naar het nieuwtjes overzicht

Muider Nieuwtjes

Klarabel,
de Babbelzieke
Buurvrouw

de Klacht van Klarabel


Een babbeltante bezoekt regelmatig commissie- en raadsvergaderingen. Niemand kent haar, ze valt niet op, maar na afloop schrijft ze me soms een briefje.

vanaf september 2006: (klik hier voor ouwe koeien)

14 december 2007
Over komedianten en blondjes

Beste Webmaster,

Wat was u vervelend tegen die aardige, beschaafde en bekwame meneer Winnubst op de commissievergadering RZ van 12 december 2007. Ik werd weer helemaal warm van binnen toen hij u er zo netjes op attent maakte dat u altijd nog naar de rechter kan als u het niet met hem eens bent. 't Is toch reuze aardig van hem dat hij Ferry Holzhaus zijn eigen uitritje gunt. Dat ondanks dat meneer Holzhaus zijn rekeningen niet betaalt, meneer Winnubst lijkt wel gekke Henkie! Maar goed, op die manier kan KNSF natuurlijk nooit volhouden dat de gemeente niet meewerkt, want dat doen ze wel!
Vond u ook dat meneer Methorst de vergadering zo goed leidde? Ik vind het trouwens wel jammer voor hem dat nu die vrachtwagens de zelfde weg kunnen kiezen als die stoute Connexxion bussen waar meneer Methorst zo over klaagt – als ze zo naar de A1 rijden hebben ze helemaal geen oponthoud en altijd voorrang, dus dat zullen ze wel doen.
Meneer Winnubst drukte zich ook nu weer heel beschaafd uit. Zijn woorden 'u zult zich moeten verstaan met de desbetreffende afdeling' en 'ze vonden dit na ampel beraad buitengewoon ongewenst' spookte nog lang door mijn hoofd. Veel beschaafder dan die vorige wethouder, Flip, die om de haverklap heel ordinair maar wat zegt, zeg maar.
Wat leuk dat bij de behandeling van het voorstel tot afsluiting van de Sluisbrug een 'uiterst bekwame verkeerskundige' wordt uitgenodigd. Maar, webmaster, daar zijn toch 16 miljoen van in Nederland?
Nou, die meneer Zijlstra moest het wel ontgelden van de KNSF-directeur en zijn maatje Mackay toen het over die Provinciale motie ging. 'Allemaal leugens' zeiden ze. Blondje Driessen heeft voor elkaar gekregen dat Muiden tegenwerking wordt verweten, en Mackay en Holzhaus hebben volgens Zijlstra daarbij geholpen. 'Grote tegenwerking aangaande het reeds vastgestelde en afgesproken bouwprogramma' schrijft dat tutje zelfs. Waar haalt ze het vandaan – zou ze er een breezertje voor krijgen? Meneer Winnubst spant zich heel prudent tot het uiterste in om het KNSF naar de zin te maken, want ze krijgen zelfs een nutteloze brug, maar ja, wat de raad wil is ook een politiek feit. Zegt-ie zelf.
Wat een komedianten toen ze tegen meneer Zijlstra tekeer gingen, hé, bijna net zo goed gespeeld als met die ontelbare op ontploffing staande granaten, toen op de televisie, bij de TROS. En ook net zo goed gespeeld als toen Mackay zei dat die Open Begroting allemachtig prachtig was en we een aanwijzing zouden krijgen. Maar meneer Zijlstra had het natuurlijk niet van Mackay of Holzhaus zelf dat ze samen gesmoesd hadden over hoe zij nu de democratie in Muiden konden pootje haken. Dat moet hij natuurlijk van een ander weten, en het is heel aardig van meneer Zijlstra dat hij, in plaats van die gozers tegen elkaar op te zetten, wel zijn excuus wilde maken als hij het bij het verkeerde eind had.
Ik vind wel dat Anna Waanders gelijk heeft als ze vindt dat Muiden maar eens moet laten weten wat we daar eigenlijk van denken. Erik Pieter Vlaanderen was toch al van plan bovenop Hooijmaijers te gaan zitten. Wat een leuk beertje is die Erik Pieter trouwens.
En wat leuk voor Johan ter Beek dat de raadscommissie wil dat hij nu eindelijk zijn wegrestaurant krijgt. Voor zijn verjaardag. Doei!


9 november 2007
“Dick Bangerick”

Beste Webmaster,

Wat valt die stoere Dick Methorst me vies tegen! Ik vond het nog wel zo'n echte man, maar nu, na de laatste raadsvergadering, weet ik dat het eigenlijk maar een angstig mannetje is. Het begon met een toespraakje van Flip de Groot (D66) die iets raadselachtig zei over de bemanning van het Koggeschip “de Vroedschap van Muiden”. Later diende hij een voorstel in over het 'Veiligheidsgevoel van de Muidense Burgers'. Maar dat voorstel was al even onbegrijpelijk want hij haalde daarin 'veiligheid' en 'veiligheidsgevoel' door elkaar. Veiligheidsgevoel heeft misschien wel iéts met echte veiligheid te maken, maar voornamelijk niet. Als bijvoorbeeld de mensen in Muiderberg zich onveilig gaan voelen omdat de brandweerkazerne wordt opgeheven (want daar ging het over) schaffen ze misschien wel massaal rookmelders aan, waardoor het heel veel veiliger wordt dan met alleen maar die brandweerkazerne. Omdat ze zich onveilig voelen, snapt u?
Nou, Dick Methorst snapte het niet toen Frank Ratelband dat uitlegde : als ze bij hem die brandweerkazerne naast de deur weghalen doet hij zeker geen oog meer dicht. Maar die pientere Erik Pieter Vlaanderen snapte het wel, en vond het zelfs een goed idee om rookmelders uit te delen namens de gemeente.
Dick weet trouwens ook zelf wel dat hij een bange Dick is, want in de krant zegt hij “Ik ben vreselijk bang” (dat de provincie niet pikt dat Muiden geen sluitende begroting zou hebben: volgens Dick dan, volgens wethouder Roy is de begroting, met inschakeling van de reserves, wél sluitend). “het zou mooi zijn als de bevolking komende donderdag naar de Kazerne komt om te zien hoe er met hun geld wordt omgesprongen” zegt Dick nog in de krant. Zoals het voor Dick ook wel mooi geweest zou zijn als er wat meer Muiders op zijn partij gestemd zouden hebben. En Dick is voor niets bang, want Muiden is rijk zat. Hoewel het geld natuurlijk wel beter uitgegeven kan worden dan aan de duiventil die het gemeenthuis is geworden.

O ja, webmaster, dat brengt mij daar op: wat aardig van die jongens van de VVD om het college een bloemetje aan te bieden nu ze dat extra personeel op eigen verantwoording, zonder een daarvoor bestemd budget, hebben betaald. “Uit eigen zak, dat kan niet anders” wist Erik Pieter Vlaanderen plagerig, en fractiegenoot Ben Hagens overhandigde een bloemetje aan ieder collegelid voor zoveel ruimhartigheid. Maar, webmaster, ik kan me nou niet voorstellen dat niemand bij de gemeente wil werken, want met al die bloemetjes moet het toch heel gezellig zijn op het gemeentehuis? En ook met zo'n invoelende burgemeester, die in het informatieblad over wereldkampioen dammer Ton Sijbrands schrijft dat-ie toch een aardige en bescheiden man is gebleven!


5 november 2007
Over de Vijanden van Winnubst

Jeetje, Webmaster, wat schrok ik toen ik de Gooi- en Eemlander van verleden vrijdag open sloeg!
Hebben ze zomaar een Motie van Wantrouwen tegen die beschaafde en hardwerkende meneer Fred Winnubst ingediend. Gelukkig was meneer Vlaanderen er ook op tegen, dat is toch zo'n pientere man! Maar de rest van de oppositie vond dat meneer Winnubst 'op alle fronten heeft gefaald in het dossier Bloemendalerpolder/KNSF-terrein'. Zo staat het er, maar volgens mij jokken ze in die motie. En snappen ze er geen bal van. Meneer Fred heeft toch zelf gezegd dat hij 'een dienaar van uw Raad is' en hun wensen 'prudent en getrouw' uitvoert? Nou dan! (Ik werd trouwens helemaal week van binnen toen hij weer zo mooi sprak)
Fred Winnubst weet nu tenminste waar hij aan toe is, en met de voorstemmers van de motie verder geen zaken kan doen.
Ik heb de ouwe koeien van die knakkers eens uit de sloot gehaald. Daar zijn ze:

  • Flip de Groot, (enige D66-er): is jurist, en oud-wethouder, en mede-verantwoordelijk voor de aanvullende intentieverklaring met 1475 woningen en 75000 m2 kantoren. Flip zei tot twee keer toe over het KNSF-terrein in de raad(scommissie) dat hij zich heeft laten belazeren. En nu laat-ie zich weer belazeren, want z'n partij is toch voor de natuur?
  • Ben Hagens, (VVD) is ondernemer, en vers VVD-raadslid. Volgens mij kent hij het dossier niet zo goed. En dus vindt hij het voor z'n politieke carrière waarschijnlijk beter de partijleider Mackay te volgen.
  • Eric Mackay, (fractievoorzitter VVD). Is oud-wethouder, en de architect van de aanvullende intentieverklaring. Is ook landschapsarchitect, en heeft een 'planologisch' bureau. Ik heb gehoord dat hij tot wethouder benoemd werd omdat hij zo'n goede relatie met het ministerie van VROM heeft. Nou, dat hebben we geweten! Hij was eerst voorstander van beperkte bouw op KNSF-terrein. Op zijn initiatief zou Capgemini de door de PvdA en GRID Consult uitgevoerde contra-expertise op de Open Begroting moeten bevestigen. Toen werd minister Dekker met lastige vragen over dit dossier geconfronteerd, en werd dat Capgemini-rapport (waarin stond dat ook zonder de alternatieve begrotingen van PvdA en GRID Consult aanzienlijk minder huizen mogelijk zijn) aan de raad onthouden tot nadat het college met KNSF een akkoord had bereikt: de aanvullende intentieverklaring. En, Webmaster, rond de zelfde tijd kreeg het bureau van Mackay een belangrijke opdracht van het ministerie van VROM. En nu tracht Mackay het plan dat zijn bureau maakte (die Zuiderzee flauwekul uit de VVD-verkiezingsfolder) voor het KNSF-terrein te slijten. Over zichzelf zegt Eric Mackay heel integer bezig te zijn.
  • Dirk-Jan Methorst, (fractievoorzitter CDA). Ook al zo'n ondernemer. Is fervent voorstander van grootschalige bouwplannen op het KNSF-terrein. Hij hechtte geen waarde aan een schriftelijke enquête met een respons van 60% (waarvan 96% tegen de bouwplannen). Toen in het parlement het CDA voor het behoud van het Kruitbos dreigde te stemmen, stapte hij op zijn geloofsgenoten af om dat te voorkomen: 'we willen immers zelf daar bouwen'. Nou, Webmaster, óf we dat wilden. Dat bleek wel op de raadsverkiezingen, waarna Dick de schuld bij, God betere het, Jan Peter Balkenende legde. Hij laat zich ook nog veelbetekenend met 'voor wat, hoort wat' KNSF-directeur Ferry Holzhaus fotograferen.
  • Petra Nell, (CDA) Petra is een boerin. Sociaal voelende vrouw, die 'het ook allemaal wat veel vindt' (zeg maar) maar toch blindelings haar leider volgt.


4 oktober 2007
Het moet niet gekker worden!

Beste Webmaster,
Wat een vertoning was die raadsvergadering, op woensdag. Ze moeten nu drie maal vergaderen over één voorstel. U schreef dat Ferry Holzhaus met z'n advocaat op de eerste rang zat. Maar heeft u gezien dat Martin Krijgsman, van Gideon Consult, ook op de eerste rij zat. Ferry zat daar zeker om z'n maatje Methorst te souffleren, en Martin zat aan de andere kant: bij de tafel van Mackay.
Ik wist niet wat ik hoorde toen Anna vertelde dat Martin Krijgsman probeerde om architect Paul Dinant om te lullen, zodat hij af zou zien van het mooie plan dat hij voor de werkgroep maakte. Waarvan ook, voor het kort geding, de wethouder heeft gezegd dat hij het prachtvol vond. Eric Mackay was er ook bij, want zit in die werkgroep, en Paul wilde niet alleen met Martin praten.
Zou Martin Krijgsman wel begrijpen voor wie hij nu eigenlijk werkt? En zou z'n baas, Peter Kuenzli dat ook niet door hebben? Als ik een loodgieter bestel verwacht ik droge voeten, en niet te verzuipen. Je zou haast denken dat ze door het vorige college gevraagd zijn, en de wisseling van de wacht hun ontgaan is.
Worden ze nou nooit wijzer in die raad? Mackay heeft de kluit belazerd door met die belachelijke aanwijzing te dreigen, waar die gedeputeerde zich nu rot om lacht, en nu belazert hij weer de kluit door op maandagavond voor 38 hectare woningen te zijn, of misschien wel 36 hectare, en dinsdagochtend dat doodleuk vergeten te zijn.
Nu fantaseert stedenbouwkundige Mackay een schadeclaim voor KNSF bij elkaar als de raad niet ingaat op zijn ontwerp. Je haast zou denken dat hij op een baantje uit is.
“Ik ben integer bezig” zegt Eric Mackay dan nog.
Het moet toch niet gekker worden.

Jaap de Zeeuw werd weggestuurd omdat hij – naar de smaak van de wethouder – wat te veel persoonlijke initiatieven ontplooide. Webmaster, dat lijkt mij nu een uiterst gering vergrijp als je dat vergelijkt met wat die Gideon-boys uitvreten.
Wat leuk dat u ook gemerkt heeft dat die charmante Ferry Holzhaus bij burgemeester Anne-Marie wel een potje kan breken. Hij mag tenminste wel – en andere burgers niet - luidkeels protesteren wanneer Diederik de Bruin erop wijst dat die 'Open Begroting' bij elkaar gefantaseerd was, en de raad destijds belazerd is. Heeft u ook gelezen dat Peter en Martin (van Gideon Consult) met Ferry afgesproken hebben niet meer naar die begroting te kijken. “Een gepasseerd station” staat er in hun vergaderverslag. Over dat vergaderverslag moeten ze trouwens nogal wat vergaderd hebben om er in te zetten wat KNSF wenste. Maar dat Ferry Holzhaus zich zorgen maakt over de behandeling van het resultaat van hun besprekingen in de raad, staat er nog steeds in!

O ja, Webmaster, u had nog zo'n bruine envelop met zo'n futuristisch plan voor het KNSF-terrein. De milieujongens vinden dat een heel goed plan. Wanneer dat uitgevoerd wordt, en dan het hele bos behouden blijft, houden ze zich koest, hebben ze mij beloofd. En ze willen er allemaal wel wonen.


29 augustus 2007
Over onroerende zaken.

Beste Webmaster,
Ik mis het wel een beetje, hoor, die gezellige commissie- en raadsvergaderingen. En om heel eerlijk te zijn, ik mis vooral die keurige bestuurders, vooral meneer Winnubst en mevrouw Worm. Maar omdat u nogal veel over hun schrijft, zeg maar, lijkt het tóch of ze een beetje bij me zijn.
Wat een mop, hé, dat Reinier Verweij zo slinks de kluit belazerde. Maar ja, hij is een handig zakenman, die de kneepjes van het vak natuurlijk leert van al die handige zakenlieden die dagelijks bij hem dineren. Ik zou dat Sluishuis ook kopen, als ik de poen had, en proberen andere gegadigden voor te zijn. Dat de dijkgraaf, meneer de Bondt, dat heeft laten gebeuren lijkt natuurlijk helemaal nergens op, en zal wel in strijd zijn met alle wettelijke en fatsoensregels. Hebben ze weer wat te kluiven in de commissie RZ, en kunt u daar weer over schrijven. Het gaat nu over een terreintje van 87 vierkante meter, maar dat terreintje van 700.000 vierkante meter, waar we al jaren over bekvechten, is natuurlijk veel belangrijker.
U heeft geschreven dat KNSF de rechtszaak gewonnen heeft. Nou, dat vind ik helemaal niet, ze hebben alleen maar gelijk gekregen, maar dat hadden ze allang. Het college kreeg ook de opdracht een besluit te nemen over de vijf toegevingen die door die twee onderhandelingssnuiters, Martin Krijgsman en zijn baas Peter Kuenzli, bij elkaar zijn gefantaseerd. Ik heb begrepen dat het college alles, behalve het volledig kappen van het Kruitbos, toegegeven heeft, en nu moet de raad het maar verder opknappen. Maar ja, de raad is vrij om te doen wat ze wil, en hoeft niet bang te zijn voor schadeclaims, zoals u al uitgezocht heeft. En omdat u al zeven jaar feilloos vertelt wat er nu eigenlijk aan de hand is, zult u wel gelijk hebben.
Maar ik vind het toch gek dat die Kuenzli, die toch voor de gemeente werkt, zo gemakkelijk toegeeft. M'n man heeft eens ge'google'd, en uitgevonden dat die Kuenzli samen met de man van de burgemeester, Ed Worm, in de raad van toezicht van de vereniging 'Eigen Huis' zit. En u weet maar al te goed dat mevrouw Worm helemaal niets moet hebben van natuurbehoud, en het Kruitbos, en het liefst KNSF zijn gang laat gaan. Eigenlijk schaamt ze zich er een beetje voor met twee actievoerders in het college te zitten, denkt m'n man.21 juni 2007
Over de Commissievergaderingen van 13 en 20 juni 2007 :
Dorpsstraat, Papagaaien en Hollandse Veer


Beste Webmaster,

Wat een heer is die Wethouder Winnubst! Hij maakt het iedereen naar de zin wanneer het gaat om de herinrichting van de Dorpsstraat. En trouwens ook als het ergens anders over gaat, want eensgezindheid is zijn lust en zijn leven. Frank Oudshoorn wil er vier parkeerplaatsen bij, dus krijgt-ie er vier parkeerplaatsen bij, en zijn er totaal twintig parkeerplaatsen in de Dorpsstraat. Iedereen is een beetje tegen een snackbar, dus zo'n permanent geplaatst foei-lelijk, hangouderen en –jongeren aantrekkend huisje, dus blijft het bij een snackcar. Wethouder Winnubst zei nog, aan het begin van de geschorste vergadering gisteren, dat hij zich hield aan de kaders die de raad stelde – tenslotte gaan zij over het budget - en de raadscommissie zei dik tevreden te zijn over de plannen. En Erik Pieter Vlaanderen zei dat er helemaal geen kader was. Over de bomen – welke kunnen blijven, welke moeten wijken, wat er voor in plaats komt - beslist de raad zelfs helemaal zelf, nadat ze met een bomendokter zijn gaan kijken. En zo zal alles nog wel goed komen met de Dorpsstaat.

Wat een vertoning, Webmaster, vorige week, met die papagaaien die elkaar complementen gaven voor dat knullige stukje over de inrichting van de Bloemendalerpolder en het KNSF-terrein. Ze zaten elkaar lekker op te vrijen, m'n man moest er hartelijk om lachen. Wist u dat dit alweer het vijftiende plan is voor de Bloemendalerpolder of het KNSF terrein? En nu willen ze wat er niet past op het KNSF-terrein bouwen bij u achter, in de Brediusdriehoek. Ik weet dat u dat niet zo erg vindt, want het is wel gezellig, maar die mopperkonten van de Kogge zullen het niet goed vinden. Ze suffen zeker nog, want ik heb op de commissievergadering niets van hun gehoord. M'n man zegt dat de ontwikkelaars van de Brediusdriehoek natuurlijk geen gekke Henkie zijn, en hun landje zelf willen ontwikkelen, en niet door KNSF.

Maar nu hoorde ik gisteren ook nog een merkwaardig verhaal. Rijkswaterstaat zou een veerdienst voor vrachtwagens en fietsers openen tussen Muiderberg of Naarden en Almere, omdat vrachtwagens – en ook fietsers, zo lijkt het - geen gebruik meer mogen maken van de Hollandse Brug. Dat Hollandse Veer moet nogal wat capaciteit krijgen, en Dick Methorst zei dat ze daar wel een Westerschelde pont voor kunnen gebruiken. Ik kan het niet geloven : die boten steken vier meter, zegt mijn man, en bij Muiderberg en Naarden is het Randmeer maar nauwelijks één meter diep, dus baggeren, er moeten aanlegfuiken komen, en dikke parkeerplaatsen, en wegen. M'n man zegt dat ze in het ootje genomen worden, maar wil u er toch eens achteraan, Webmaster?


6 juni 2007
Klarabel droomt over grote mannen en een zeemeermin

Beste Webmaster,

Ik heb zo raar gedroomd!
U weet wel, webmaster, dat ik nogal val op grote mannen. Nou, ik was – in mijn droom – op bezoek bij zo'n grote man, die zo'n luukse woonboot heeft aan de Muidertrekvaart, bij de Maxis. Die meneer, Ronald heet-ie, en vorige keer deed-ie nog zo lelijk tegen meneer Winnubst, bleek ook nog een groot brein te hebben, want hij was op zoek naar de oorzaak van het probleem dat sommige mensen niet naar elkaar willen luisteren en louter en alleen trachten elkaar te beschadigen met als enig doel “ te scoren volgens een uitgezette strategie” naar de achterban. Zo zei-ie 't, en hij vertelde verder dat het lastig te verstaan is hoe en waarom mensen overal ter wereld dit doen. Hij legde mij uit wij de enige diersoort zijn, die elkaar trachten uit te roeien, zonder dat daar een noodzaak voor levensbehoud bij speelt, in tegenstelling tot alle andere dieren die alleen doden om te overleven en de honger te stillen.
Nou gaan wij mensen er prat op dat wij ons onderscheiden door de aanwezigheid van verstand en rede. Maar dat is dus helemaal niet zo, want we onderscheiden ons door de eigenschap van zelfdestructie, zonder enige rede. Nou, die gedachte sloeg aan in de dierenwereld, want ineens kwam het water in de Muidertrekvaart tot leven.

Opgeschrikt door het rumoer zagen we een heuse zeemeermin boven de wateroppervlakte verschijnen. Zij sprak mijn gastheer aan met de woorden, “hallo, ik ervoer jouw gepeins over de mensen en zag dat je ook voor het milieu wil opkomen in de Muidertrekvaart. Omdat het hier een logische en zuiver technische zaak betreft, heb ik eerst met onze techneut Neptunus overleg gehad.
Daarna heb ik met het vissenparlement contact opgenomen. Goh, man wat gaat het daar toch leuk toe, met respect voor alle soorten vissen die wat willen zeggen in dat parlement. Onze voorzitter, burgervister Cyclideria (een vrouwtjesvis), kan luisteren, respecteert een spreker die zijn argumenten tracht te publiceren en leidt het debat in goede banen. Zij is een wijze vrouw. Wat een verschil met jullie parlement in Muiden.
Ik ontwaar daar geen enkel respect voor het debat, de spreker en de argumenten. Dossier kennis is er ook nauwelijks en men speelt altijd over de band of vertelt grove onwaarheden. Beste man, neem afstand van dat zooitje, dat zegt de belangen van een burgerij te behartigen. Onze ervaring bij de vissen is, dat ze zich vanzelf wel zullen elimineren.”

Nou, Webmaster, ik zag aan mijn gastheer dat dat hem wel beviel! Die twee konden het heel goed vinden, en ik was eerlijk gezegd wel een beetje jaloers. Ik ben maar een domme koe, en zo te zien viel Ronald op slimme vissen. Zij had gemerkt hoe mijn gastheer, steeds na een grote regenbui, kwaad wordt vanwege de grote hoeveelheden “poep” die uit het tankje van de Maxis loopt.

“Wij vissen vluchten dan allemaal naar het Amsterdam-Rijnkanaal, wat vanwege het drukke verkeer een groot risico voor ons is. Dit geldt vooral voor onze jonge vissen. Als dan voor jou de stank voorbij is en voor ons de vervuiling, waardoor alle zuurstof even verdwenen was, keren wij allemaal weer terug. Ik hoop dat je eens gehoor krijgt bij dat parlement om dit euvel te verhelpen. En, als het regent, komen er ook smerige stofjes, olie en rubberdelen in het water. Vanwege die autoweg.
Nou horen we ook nog dat jullie parlement onze lekkere hapjes – wat jullie afvalwater noemen – gaat opvangen, en dan als zuurstofverdringende massa weer terug gaat storten in de Muidertrektvaart. Jouw plan is veel beter, hoewel we daarmee ook onze lekkere hapjes missen, maar jij maakt er tenminste geen zuurstofverdringende troep van. Die troep van de Maxis en die autoweg moet stoppen. Als het niet regent is alles in orde : ons water is dan genoeg zondoorlatend en voldoende zuurstofrijk. Dus jullie hoeven ons de lekkere hapjes niet te onthouden.

Nou, dat is natuurlijk tegen julie normale regels, maar ik denk dat jullie parlement samen met Rijkswaterstaat hiervoor een ontheffing kan aanvragen. Ik weet wel dat dit natuurlijk in ons belang is, maar jij heb zelf gezegd dat sommige van jullie parlementariers ook deels uit persoonlijk eigen belang handelen en dat je geen hoge pet op heb van de deskundigheid van jullie bestuur. Maar ja, dit is misschien nog niets vergeleken met de veranderingen van ons water in de polders en achter de Ijsselmeerdijken. Met ons vissen wordt weer geen rekening gehouden. En nou duik ik weer onder, want ik begin uit te drogen. Doei!” en bloep, weg was ze. Mijn gastheer keek me met bleke vissenogen aan.

Klarabel


10 mei 2007
Over de commissievergadering van 9 mei 2007 : een drama

Beste Webmaster,

Of je het nou gelooft of niet, Webmaster : ik stond gisteren te trillen op m'n hoeven! Wat een drama in de Kazerne. Zoveel onbeschaafde emotie heb ik nog nooit meegemaakt. Ik zal proberen het allemaal eens rustig op een rijtje te zetten:

Toen ik binnen kwam was de Kazerne al overvol. Dat had te maken met een brief die de inwoners van het buitengebied ontvangen hadden over hun rioolaansluiting, die hun, in veel gevallen, 3175 euro gaat kosten. Daarover ga ik het later nog wel hebben, want er was ook nog een rondvraag:

Geluid A1
Eerst spraken de burgers in: Han van Wees wilde weten of de gemeente nog iets gaat doen aan het 'geluidsniveau van de A1' nu de benuttingsvariant wordt uitgevoerd. Hij zei ook nog dat de cijfers van Rijkswaterstaat 'alleen maar op berekeningen berusten'. Ja dag! Wat wilde je anders als er nog helemaal niets uitgevoerd is. En Jan Hylkema viel hem bij : die benuttingsvariant was een gevolg van het niet doorgaan van de A6/A9 zei hij. Wat een domoor! Die benuttingsvariant is een tijdelijke maatregel, die sowieso doorgaat. Wethouder Winnubst zei, heel beleefd, ook reuze bezorgd te zijn. Om die ene decibel zeker.

Fietspad Maxisweg
Maar waar Han wél gelijk in had, vind ik, is de gebrekkige en overbodige bebording bij het opgeknapte fietspad naar de Maxis. Maar dat is volgende week verleden tijd, beloofde Winnubst.

Parkeren Ton Kootsingel
Rietje Rijnja klaagde over de parkeeroverlast naast haar huis. Wat snoezig, Webmaster, dat je in ons gehucht dat gewoon in de commissie kan bespreken. Wethouder Winnubst was nu ook weer heel beleefd en beloofde een onderzoek in te stellen, en dan, heel zorgvuldig, eventueel de borden aan te passen.

IJmeer
Er waren ook nog commissieleden die zich zorgen maakten om de IJsselmeervisie van Tineke Kruizinga. Eén van de mogelijkheden is van het IJmeer een soort stadsvijver voor Almere en Amsterdam te maken, en dat willen we natuurlijk niet. Iedereen stond op zijn achterste benen, maar, Webmaster, dat is toch maar gewoon één van de vele geopperde ideeën? Waar maken ze zich eigenlijk druk over. Nou ja, wethouder Winnubst beloofde heel zorgvuldig voor de zekerheid een briefje aan Tineke Kruizinga te sturen. Heeft u dat ook al niet gedaan, Webmaster, want u had toch zo'n leuk idee voor het IJmeer?

Schoutenterrein
Eric Mackay vroeg zich af hoe het met het Schoutenterrein stond. De vorige commissievergadering was de wethouder immers zo optimistisch, en beloofde een snel accoord met de grondeigenaar, Ad van der Vliet. Die zat toen achter in de zaal, met twee duimen omhoog, zodat alle aanwezigen zich al verheugde op het glas dat Wethouder Winnubst beloofde te gaan heffen. Maar nu was de wethouder aanzienlijk minder positief, en mompelde iets over 'waterkeringen die het belang van Muiden in de weg lagen', of zoiets. Het leek erop dat Ad kramp in zijn duimen had gekregen. In ieder geval beloofde de Wethouder binnen twee weken duidelijkheid, ten goede of ten kwade. Wat een soap!

Nou ja, toen kwam de hoofdmaaltijd, waarvan ik zo overstuur raakte:

De Rioolaansluiting van het buitengebied.
(Klik hier voor een achtergrond artikel)
Er waren nogal wat insprekers, die van voorzitter Jan Portengen ruimschoots de tijd kregen. Een beetje te ruimschoots, als je het mij vraagt. Ronald B. van Santbrink sprak als eerste, en heel lang, en heel indringend, en heel confronterend, en onderbroken door applaus van het voor dit onderwerp meegekomen publiek. Hij zei dat de gemeente niet wilde overleggen maar gekozen had voor het 'conflictmodel', noemde ze arrogant, vond dat zijn brieven niet afdoende beantwoord waren. Hij noemde de handelswijze van de gemeente onwettig, en suggereerde dat er wel sprake moést zijn van corruptie, omdat hijzelf voor een fractie van de prijs van de gemeente het riool in het buitengebied kan aanleggen. En dat gaat-ie doen ook, dreigde hij, want hij had daarvoor met zijn buren al een vereniging opgericht. Ik zat te trillen op m'n stoel. 'Onbehoorlijk bestuur' brieste hij: 'Deze wethouder doet niets, zegt niets, en weet niets. Maar hij krijgt wel altijd z'n zin, omdat hij zeven slaafjes in de raad heeft'. (Het college wordt gesteund door een nipte meerderheid van zeven zetels). Tenslotte beloofde meneer Van Santbrink dat er nog wel 'bloed zou gaan vloeien'.
En toen kwam weer Han van Wees aan het woord: hij klaagde erover dat hij noch het Vechtjournaal, noch de Nieuwe Weesper, noch de informatie van de gemeente of andere overheden ontving, en beschreef heel nauwkeurig hoe hij door de laatste instanties van het kastje naar de muur gestuurd werd. Ik werd er een beetje ongeduldig van. Tenslotte waren er nog vier andere insprekers die het met hem eens waren dat de brief van de gemeente over de verplichte rioolaansluiting heel onprettig was.
Jan Hylkema voerde het eerst het woord van de commissieleden. Over die 'slaafjes' en 'bloed vloeien' was hij een beetje gepikeerd, en hij kon zich indenken dat de brief 'niet leuk' was, maar dat geldt ook voor andere brieven, zoals die in een blauwe envelop. Tenslotte, zei hij, hebben de geadresseerden tot nog toe géén rioolbelasting betaald, want niet aangesloten, en daarmee ook veel geld bespaard.
Sandra Deuling vond het allemaal ook niet zo prettig, maar wees er wel op dat het geen kwestie was van zeven slaafjes in de raad, maar een unaniem besluit. 'Maar als het allemaal drie maal zo goedkoop kan, waar zijn we dan mee bezig?' Dat vonden ook Ben Hagens en Dick Methorst, en die wensten een nader onderzoek naar de beweringen van meneer Van Santbrink. Die goedkope aanbieding was trouwens van het zelfde bedrijf dat onze jongens in Afghanistan van poepdozen voorzag 'dus dat zit wel goed' vond iemand uit het publiek nog.

Wethouder Winnubst kon zich, heel inlevend, wel voorstellen dat de mensen boos waren, maar aansluiting op het riool is nu eenmaal voor iedereen een wettelijke regel. Tegen meneer Van Santbrink zei hij nog dat die ook niet zo lekker communiceerde want die ging niet in op een uitnodiging van de gemeente om te komen praten. Van Santbrink ontplofte op de publieke tribune, en zei dat Winnubst loog : hij wilde weldegelijk komen praten, maar alleen nadat zijn brieven naar tevredenheid beantwoord waren. Ja dág!
De wethouder wilde nog wel de beweringen van Van Santbrink nader onderzoeken, maar daarvoor niet het lopende proces stilleggen. Tenslotte wijkt Muiden helemaal niet zoveel af van hoe het in andere gemeenten gegaan is. Volgende week weten we meer, en hij nodigde Van Santbrink uit alsnog de zaak door te spreken. Nou ja, je zou zeggen dat die Van Santbrink hier wel tevreden mee moest zijn. Maar nee hoor, nu was voorzitter Jan Portengen de gebeten hond. Jan werkt bij Waternet, de instantie die toeziet op de riolering. Van Santbrink dacht dat daarom deze voorzitter hem vroeg iets te matigen. En dat deed hij dus niet: die aardige en beleefde wethouder Winnubst had 'de gewoonte pertinent te liegen, wat hij zich kon veroorloven vanwege die zeven slaafjes in de raad'. Van Santbrink zou dat zelf nooit doen : hij gedraagt zich altijd voorbeeldig ten aanzien van zijn 'personeel' (want hij heeft ook een bedrijf, en als daar iemand met een goed idee komt voert hij dat zonder meer uit). Toen werd voorzitter Portengen het zat, en 'waarschuwde voor de laatste keer'. En dat vond Van Santbrink 'ongehoord'.

KNSF
En toen liep het tegen elven, en was iedereen uitgeput. Het andere onderwerp, het KNSF-terrein, en de brieven over het Tussenvonnis, en het Programma van Eisen, verhuisden naar de B-agenda, volgende week woensdag


4-april-2007
Over de Commissievergadering van 3 april 2007

Beste Webmaster,

Huisjeskamp
Bij Joop van de Ende moet ik er veertig euro voor betalen maar in de Kazerne krijg ik een gratis voorstelling. Het was me weer het toneelstukje wel, gisteren in bij de Commissievergadering. Het begon en eindigde met die altijd scherpe Erik-Pieter Vlaanderen. Het College heeft besloten een eventuele wijziging van de recreatieve bestemming voor het huisjeskamp in Muiderberg te betrekken bij de Ruimtelijke Visie voor Muiderberg. Erik-Pieter wilde weten of ze daarmee soms speculatie in hand wilde werken. Het schijnt dat een projectontwikkelaar de besluitenlijst heeft gelezen, en nu het huisjeskamp wil kopen. Morgen al, zei Erik-Pieter, en hij wist het maar net. En hij wilde dat kennelijk voorkomen. Erik-Pieter komt op voor die bleekneusjes uit Amsterdam die hier, in hun huisje, een frisse neus komen halen. Achteraf heeft hij nog verteld dat die stakkers helemaal rechteloos zijn : hun huisje zijn ze kwijt, als de grondeigenaar kwaad wil, want ze hebben alleen maar een stukje grond gehuurd. En daar geldt geen huurbescherming voor. Maar de burgemeester wilde niet ingaan op de opmerkingen van de heer Vlaanderen.

Gemeentefusie
Toen was er nog wat gesteggel over de ARHI-procedure, je weet wel, die gemeentelijke fusiegesprekken. Daarvoor maakt volgens de burgemeester bureau Berenschot heel professioneel een rapport waarvoor ze fractievoorzitters en andere gemeentelijke hot-shots moeten interviewen. Dick Methorst en Sandra Deuling vonden dat helemaal niet zorgvuldig genoeg gaan, want ze hadden nog geen afspraak. En dat rapport wordt al op 27 april in Naarden gepresenteerd. Frank Ratelband schrok daarvan. Waar precies van ben ik vergeten, want het werd nog veel spannender.

Structuur vergaderingen.
Webmaster, ook al gaat het over zoiets onpolitieks als over de manier waarop je in Commissie en Raad moet vergaderen, je zult altijd weer zien dat de MOM (Mokkende Oppositie Muiden : CDA, D66, VVD) zich tegenover de NMM (Nipte Meerderheid Muiden: VIB, PvdA) opstelt. Dick Methorst (CDA) was in zijn wiek geschoten omdat het voorstel opgesteld zou zijn door Sylvia Bazuin (VIB) en Frank Ratelband (PvdA). Toen burgemeester Worm zei dat dat helemaal niet zo was zei hij dat ze loog, want hij had zelf van de griffier gehoord dat dat wél zo was. Mevrouw Worm was daar natuurlijk niet van gediend en hield het wijselijk op een misverstand. Omdat Sandra Deuling (D66) het punt ter sprake had gebracht, en Erik-Pieter Vlaanderen (VVD) Dick Methorst bijviel was het plaatje wel weer compleet. Maar Dick Methorst had wél gelijk toen hij de inleiding een vaag verhaal noemde, en de hele MOM vond het de zoveelste tot mislukken gedoemde poging de burger bij het politieke proces te betrekken : de burger wil simpelweg niet, wist voorzitter Bökekamp te vertellen naar aanleiding van een rapport van de Tweede Kamer. Nou Webmaster, dat wordt misschien anders als ze weten hoe ik in een deuk heb gelegen!
Niet de moeite waard voor die twee-en-een-half jaar totdat we Groot Bussum zijn, vond de MOM. PvdA en VIB vonden het, in principe, wel een goed plan. Erik-Pieter wilde nog een punt van orde voorstellen, maar kwam daar niet aan toe, omdat de voorzitter, tevens zijn fractievoorzitter, hem met 'u stelt helemaal niets voor' het zwijgen oplegde. En toen liep Erik-Pieter al 'schande' roepend weg.

O ja, die rijzige meneer Ronald B. van Santbrink die zo ontevreden is over de gemeente en de riolen voor de arkbewoners was er ook nog. Hij verwachtte niet tijdig een antwoord van de gemeente op zijn brief, en zal ze dan een poepie laten ruiken. Hij beloofde ook nog dat poepie op muideninfo te zetten. Ook dit stukkie wordt dus nog vervolgd…5-maart-2007
Over (onder meer) de raadsvergadering van 22 februari 2007

Beste Webmaster,

Dommigheid
Zouden de twee wethouders een plaatsje vrijhouden op de wekelijkse collegevergadering voor die derde wethouder, Flip de Groot? Die is volgens het Vechtjournaal behalve fractievoorzitter ook nog eens wethouder. 't Kan niet op, want hij is alleen maar commissielid, en dat Flip dat aan het Vechtjournaal verteld heeft om gewichtig te doen zal wel niet : het zal wel redactionele dommigheid zijn.

Een dieptepunt
De raadsvergadering van 22 februari vond ik helemaal niet leuk. Ik ben maar weggelopen, maar kwam er later achter dat het toch nog leuk werd : Dick Methorst kwam in aanvaring met onze burgemeester toen hij bleef doorzeuren over dat misverstandje rond die inloopavond – u weet wel, dat het college daarvan niet op de hoogte gesteld was, omdat dat vergeten was door projectleider Jaap de Zeeuw. Dick wilde kennelijk bloed zien, maar ik ben er niet bij geweest. Erik Pieter Vlaanderen vond het “een dieptepunt in de leiding van de burgemeester van de raadsvergadering”. M'n man heeft nog aan hem gevraagd wat er nu écht gebeurd is, maar Erik Pieter bleef chicque zwijgen. Dus hebben we 't van horen zeggen.

Onzinnigheid
Wat ik ook nog gemist heb is dat Matthijs Wink ineens, na twintig jaar, géén foto's mag maken van de openbare raadsvergaderingen als hij daar niet van te voren toestemming van mevrouw Worm voor heeft gekregen. Raar hoor, ik dacht dat we in Nederland persvrijheid hadden, en dat je in het openbaar zoveel als je wilt mag fotograferen, en je dat als fotoverslaggever moreel verplicht bent interessante momenten vast te leggen. En als het nou de klauwen uit zou lopen met hinderlijk flitsende rondlopende fotograven : maar alleen Matthijs fotografeert, en soms ook u. Weet u nog dat Madame Worm u dat ook eens verboden had? En nu weer die beschaafde fotograaf van de kabelkrant. Ze kan toch moeilijk vinden dat de orde van de vergadering er door verstoord wordt. “Wormpje-roer-me-niet” zegt m'n man. Onzinnig.

Enfin, wat ik wel meegemaakt heb is dat ze die echte heer wethouder Winnubst van leugens beschuldigden. Hij zou de raad 'fout voorgelicht' hebben over het KNSF-terrein en Bloemendalerpolder, en daarom diende de MOM (Mokkende Oppositie Muiden) een motie in, die makkelijk als motie van wantrouwen opgevat zou kunnen worden. Erik Pieter Vlaanderen schrok daar zelf van, want zo was het niet bedoeld, zei hij. En toen meneer Winnubst zei dat hij natuurlijk én uiteraard zijn uiterste best deed de raad te informeren maar dat hij het ook niet helemaal voor het zeggen heeft werd de motie wegens verregaande onzinnigheid ingetrokken.

Valsheid
Maar even later zei diezelfde Erik Pieter al even onzinnig dat de VVD altijd al 500 woningen op het KNSF terrein wilde en dat hij nog wel een betere wethouder wist om met dat vlot met KNSF uit te onderhandelen. Hij bedoelde natuurlijk Eric Mackay, die 1700 woningen (die nog niet eens vast stonden) terugbracht tot 1350 woningen (die nu wel vast schijnen te staan) door er 350 betaalbare woningen van af te halen. Nou is Erik Pieter in het algemeen wel pienter, maar dit was wel heel erg absurd. Diederik de Bruin zei nog dat die onderhandelingen zeker niet aan Vlaanderen overgelaten kunnen worden als je ziet hoelang de woningen die hij te koop aan biedt te koop blijven staan. M'n man zegt dat Diederik dat helemaal verkeerd ziet, want lang 'onderhandelen' is juist in het voordeel van de gemeente : KNSF wil snel geld zien en hebben dus haast, en dan ben je in het voordeel als je geduld heb. Die beschaafde heer Winnubst is ook makelaar, en zal dat ook wel weten. En daarom is het zo vals van de MOM om hem op te jutten. Welk belang zouden ze er mee hebben, vroeg die beschaafd grijzende heer Veenhuysen zich al af.

Meer over de Raadsvergadering : Ruzie- Rioolplan - Foto's - Homohuwelijken
13-februari-2007
Over de commissievergadering RZ van 7 februari 2007

Beste Webmaster,

Wat leuk dat u weer mag genieten van een optreden van Ton Hooijmaijers! En zo dicht bij huis, in het Muiderslot. De gedeputeerde leidt daar de feestelijke ondertekening van de anticipatie-overeenkomst Bloemendalerpolder, zeg maar, want het gaat mij boven mijn pet wat daar nou mee bedoeld wordt. Een soort intentieverklaring, maar dan zonder juridische gevolgen, begrijp ik, zodat het geen kwaad kan dat daar geheimzinnig over gedaan wordt. En omdat je er juridisch niets mee kan beginnen doet KNSF niet mee, want juridisch is hun lust en hun leven, begrijp ik. Ik ben benieuwd wat Ton te zeggen heeft.

Leuk, dat de rondvraag voor nog geen kwartiertje op de agenda staat, maar een klein uurtje duurde. Dat kwam vooral door Dick Methorst en ook door de hobby van Ben Hagens : verkeer is zíjn lust en zijn leven. Van die slangentellers die nu in Muiden liggen wilde hij alles weten. Ze zijn bedoeld om toekomstige ontwikkelingen (Bloemendalerpolder, KNSF) ook verkeerskundig verstandig te kunnen aanpakken, en ook het Schoutenterrein, zei Jaap de Zeeuw (adviseur van de gemeente) nog. Dick Methorst klaagde dat een antwoord op een brief van een burger twee maanden op zich laat wachten: dat valt toch wel mee, webmaster, want u heeft wel eens bijna een jaar moeten wachten, toen het CDA nog aan de touwtjes trok.

Over het KNSF-terrein heeft u al wat geschreven, zie ik, webmaster. Toen Eric Mackay het college waarschuwde liepen de rillingen over mijn rug. Hij zei “Kijk uit, u heeft een contract getekend!”. Dat klonk reuze dreigend. Nou ben ik maar een domme koe, maar was het niet Eric Mackay zelf die dat contract getekend heeft? Had-ie niet moeten zeggen: “Kijk uit, want ik heb nog als wethouder een contract getekend, en nou zitten jullie met de gebakken peren.” Want hij wist toch dat ze de verkiezingen zouden gaan verliezen, want dat had die klankbordgroep waar u ook nog inzat hem toch al voorgerekend met die verpletterende enquête? Waarvan 'Dick' Methorst nog steeds niet wil geloven dat-ie 'representatief' was? M'n man zegt : 'Methorst gelooft niet wat-ie ziet'.


KNSF kleedt SC Muiden aan. Aan de gezichten van de meneer links en het jongentje valt te zien dat zij wél de ernst van de situatie inzien (foto Matthijs Wink)
En toen hij het toch over 'Dick' Methorst had mopperde hij door: 'Als een kind zo blij met z'n shirtje van z'n grote broer KNSF-vastgoed'. Ik vond het stuitend. Als je maar een greintje zelfrespect heb laat je je toch niet betalen nadat je zo genaaid bent als SC Muiden, met die sluiting wegens die duizenden op ontploffen staande granaten destijds. 't Is al erg genoeg dat ze wel moeten voetballen op de grond van die komedianten, daarin hebben ze geen keus, maar die grijzende koppen…'Nou ja', zegt mijn man,'maak je niet druk, het mag tegenwoordig allemaal maar'. Maar ik wil het wel gezegd hebben, webmaster!

Onhandig
Wat onhandig van voorzitter Portengen dat hij vriend Holzhaus niet aan het woord liet toen Anna Waanders daar om vroeg. Had-ie kunnen uitleggen waarom hij zo ontevreden is met meneer Winnubst. Ik vond wel dat Ferry Holzhaus gelijk had toen hij het 'geen stijl' vond. Even tevoren mocht Johan Terbeek namelijk wél het woord voeren tijdens de commissievergadering. Je zou bijna zeggen dat voorzitter Portengen (PvdA) iets tegen Ferry heeft. 'Maar dat moet je dan wél een beetje subtiel spelen', zegt m'n man, 'geef die man de gelegenheid om zich te schande te maken.'13-december-2006
Over de commissievergadering AZ van 12 december 2006
die slimme Erik Pieter!


Beste Webmaster,
Ik vind hem helemaal niet viesziek aantrekkelijk, maar ik begrijp wél waarom die Erik Pieter Vlaanderen zoveel succes bij de meisjes heeft! Wat was die gisteravond weer scherp bezig. Hij vond – en m'n man zegt dat hij daarin groot gelijk heeft - de enquête helemaal niet een steun in de rug voor een fusie want een overgroot deel van onze bevolking is tevreden over hoe het nu gaat. Als je dan dus gewoon vraagt 'wil je de onze zelfstandigheid behouden' zeggen ze natuurlijk 'ja'. Maar dat vroegen ze niet. Nu is de uitslag dat we positief tegenover een fusie staan. Ja dág, als de burgemeester je eerst verteld heeft dat die onvermijdelijk is! Want die slimme Erik Pienter wist wél uit haar te krijgen dat zij de eind-regie bij de vragen had gevoerd. En tegen Dick Methorst zei ze dan nog dat die enquête 'objectief en representatief' was. Net zoals ze zo trots was op dat raadsvoorstel dat ze zelf hebben geschreven. Ze zei nóg een paar keer dat ze heel tevreden en trots over zichzelf en de gang van zaken was.
M'n man zegt 'dat ze nog kan zitten met al die veren…' en dat je van onze burgemeester zou verwachten dat ze vecht voor het behoud van haar gemeente.
Maar ik denk dat nu al, nadat ze pas een jaar burgemeester was, ze echt vond dat het zo niet verder kan. Zij is tenslotte de bazin en weet dus hoe ons bestuur en ambtelijke apparaat functioneert. En hoe moeilijk het is daar goeie mensen in te houden.


1-december-2006

Over de raadsvergadering van 30 november 2006
Dat zou ze toch moeten weten!


Beste Webmaster,
't Is toch ieder jaar weer hetzelfde als ze het politie-rapport in de raad bespreken! Dick Methorst heeft ieder jaar weer kritiek op het functioneren van de politie, en de hele raad sluit zich daarbij aan, uiteraard zingend zoals ieder raadsvogeltje gebekt is. En burgemeesters schijnen het onvoorwaardelijk voor de politie op te nemen, dat was nu met Anne-Marie Worm al niet anders dan met Harry Smith. Beiden hebben een tochtje met een patrouillewagen mogen meemaken, en dat schijnt, webmaster, een louterend effect te hebben op je opvattingen over de politietaakvervulling. Anne-Marie was dan ook boos op Henk Bökenkamp die zei dat de agenten 's nachts maar wat rondrijden. Foei, Henk!
Iedereen vond dat de aangiftebereidheid omhoog moet. Sandra Deuling suggereerde dat het niet altijd even prettig is hoe je behandeld wordt als je aangifte doet. Dat nam Anne-Marie Worm haar al even kwalijk als de 'denigerende' opmerking van Bökenkamp: Sandra had in de raad haar mond moeten houden, en vertrouwelijk aan de burgemeester moeten vertellen wat er nu mis was. Maar Sandra had dat allang in de raadscommissie van de burgemeester op 21 juni 2005 aan haar verteld: Sandra wilde aangifte doen van het doorrijden na een aanrijding, maar twee agenten die daarvoor hun 'werkzaamheden' niet wilden onderbreken trokken er wél een half uur voor uit om Sandra te vertellen waarom zij dachten dat die aangifte niet zinvol was. “So much for aangiftebereidheid” zei mijn man nog toen ik anderhalf jaar geleden met dat verhaal thuis kwam. Dat ik dat met m'n domme koeie-hersens dat nog weet, en de burgemeester niet! 'Ja, tenzij ze natuurlijk net op vakantie was' zei m'n man nog.
Het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt de politie te spreken te krijgen, vond de hele raad. Men diende dan ook een motie in om ruimere openingsuren te verkrijgen in Weesp, zonder dat de politiepost Muiden daaronder moet lijden. Je maakt nu mee dat er in Weesp agenten aanwezig zijn, maar dat je voor een aangifte helemaal naar Loosdrecht moet!


Over de raadsvergadering van 30 november 2006
Juridisch Advies KNSF


Beste Webmaster,

't Is net zoals u zegt, webmaster, iedereen is tevreden met dat rapport, maar om totaal verschillende redenen. Ex-wethouder Mackay (VVD) ziet er een bevestiging in van wat hij allang beweerde: de intentieverklaringen zijn bindend, en dat zou nog een staartje krijgen, zei hij geloof ik. Hij zei ook nog dat hij als wethouder allang aan het onderhandelen was over minder huizen op het KNSF-terrein. Ja dág! De aanvullende intentieverklaring, die hij met KNSF bedisselde, vermeldt vaste aantallen, en geen bovengrens. Hijzelf prees die aantallen aan, tot diep in de verkiezingsstrijd met die geruststellingsfolder, weet u nog, webmaster? En Sandra Deuling (D66) viel hem bij: wat ons betreft waren die aantallen maximaal (als je de notulen van zwarte donderdag, 17 februari 2005, leest heeft ze dat inderdaad gezegd). Maar als ze dat werkelijk meende had ze toen natuurlijk nooit akkoord moeten gaan met die vaste aantallen uit de aanvullende intentieverklaring. En D66 zei bij de presentatie van die geruststellingsfolder zélf dat de aantallen niet meer ter discussie stonden. Eric zei ook nog dat hij vóór februari een onderhandelingsresultaat verwachtte. En dat zou dan niet in de eerste plaats over aantallen moeten gaan. Jan Hylkema (PvdA) vond het wel leuk dat iedereen met het rapport tevreden was, maar het daar wel mee ophield, en wilde weten wat Mackay nu precies bedoelde met dat 'staartje'.
Dick Methorst wilde alleen maar weten wat de kosten waren voor het juridisch advies. 'Binnen de begroting' zei Wethouder Winnubst, en verder was hij zo wijs niet op het gekissebis niet in te gaan. En al zich helemaal niet te laten opjagen door die ongeduldige Eric Mackay.
En toen werd het toch nog leuk, webmaster, want Eric Mackay vatte de woorden van Jan Hylkema als 'verdachtmakingen' op en prees zichzelf om zijn 'verzoeningsgezindheid'. Waar dat nou op sloeg, webmaster, begreep ik niet helemaal, want in dat juridisch advies staat toch duidelijk dat we er met die aanvullende intentieverklaring van diezelfde Eric Mackay er in gestonken zijn. Anna Waanders (VIB) had dat ook door en zei dat ze niet lullig tegen Eric wilde doen: zij hadden nooit willen praten over aantallen, en Eric moest nou niet mooi weer spelen.
Voorzitter Worm constateerde dat het rapport voor kennisgeving aangenomen werd.


16-november-2006

Over de commissievergadering RZ van 15 november 2006

Beste Webmaster,

Wat zat u gisteravond druk te schrijven! Ik ben benieuwd naar uw artikeltjes. Het zal wel weer over het KNSF-terrein en de Bloemendalerpolder gaan. Bij de rondvraag had iedereen wel wat te zeuren. Wat bleef die wethouder Fred Winnubst kalm, een echte heer!
Sandra Deuling (D66) had het weer over die composteerinrichting, Eric Mackay (VVD) vond dat George Barlage, die zijn boot de 'Watermelodie' moet verplaatsen, niet netjes door de gemeente behandeld werd (waar de wethouder van zei dat er vertraging wegens capaciteitsproblemen was opgetreden, en er verder om privacy-redenen niet al te diep op inging), zijn partijgenoot Ben Hagens had zoals gebruikelijk weer vele noten op z'n zang en maakte opmerkingen over de treurwilgen op de Kadesloot (waarvan de gemeente er een paar wil kappen omdat ze ziek zijn en gevaar zouden opleveren), over de timing van de stoplichten op de Sluisbrug (hij zei dat-ie zes seconden op groen staan, maar vergat te vermelden dat je daarna bijna een minuut heb om de brug over te komen: het groene licht is als het ware een startschot), de slagboom op de Maxisweg (die volgens velen maar beter open kan blijven staan, maar niet volgens Ben en de Gemeente: die willen een tweede slagboom aan de kant van Diemen), en de evaluatie van het parkeerbeleid, die volgens Ben te lang op zich laat wachten, zodat verbeteringen niet volgend jaar doorgevoerd kunnen worden.
Anna Waanders vroeg zich af of éénrichtingsverkeer in de Dorpsstraat van Muiderberg, zoals voorgenomen is, wel zo'n goed idee is. “Een kwestie van opvatting,” zei de wethouder, “maar de raad zelf zei dat er wél iets moest gebeuren.”
Nog meer Muiderbergse onderwerpen:

Hockeyveld gaat niet door
De Muiderbergse Hockeyclub wil nóg een veld aanleggen en daarvoor het bos kappen. Dat onderwerp werd gek genoeg bij de ingekomen stukken behandeld. De VIB en PvdA voelden er niets voor, dus het gaat niet door. D'66 vond dat het wel kon, mits 'landschappelijk verantwoord', en het CDA was zonder meer voor: ook een hockeyveld is een hoeksteen van de samenleving. Eric Mackay – wat kan die man goed praten! – legde uit dat het hockeyveld het 'sociale klimaat' verbetert, en dat dat bos niet erg waardevol is. Hij zei ook dat we al zo weinig bos hebben in de Vechtstreek en dat we daar zuinig op moeten zijn. Webmaster, was Eric Mackay nou net niet die wethouder die het Kruitbos grotendeels wilde kappen voor woningbouw? Ik snapte hem niet, want ook nu trok hij de conclusie dat dat stuk Kocherbos best weg kan voor dat hockeyveld. 'Is dat de opvatting van de hele VVD-fractie?' vroeg Anna Waanders, 'Ab-So-Luut Niet!', riep Erik-Pieter Vlaanderen vanuit het publiek, 'maar wél van de meerderheid' voegde het derde fractielid Bökenkamp daar aan toe. Toen maakte Eric Mackay een foutje, Webmaster, en begon uit te leggen waarom Erik-Pieter eigenlijk tegen was. Natuurlijk liet Erik-Pieter dat niet toe, en hij eiste het woord. En de voorzitter maakte voor Erik-Pieter ruimte.

Erik-Pieter uit de VVD fractie?
Nou, Webmaster, dat verhaal van Erik-Pieter loog er niet om. Het kwam er op neer dat de hockeyclub destijds hun kunstgrasveld hebben mogen aanleggen op voorwaarde dat ze niet zouden uitbreiden: een kunstgrasveld kun je intensiever gebruiken dan echt gras. Het leek erop dat de hockeyers te beroerd zijn om hun spelschema aan te passen aan hun mogelijkheden, en dan maar het bos willen kappen, ondanks eerdere afspraken. En dat kon natuurlijk niet. Webmaster, aan alles was te merken dat het stemmenkanon Vlaanderen het nu wel zo ongeveer gehad had met zijn partijgenoten, en het zou me niet verbazen als Erik-Pieter voor zichzelf begint. Dan kan hij ook een steentje bijdragen aan de bouwplannen van Muiden, in plaats van met de anderen uit de oppositie te moeten mee-mokken.
Al met al duurde de rondvraag en de ingekomen stukken bijna twee uur. Er stond een kwartiertje voor. Het bestuur van de hockeyclub was er ook, en reageerde gelaten.

KNSF verkoopt terrein?
Daarna ging het over het juridisch advies met betrekking tot KNSF, de bouwweg die ze willen aanleggen, en waren er wat mededelingen over Bloemendalerpolder/KNSF.
Het viel me trouwens op dat iedereen, behalve Ben Hagens, nogal gematigd en gelaten reageerde op dat juridisch advies. Dick Methorst wilde vooral weten wat het gekost had, en Ben Hagens kraaide triomfantelijk naar de coalitie hoe ze nu hun verkiezingsbelofte met dit rapport in de hand willen waarmaken. Anna Waanders zei dat dat heel goed op Muideninfo beschreven staat. Daar staat ook dat het nu voor de hand ligt dat KNSF-baas en investeerder Rolf Visser z'n knopen telt en nu z'n terrein aan een échte projectontwikkelaar verkoopt. Zou u daar óók nog gelijk in krijgen?


13-oktober-2006

Over de Commissie Winnubst vergadering van 11 oktober 2006

Beste Webmaster,

Hakkelaarsbrug
Wat zou er toch met die stoplichten bij de Hakkelaarsbrug aan de hand zijn? Jan Hylkema (PvdA) vertelde dat ze niet goed op elkaar afgestemd zijn, waardoor tijdens de spits de zaak vastloopt en daar zelfs ruzie van komt. Wethouder Fred Winnubst zei dat de stoplichten buiten de spits goed schijnen te werken, maar dat hij naar het probleem zou kijken. “Doe dat dan wél tijdens de spits” zei Eric Mackay (VVD). Geniaal!

Compoststank
Er werd langdurig gepalaveerd over de stank van het compostbedrijf bij Muiderberg. Wethouder Fred had er heel veel tijd aan besteed, en overlegd met het bedrijf, en het was duidelijk dat hij enorm zijn best had gedaan om de overlast terug te brengen. Als de wind op Muiderberg staat, wordt de productie zelfs tijdelijk gestaakt. Hij legde ook geduldig uit dat dat de goede wil van het bedrijf aantoont, want eigenlijk heeft de gemeente niets te vertellen over het bedrijf; het valt onder de provincie. Kortom, de oppositie had niets te mopperen, maar ze deden daarvoor toch hun best. Weet u trouwens dat ze daar jaarlijks 24.000 ton compost maken?

Flipje
Flip de Groot (D66) nam later wraak. Toen de reactie van het college op de Noordvleugelbrief werd besproken kondigde hij al aan dat hij voor zijn bespreking van die reactie nog al wat tijd nodig had. Hij had de alinea's uit de brief van het college genummerd en ging één voor één de puntjes op de i zetten. Op een gegeven moment werd dat stomvervelend, temeer omdat zo ongeveer niemand het kon volgen. Toen vroeg wethouder Fred hem of hij niet beter zijn opmerkingen op papier kon zetten. Flip werd heel boos, brulde 'dan besteed ik er wel helemaal geen tijd aan' en liep stampvoetend weg. Toen ik dat aan m'n man vertelde zei hij: 'het is net onze kleine Flipje. Die gaat ook stampvoeten en huilen wanneer hij stout is en betrapt wordt.' Ik vind het maar niks dat een ex-wethouder zich zo gedraagt, webmaster. Eigenlijk had trouwens de voorzitter, Jan Portengen, Flip moeten aanspreken.


2-oktober-2006

Over de Commissie Winnubst vergadering van 13 september 2006

Beste Webmaster,

Zal ik u nog wel schrijven, dacht ik, want ik ben wél laat na de commissievergadering van wethouder Fred Winnubst op 13 september. Pas ziek geweest. Maar ja, ik zal u toch maar een verslagje uitbrengen. Beter laat dan nooit, zeg maar.

Compostreuk
Het begon met een rondvraag, waarin geklaagd werd over de stankoverlast van de composteerinrichting. Die is zojuist verkocht aan den Ouden, een als goed bekend staand bedrijf, zei de wethouder. Hij houdt het in de gaten en erkent het probleem, maar de gemeente heeft hier niets te vertellen, want is geen 'bevoegd gezag'. De milieu-inspectie heeft een onderzoek ingesteld. Rietje Rijnja(D66) ook, en ze zeiden tegen haar dat als een percentile niet wordt overschreden alles in orde is. Maar Rietje wist niet wat een percentile is, en ik ook niet, dus we hadden er niet zoveel aan.

Trottoir
Het trottoir op de Herengracht Noord, bij de ijstent, zeg maar, wordt als terras en parkeerplaats voor motoren gebruikt. En dat was nou net niet de bedoeling. Wethouder Fred zal er in het voorjaar (2007) met 'een voortvarende en heldere aanpak' (zo zei hij dat!) het probleem de wereld uit helpen. O ja, meneer Ben Hagers (VVD) wilde ook nog een maximum aantal parkeervergunningen per huishouden. Het schijnt uit de klauw te lopen, en wethouder Fred beloofde een 'evaluatie'.

Rietje-UMTS
Rietje Rijnja(D66) dacht dat de gemeente Naarden UMTS-masten aan de gemeentegrens met Muiderberg plaatst om ons koppijn te bezorgen. Ze was daar niet van gediend. Maar Erik Pieter Vlaanderen wist dat die zendmasten geplaatst worden waar er het meest behoefte aan is, en hij vond het wel fijn lekker mobiel te bellen. Rietje wist zeker niet waar een UMTS-mast voor dient. Jan Hylkema vond het allemaal wat overdreven.

Waterbordjes
O ja, de gemeente Almere heeft bordjes in het water geplaatst. Alleen roeiboten zijn toegestaan op hun stukkie Randmeer. Ik weet niet of het een grap is, maar Wethouder Fred Winnubst (PvdA) van Muiden zal om opheldering vragen bij Wethouder Arie Duivesteyn (PvdA) van Almere. En – heel wat anders – het fietspad langs de Googweg is gevaarlijk, en wordt opgeknapt. Zo, dat was alleen nog maar de rondvraag.

Mededelingen
Toen kwamen de mededelingen. Het milieuoverleg in de regio is mislukt, de planvorming voor de Herengracht-Zuid vordert, uitvoering zal waarschijnlijk in april zijn. Het wijkoverleg in de wijk Noordwest is geslaagd, en de wethouder vindt het een goed idee voor de andere wijken. Er was een brief over 'de Nacht van de Nacht' of zoiets waar we allemaal de straatverlichting voor moesten doven maar de wethouder voelde daar niet veel voor: onze bedrage aan de lichtvervuiling is te bescheiden. Rietje Rijnja (D66) had zeker de pik op de gemeente Naarden en bleef doorzeuren: of de wethouder hun wil vragen het licht op de golfbaan uit te doen. Toen waren we al bij de ingekomen stukken aangekomen. Jan Hylkema (PvdA) en Eric Mackay (VVD) vroegen de wethouder te reageren op de Hofstra-brug over het IJmeer, de wethouder zal binnenkort een gewichtige mededeling doen over het Schoutenterrein en Petra Nell (CDA) wilde daarover nog praten, 'zeg maar over de welstand', zei ze.
Met wethouder Fred Winnubst kan de raad alle kanten op, want, zo zei hij, naar aanleiding van een opmerking van Rietje Rijnja, 'als jullie willen dat ik me stort op dakkapellen laat ik daarvoor gewoon alles uit m'n handen vallen'. De rest heb ik gemist, en toen was het KNSF/Bloemendalerpolder-tijd:

KNSF/Bloemendalerpolder
Anna Waanders (VIB) informeerde naar de voortgang van het juridisch advies en informeerde of er een bijdrage van de gemeente verwacht wordt voor het eco-aquaduct. Nergens staat namelijk wie de eco uit het eco-aquaduct zal betalen. Zij wil dat geregeld zien vóórdat we gaan bouwen. Flip de Groot wenst een bevestiging dat Strootman in de papierversnipperaar gaat. Fred Winnubst antwoordde dat er een concept-advies binnen is, dat in de boezem van het college vertroeteld werd en weer terug is naar de opstellers om nader aangevuld te worden. Het definitieve advies wordt binnen veertien dagen verwacht, nu dus, want dat was op 13 september. Fred leek verder heel tevreden met zijn gesprekspartners van het Rijk (het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB)) en in de Stuurgroep, en ik vraag me af, Webmaster, waarom ze zo lelijk deden tegen het vorige college, en toen met aanwijzingen dreigden. Zeiden ze. O ja, het Strootman-rapport heeft nooit bestaan, en schijnt een boze droom te zijn geweest. Het Muiderslot schijnt voor de gelegenheid een spookkasteel te zijn geweest.

Ecoduct
De gemeente wacht verder een standpunt van Natuurmonumenten af over het eco-aquaduct – Natuurmonumenten heeft er al een ecoduct bij het Naardermeer. Eric Mackay(VVD) wilde namelijk weten of Natuurmonumenten nu wél of niet een 'ecologische verbinding' wil ten westen van de Vecht. Eric reageerde een beetje verongelijkt toen de wethouder zei dat hij met Weesp samen een 'programma van eisen' voor KNSF/Bloemendalerpolder ging opstellen. 'Deugt de mijne dan niet' leek hij te vragen, en de wethouder haastte zich om te verklaren: 'Jawel, maar een nadere uitwerking is op zijn plaats'. Ik snapte er niets van, en had het idee dat wethouder Fred voornamelijk beleefd probeerde te zijn. Wat een heer, hè webmaster?


14-september-2006

Over de Commissie Worm vergadering van 12 september 2006

Beste Webmaster,

Het seizoen is weer begonnen! Eindelijk kan ik weer naar m'n commissievergaderingetjes. Er zijn er nu drie in plaats van vier, op drie avonden in plaats van twee: dus één commissievergadering kan langer duren. En dat doen ze ook.

Nieuwe stijl.
Frank Ratelband (PvdA) wilde weten hoe het nu met die commissievergadering nieuwe stijl zat, waar hij maar niets van merkte. Sylvia Bazuin (VIB) vertelde hem dat de veranderingen onopvallend waren maar toch al begonnen waren en Flip de Groot (D66) legde uit dat de verandering de verbetering van de geluidsinstallatie was.

Eendjes

Deze eend kon het niet aanhoren
Erik-Pieter Vlaanderen is een dierenliefhebber, webmaster. Hij nam het op voor de eendjes op de Brink die wegens de ophokplicht gedeporteerd waren, en waarvan er één vanwege de stress overleden is, en er een andere blind geworden is.
Aan haar gezicht (lichaamstaal heet dat, geloof ik) was te merken dat de burgemeester hem niet helemaal serieus nam, en ook niet goed luisterde: ze had het over dierenmishandeling, terwijl Erik-Pieter dat niet gezegd had. Ook wist ze niet dat er weer sinds 1 september een ophokplicht is. Harry Mock dacht dat de eenden preventief opgehokt waren, wegens zijn 'Swing op de Brink': omdat ze niet tegen Dixieland kunnen.
Hartfalen
Weet u trouwens dat de burgemeester het ook niet nodig vindt om van gemeentewege defibrillators aan te schaffen? Dat zijn apparaten die je kan gebruiken om het hart weer op gang te brengen wanneer het stilstaat, bij hartstilstand dus, wat soms ook voorkomt bij een hartinfarct. Ze vond dat een eigen verantwoordelijkheid van, bijvoorbeeld, de sportverenigingen. Maar ik vind dat tenminste zo'n apparaat moet hangen in 't Anker, vlot bereikbaar voor gemeentepersoneel en de sporters in de gymzaal. Andere burgemeesters vinden dat ook, lees maar:
Het is 3 augustus 2005. Cees van de Kreeke (49) is net van de fiets gestapt in de fitnessruimte van het Stadskantoor in 's-Hertogenbosch waar hij werkt. Hij wil even wat drinken en maakt een praatje met een collega. Zonder enig voorteken zakt hij in elkaar. Een hartstilstand. Met een Automatische Externe Defibrillator (AED) geven de toegesnelde bedrijfshulpverleners zijn hart een paar stroomstoten. Met succes. Het hart van Cees klopt weer. “Dit apparaat is voor mij het verschil tussen leven en dood, tussen kwaliteit van leven of niet.”
Cees doet zijn verhaal ruim een half jaar nadat zijn hart het liet afweten. Het gesprek is op het Stadskantoor, want inmiddels is hij weer aan het werk. Nog niet volledig, want hij bouwt het langzaam op. Het meeste van wat hij vertelt over de hartstilstand, heeft hij van horen zeggen. “Zelf heb ik er niks van meegekregen.” Cees is het levende bewijs van het belang van de aanwezigheid van een AED in publieke ruimten en in bedrijven. “Maar wat mij overkwam, toont ook aan hoe belangrijk het is dat er altijd mensen in de buurt zijn die weten hoe ze met een defibrillator moeten omgaan.”

Tweede Wijkagent
De burgemeester had ook nog goed nieuws: door te schuiven met mankracht zijn ze erin geslaagd een tweede wijkagent te versieren. Hebben we eindelijk meer blauw op straat. Het tweede nieuwtje was dat er eind september een informatieblad komt over de gemeentelijke herindeling. Als we dat bestudeerd hebben mogen we erover meepraten, in de Kazerne. Frank Ratelband vond het allemaal te lang duren.

Gemeentefusie
Webmaster, er werd ook nog een onsamenhangend verhaal over gemeentefusie's besproken, het manifest heette dat, geloof ik. Iedereen vond het behoorlijk warrig, en ze snapten er geloof ik niet zoveel van, maar er stond wél ergens in dat er een inkomensafhankelijke gemeentebelasting moet komen. Dat vind ik een goed idee!

Onkosten raadsleden
Daarna gingen die snuiters over het voorstel voor hun eigen vergoedingen kleppen. Ze wilden van gemeentewege papier en inkt voor hun printers hebben, omdat ze nu, en in de toekomst, zoveel moeten gaan uitprinten. Erik Pieter Vlaanderen had bezwaar tegen de voorgestelde ongelijke behandeling van wethouders en raadsleden: een wethouder krijgt wel een GSM-metje en een computer, en een raadslid niet: die krijgt hoogstens z'n aansluiting vergoed. En, webmaster, hoe moet dat nu met Petra Nell, die helemaal geen computer wil en helemaal niets op dat gebied wil leren en denkt dat ze haar werk als raadslid heel goed zonder kan doen? Haar leider Dick Methorst zei dat, en wees er meteen op dat het zwangerschapsverlof voor vrouwelijke raadsleden niet geregeld is.
De burgemeester zei daarop dat deze 'rechtspositionele regelingen' landelijk bepaald worden en Methorst z'n kamerlid maar moet inschakelen. Methorst zei daarop dat hij daar geen tijd voor had, maar de burgemeester wél 'met haar uitgebreide ambtenaren apparaat'. Nooit geweten, webmaster, dat die lui op het gemeentehuis met hun duimen zitten te draaien totdat ze voor meneer Methorst moeten opdraven!

Brandweer
Daarna ging het over de regionalisering van de Brandweer. De Bijzondere Ondernemersraad van de Brandweer had daar een advies over geschreven, 'een ongelooflijk vaag stuk' vonden ze in de commissie. De brandweer is duur, en dat komt omdat ze voor een kleine gemeenschap aan alle eisen moeten voldoen, en vanuit twee punten moeten uitrukken. Onze brandweer kost € 86 per inwoner, tegen € 52 gemiddeld in de regio.'

Bökenkamp inconsequent.
Ze hadden het ook nog over een cultuurnota, maar ik heb begrepen, webmaster, dat u daar nog een apart stukje over gaat schrijven. O ja, die voorzitter Bökenkamp is inconsequent. Kunstliefhebber en inspreker Harry Mock vroeg om een reactie in tweede termijn en kreeg een slotwoord toebedeeld, dat is nog tot daaraan toe. Maar Henk Been vroeg en kreeg het woord terwijl hij helemaal niet ingesproken had. Werd dat onlangs niet door diezelfde Bökenkamp aan u geweigerd, webmaster?

Alle besproken stukken zijn te downloaden van de gemeentelijke website, of op het gemeentehuis in te zien.

U kunt uw bijdrage zenden of opmerkingen kwijt door op de onderstaande envelop te klikken
U belandt dan op ons reactie formulier: