11 april. Han van Wees prees daar die aardige meneer Visser. Meneer Visser voor en meneer Visser na, net als die wethouders Mackay en Van Etten, volledig ingepalmd. Knap hoor, van die razend intelligente en charmante meneer Visser. Nou, zei meneer Van Wees een beetje dommig, als de gemeente nu belooft dat we snel op de Brediusdriehoek terecht kunnen, dan wil meneer Visser ons wel elders op het KNSF-terrein een tijdelijk clubhuisje geven. Met welk doel, webmaster? En waar, webmaster? Zeker op dat helikopterveldje.
M'n grootmoeder had daar een aardige zegswijze voor: “veel beloven en weinig geven doet een zot in vreugde leven”.


19 maart 2012

Klarabel wordt onpasselijk

Slappe hap, Webmaster, die gemeenteraad van ons. Die pikken het zomaar dat ze geen inzage krijgen in de processtukken in de zaak van 376 miljoen. En weten dus helemaal niet waarop die claim is gebaseerd en al evenmin wat de gemeente daar tegen in gaat brengen. Een verhaal dat verzonnen schijnt te zijn door twee duurbetaalde professors. Weet u wat ik nou het gekke vind? De aartsvijand van Muiden, KNSF-baas Visser, weet wél wat de gemeente inbrengt. Zouden Marleen en Marjolein nou écht denken dat de gemeenteraad ze meer wil dwars zitten dan meneer Visser? En wat zou de rest van het college daar nou van denken, die lieve Henny en die knappe zwaargewichten? Drie tegen één dus. Sorry hoor, ik kan er met m'n verstand niet bij, en m'n man zegt dat alle processtukken in principe openbaar zijn, en zeker als je belanghebbend bent. Nou, dat lijken de gemeenteraadsleden me wel, want hoe kunnen ze nou anders hun controlerende taak (ahum) uitoefenen? En ook de bevolking van Muiden lijkt mij belanghebbend, en willen vast nog wat meer weten. Bijvoorbeeld waarom de gemeente niet zo zwaar aan de claim tilt. Dat behoren we in de vrije pers te lezen, zoals dat hoort, in een democratie, maar dat zijn we allang niet meer in Muiden.
Want er gebeurt hier van alles waarom we niet gevraagd hebben, en ook heel onfatsoenlijke zaken, waar ik u zéker niet aan hoef te herinneren. Maar dat het nóg erger kan weten we sinds vorige week donderdag, 8 maart.
Wat een slappe hap, Webmaster, die commissie die zich doof liet maken door de aanhang van die Van Wees.
Geen één commissielid die zei dat de voetbaljeugd aan het verkeerde adres was, want niet de gemeente heeft het gebruik van de sportvelden opgezegd, maar KNSF.
Kijk, dat ik 'Dick' Methorst een boef vind, weet u al, maar vorige week donderdag maakte hij het wel heel erg bont: het was overduidelijk dat hij genoot van die rel, waarvan ik ook nog eens denk dat hij hem georganiseerd heeft. Hij was 'toevallig' commissievoorzitter. En nauw betrokken bij de voetbalclub, maar ja, zo'n belangenverstrengelingetje zien we bij hem wel door de vingers. Toen die voetbalrel voorbij was had hij meer belangstelling voor het volgen van voetbalwedstrijden op z'n smartphone, of Ipad, of een ander hebbedingetje, en vertelde aan iedereen die het niet wilde weten hoe die wedstrijden afgelopen waren.
M'n man kijkt dagelijks op de website van KNSF, want die wil graag in een moeras tussen de knutjes wonen, maar dan ga ik scheiden. Op die website staat dat ze er gewoon mogen blijven, en als toch weg moeten dan er vlakbij, en dan zorgt KNSF voor iets beters. Dus dat snap ik niet. Van je vrienden moet je het maar hebben, Van Wees! Kijk maar, dit staat er al een hele tijd en ook nu, maar dat wist je natuurlijk niet toen je dat moeilijke gesprek had met die vastgoedboys:


En dachten de voetbalclub nou echt dat wanneer de gemeente volgende week besluit dat er gevoetbald gaat worden op de Brediusdriehoek dat ze dan gewoon in juni hun ballen kunnen oppakken en neer leggen in de achtertuin van die andere sportcoryfee, Hans Thesingh, ook al dikke maatjes met KNSF? Als dat al doorgaat – en het is helemaal niet zeker dat dat zo is, en zelfs onwaarschijnlijk, hebben raketgeleerden mij verteld – dan kost het doorlopen van de procedures en afhandelen voor de rechter van de bezwaarschriften jaren. Weet u nog van de protesten in de buurt toen Cees Leupen jaren geleden datzelfde ideetje opperde? En dan komt nog de inrichting, met grondverzet, clubhuis bouwen, en ga zo maar door.
En weet u waar ik nou echt onpasselijk van werd: fractievoorzitter Erik Pieter Vlaanderen van de “elk wat wils” partij weet dat donders goed, als super-intelligente vastgoedman, maar vrat gulzig van deze gelegenheid tot populisme. Bah, EP!
En dan vroeg hij ook nog of een gewoon burger, Van Wees, mocht deelnemen aan de discussie in de commissie. Geheel tegen de regels, maar Methorst vond het natuurlijk prima. M'n rokje zakt er van af.27 januari 2012

Klarabel is blij!

Webmaster, ik ben nou zo blij dat het met de formatie toch nog goed aflopen is!
En wat leuk, dat ik het bij het verkeerde eind had toen ik er bang voor was dat Sandra Deuling misschien wel “loco” zou worden. 't Is gelukkig die leuke Henny geworden, en als dames onder elkaar wil ik haar daar mee feliciteren, want ik weet dat zij dat besturen hartstikke leuk vind. Daarvoor moest er wel een zwaargewicht van D66 gevonden worden, in plaats van de VVD, maar ja, zo te zien kan je in Rob en Wimar alle vertrouwen hebben. M'n man zegt: “en nu nog wat zelfreflectie, dan hebben we misschien wel een goed bestuur”, en ik begreep dat niet zo goed, want ik dacht dat ze met meer bling-bling moesten gaan rondlopen. Maar mijn man zei dat ze maar eens goed over hun rol in de crisis, die nu hopelijk voorbij is, moesten gaan nadenken. Raar woord, “zelfreflectie”.
Nu mijn man dat heeft uitgelegd, moest ik met een aan Dick Methorst denken, die zei dat er nu niet meer op de man gespeeld mag worden.
Ja, dág, hoor eens wie dat zegt!14 januari 2012

Klarabel doet een boekje open

Beste Webmaster,

Weet u dat ik mij wel eens schaam voor mijn mede-dames-mevrouwen?

Neem nu bijvoorbeeld die wethouder, Vera van Etten. Zeg ze tegen die zeilmeneer Maarten Ingehousz dat ze de volkstuiners geen strobreed in de weg zal leggen. Die waren nou net zo blij dat ze niet meer van meneer Rolf Visser, de eigenaar van KNSF, afhankelijk zouden zijn, want het Waterschap had ze beloofd dat ze vanuit nu direct van dat Waterschap hun tuintjes konden huren. Want Rolf heeft een hekel aan die tuintjes, zegt meneer Maarten, die ook nog eens voorzitter is van de tuindersvereniging.
Nou toen hoorde meneer Maarten via-via dat de gemeente gevraagd had aan het Waterschap de tuintjes tóch via KNSF aan de tuinders te verhuren. Nou, Maarten belt dus meteen Vera op, en die zegt nog eens dat ze de volkstuinvereniging geen strobreed in de weg zal leggen, tuintjes allemachtig prachtig vindt, en dat er verder niets te melden is. Nou heeft Vera regelmatig persoonlijk contact met Rolf, heb ik gehoord, heel discreet, en die meneer heeft natuurlijk met z'n jongensachtige charme haar hoofd op hol gebracht. En die zal haar dan wel tête-à-tête gevraagd hebben om aan Jan de Bondt, de dijkgraaf, te vragen om de huur aan KNSF maar niet op te zeggen. Namens de gemeente, dan hoeft hij dat zelf niet te doen, want hij heeft helemaal niet gereageerd toen hem een jaar geleden aangekondigd werd dat de huur opgezegd zou worden, en dat is niet zo raar, want heb ik gehoord dat meneer de Bondt niet zo goed kan opschieten met meneer Visser, maar dat weet ik verder niet.
Vera zei altijd dat het wel goed zou komen met KNSF. “Vrouwelijke intuïtie” zei ze, als je vroeg waarom. Nou, de kans daarop is wel wat groter ze nu weg is.

Wie niet eenvoudig door de raad weggestuurd kan worden is Marleen, de waarnemend burgemeester. Wat ze waarneemt weet ik niet goed, in ieder geval niet de alsmaar toenemende afkeer van haar optreden. Misschien neemt ze de kans waar om in deeltijd nog even als “waarnemend” een centje mee te pikken.
Wat sneu, webmaster, voor Erik Pieter Vlaanderen en Jan Hylkema dat ze in Zutphen woont, en dus niet 's avonds kon vergaderen over de nieuwe wethouders, die nodig zijn om die beschaafde meneer Winnubst te vervangen. En omdat Dirk Jan Methorst en Sandra Deuling overdag ook wel konden, ging die vergadering gewoon door zonder de fractievoorzitters van de twee grootste partijen. Marleen de Pater vindt dat doodnormaal want, zegt ze, er waren genoeg andere gelegenheden waarop zij met raadsleden spreekt. Ja dág!

Webmaster, zo langzamerhand zie ik Marleen als voornaamste oorzaak van de huidige bestuurscrisis. Laks optreden tegenover de verdachte Methorst, genoegen nemen met een waardeloos onderzoek hiernaar, beperken van de persvrijheid, Erik Pieter eerst onterecht verdacht maken, en dan wanneer er werkelijk iets op hem aan te merken valt met dat bestemmingsplan van de Badlaan weer niets zeggen, en het allerbelangrijkste: doodleuk die bekwame meneer Winnubst laten vallen.
Wat een gebrek aan leiderschap!

Zelfs ik, als domme koe, zie dat dat een opzetje was van Methorst en Deuling, die via haar man ook profiteerde van de door KNSF gevulde Forline-ruif, en ook al vind ik de burgemeester bepaald geen licht, ze is ook niet zo dom dat ze dat niet doorgehad heeft. Ze móet het wel doorgehad hebben want ik heb gehoord dat zij en Sandra en Dirk Jan voorafgaand aan de raadsvergadering waarin Winnubst ontslagen werd nog beraadslaagd hebben. M'n rokje zakt er van af!
En dan die nieuwjaarstoespraak van haar over het ontslag van Winnubst en Van Etten.
Daar heeft u wel genoeg over gezegd.

En dan woont zij ook nog niet eens in de gemeente Muiden, terwijl een burgemeester dat verplicht is. En omdat er nu twee externe wethouders komen, ook van buiten de gemeente, zou er helemaal niemand meer van het college in Muiden wonen. Nou dat kan natuurlijk niet, want bij rampen en zo heb je dat nodig. En dus moet er, omdat Marleen het verdomt hier te komen wonen, een derde wethouder komen, uit de gemeente, als loco-burgemeester, een Couleur Locale, zoals Erik Pieter Vlaanderen dat noemt. En dat kost weer een paar centen. Effe nagaan, de burgemeester behartigt de CDA-belangen, dat kan ze nou eenmaal niet laten, de formateurs lieten al weten dat de twee externen van VVD en PvdA moeten komen, dus voor de Couleur Locale kom je dan bij D66 uit.
In Muiden loont kreukbaarheid.U kunt uw bijdrage zenden of opmerkingen kwijt door op de onderstaande envelop te klikken
U belandt dan op ons reactie formulier: